Nyhedsbrev oktober 2023

Kære medlemmer

I Alternativet er vi sammen om et enestående ambitiøst politisk projekt. Vi har et håb om en systemforandring hen mod et mere balanceret samfund. Ud fra det har vi skabt et stærkt princip- og partiprogram, der viser vejen, og vi står på et solidt fundament af værdier.

Men at gå vejen er ikke uden problemer. Det betyder også, at vi møder modstand. For modstanden er stærkest der, hvor forandringerne er størst. Det gælder på den store bane, når vi arbejder parlamentarisk, og det gælder, når vi skal udvikle os selv som demokratisk parti og bevægelse.

Det vi har været igennem, er en ulykkelig sag for alle. Vi har knapt fået skuldrene ned, det er intenst og hårdt at kæmpe sig igennem sådan en tid. Ikke mindst for de implicerede, som alle har forandringens sag på hjerte. Men med vores erfaringer gennem ti år, som politisk parti og organisation, står det efterhånden klart, at der vil komme bølgeskvulp og kriser. Det ligger indbygget i forandringens logik.

Vi kan organisere os til at blive mere modstandsdygtige og til at håndtere tingene så professionelt som muligt, men de tilspidsede situationer og kriserne vil komme. Det helt centrale er selvfølgelig, at vi lærer af dem og korrigerer hver gang. Det skal vi også gøre denne gang.

En læring er, at vi som ledelse skal have en endnu tættere kontakt mellem det parlamentariske og det organisatoriske, vi skal kommunikere bedre med medlemmerne og især med storkredsbestyrelserne. Der er selvfølgelig grænser for hvor mange detaljer vi kan komme med i person- og samarbejdssager, men rammen om det der foregår, tidshorisonten og at der arbejdes på sagen kræver mere løbende information. Det kan fx være ved at have en akutlinje til storkredsbestyrelserne og nogle hyppigere Check in-møder i perioder.

Hvad kommer der til at ske i den kommende tid?

Folketingsgruppen og Hovedbestyrelsen åbner for en endnu stærkere dialog hen over efteråret. Et af initiativerne bliver åbne møder rundt i storkredsene med deltagelse af vores Politiske leder, Franciska Rosenkilde og Forperson for Hovedbestyrelsen, Trine Aslaug Hansen

Dertil kommer de digitale Check in-møder hvor Gruppeforperson, Helene Liliendahl Brydensholt, og Forperson for Hovedbestyrelsen, Trine Aslaug Hansen, fortæller om nyt fra Christiansborg og organisationen.

Og så arbejdes der med at styrke relationerne og det konkrete politiske, parlamentariske og organisatoriske samarbejde mellem Hovedbestyrelsen, Sekretariatet, Folketingsgruppen, de eksterne ordførere, de byrådsvalgte og storkredsene. Der vil blive arrangeret ledelsesworkshop og andre ledelses- og mødeinitiativer.

På medlemsmødet d. 4. november vil omdrejningspunktet blive gennemsigtighed, inddragelse og ledelse, kort sagt ny politisk kultur samt fokus på de politiske initiativer, som vi sammen skal rejse og koordinere i hele organisationen i indeværende periode. Det indebærer, at vi tager hul på en bredere drøftelse af Alternativets profil i det aktuelle politiske landskab, og hvordan vi bedst kommer ud over rampen med vores ambitioner.

Alle ønsker at forstærke den samtale - vi har i Hovedbestyrelsen fået mange konstruktive henvendelser, og vi arbejder på en plan, der kan folde det hele ud.

Og så må vi ikke glemme det konkrete politiske arbejde, der hele tiden laves overalt i organisationen. Vigtigt er, at vi i november har ekstraordinært Landsmøde hvor vi sætter den endelige liste til Europaparlamentsvalget. I de her dage afvikles de sidste opstillingsmøder ude i storkredsene. Mere om EP- valget og kandidaternes store arbejde i næste nyhedsbrev.

I efteråret skal vi også vælge flere medlemmer til Hovedbestyrelsen.

Hold øje med kalenderen AlleOs // Alternativet og i mailboksen, der er flere initiativer på vej og meget at glæde sig til.

På snarligt gensyn

Mvh. Trine Aslaug Hansen
På vegne af Hovedbestyrelsen :four_leaf_clover:

1 Synes om

Lige inden det for alvor brød løs havde vi et meget fint digitalt møde hvor Francisca gennemgik Alternativets jordbrugs-udspil. Aftalen var at vi dagen efter ville få forslaget og argumentationen tilsendt.
Det fik vi aldrig begrundet i al balladen. Men vi skal vel stadig have fokus på politikken - herunder den stadig mere presserende indsats for regenerativt jordbrug?

1 Synes om

En smule ydmyghed kunne også godt klæde nyhedsbrevsskribenterne…

1 Synes om

Ja, ydmyghed er jo en af vores seks værdier!
Og det er mod også, så jeg kunne godt tænke mig, hr. Huulbaek om du ville beskrive, hvordan Alternativet kunne indfri ovenstående superlativer fra Trine, som jeg mener har været den bedste hovedbestyrelsesforperson i Alternativet ever - Ja, i Mand Minde, hvem ved? :hugs:
Kærlig hilsen
Gunfighter!

Det der for mig er det unikke ved Alternativet synet på demokrati, at vores politik skabes bredt og også besluttes bredt. Af alle medlemmer. Ud fra grundlæggende værdier.

Sådan var det lidt engang, men i lang tid har vi i virkeligheden bare været et helt almindeligt, ikke unikt, grønt parti.

Ok, det er jeg ked af at læse og det må vi i fællesskab rette op på!
Kærlig hilsen
Gunhild

Lige nu sidder jeg og følger folketingsdebatten på TV. Kan lige nu kl. 19.24 se, at Martin Lidegård dårligt kan holde sig stående på Folketingets talerstol… (Alkohol, kokain?)
Deroverfor står Alternativets leder helt ædruelig og klar i hovedet med relevante spørgsmål. Og gendrivelse hans beskrivelse om Alternativets ønske om minusvækst.

Nå, og nu hvor (Messersmidt) står på talerstolen kan jeg konstatere, at det er blevet endnu mere vådt blandt Folketingets medlemmer - er det en fordel for demokratiet?