Nyhedsbrev Oktober - Vores allerførste nyhedsbrev

###Vi er så glade for at Alternativet nu også er i Skanderborg.

D. 8/9­16 mødte 18 gode beredte mennesker op og var med til at stifte lokalforeningen dækkende for Skanderborg Kommune.
Der blev valgt en bestyrelse på 5. Vi er alle super klar til et fantastisk godt samarbejde med alle de øvrige medlemmer, så vi sammen kan sætte lokalt fokus på partiets mærkesager.

Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende:

Trine M S Fredsøe
Næstforperson: Mira Bloch
Kasserer: Poul Møller
Hanne Stender Damkjær
Forperson: Jesper Arbo Frederiksen

Det er klart, at noget af det bestyrelsen vil sætte en del fokus på er kommunalvalget 2017. Alternativet skulle gerne repræsenteres rigtig godt i byrådet. Bestyrelsen er pt. inviteret til et møde med borgmester Jørgen Gaarde, samt er gået i gang med at tage kontakter til andre partier, for at afklare i forhold til indgåelse af valgforbund.

Det er også vigtigt at vi i bestyrelsen får vores værdier og arbejdsgange på plads, så vi kommer i gang med arbejdet på en måde, som er i overensstemmelse med Alternativets dogmer. Vi ønsker at bygge os en sund og bæredygtig platform at arbejde ud fra.

Bestyrelsesmøderne er som udgangspunkt åbne, så alle medlemmer er velkomne til at komme og overvære dem. Vi vil dog gerne have besked, hvis I påtænker at komme, pga. evt. behov for at booke et større lokale. Ønsker om deltagelse i bestyrelsesmøder, samt input til bestyrelsen generelt, kan sendes til skanderborg@alternativet.dk.

Her kan du følge Alternativet Skanderborg. Se datoer for bestyrelsesmøder, dagsordener og referater. Du kan også oprette en tråd, hvis der er emner du vil debattere.
Vi ønsker, at alle der har input til ideer, forslag til arrangementer, emner der er vigtige for Alternativet Skanderborg eller ideer til den måde vi kan føre politik på, benytter sig af denne mulighed. Så længe det flugter med vores debat­dogmer er man velkommen.

Dette er vores medlemsportal. Det er her du ændrer email­adresse eller fysisk adresse. Du kan desuden finde en masse information om Alternativet og hvordan organisationen er strikket sammen. Det er også her du kan se Alternativets kalender. Der er mange spændende arrangementer og der kommer nye til hele tiden. Vi opfordrer alle til at kigge derind og opdatere sin profil. Alleos er et vigtigt værktøj. Det er udviklet til at give medlemmer mulighed for at søge informationer på alle niveauer i Alternativet. Lige så vigtigt giver det også bestyrelserne mulighed for at organisere og opretholde en gennemsigtig kommunikation med jer medlemmer. Portalen er under udvikling og nye funktioner bliver løbende sat i drift. Vi kan være stolte af at være med til at skabe et så unikt medlems­system.

Endelig vil vi opfordre til, at i liker facebooksiden Alternativet Skanderborg (@alternativetskanderborg), så vi også der, kan kommunikere med hinanden og i kan læse og se nyheder o.lign.

Bestyrelsen ønsker at arbejde for at give ildsjæle og godtfolk mulighed for at finde et stærkt og bæredygtigt fællesskab i Alternativet, hvor vi sammen kan udfolde vores talenter til gavn for jorden og menneskene her på vores lille plet af verden.

Vi er velsignet med mange aktive medlemmer i Alternativet i Skanderborg. Vi kan mærke de brænder for at tage del i den bevægelse som Alternativet gerne vil sparke gang i. Det er vigtigt for bestyrelsen at lokalforeningen er til for alle medlemmer. Vi ønsker et stærkt fællesskab hvor vi lærer hinanden at kende og hver især kan bidrage med hvad vi brænder for og er gode til.

Bestyrelsen vil også meget gerne bidrage til at lokalforeningen bliver et sted hvor folk føler de kan komme til orde og folde sig ud. Derfor vil vi planlægge nogle arrangementer i løbet af efteråret og vinteren. Her kan alle medlemmer der måtte ønske det mødes og lære hinanden bedre at kende. Vi tænker både socialt samvær og udveksling af tanker, ideer og bidrag.

Skanderborg ungdom!

Er du ung og har du lyst til at at gøre en forskel? I Alternativet Skanderborg hilser vi ungdommen velkommen som en aktiv medspiller. For flere af os er ungdommens impulsivitet og vildskab dæmpet af forpligtelser mht. arbejde og familie. Vi husker hvordan det var at være ung, men tiderne skifter med utrolig hast og hvad vi tænkte i går, er nok ikke det I tænker i dag. Så fortæl os hvordan det er! Eller endnu bedre: Vær med til at starte et ungdoms­udvalg op. Her er der mulighed for at fortælle hvad der er vigtigt for jer, og for at blive hørt.

1 Synes om