Nyhedsbrev | oktober | Respons til frivillige

På vegne af storkredsbestyrelsen og kandidater
Bente Holm Villadsen og Susanne Zimmer.