Nyhedsbrev Oktober 2016

Nyhedsbrev Oktober 2016

Hej Alternativister i Gribskov.

Vores biograftur var en stor succes. Det var en dejligt positiv film og der var over 30 i biografen, mange var ikke-alternativister. Den slags må vi lave noget mere af.

11/10 Medlemsmøde. Aktivitetsrummet, Pyramiden, Gilleleje. 19:30-22:00
Vi får besøg af Linda og Leni fra Danmarks Naturfredningsforening her i Gribskov. De vil fortælle om foreningens arbejde og øse ud af deres viden om lokale forhold.

8/11 Åbent bestyrelsesmøde. Lokale 3, Uddannelsescentret i Helsinge. 19:30-21:30
Dagsorden sendes ud med næste nyhedsbrev men det kommer bla. til at handle om det kommunalpolitiske inspirations katalog, som vi vedlagde sidst, men også om bestyrelsens arbejde med udgangspunkt i et kursus, som vi netop har deltaget i.

22/11 Vedtægts nørde aften. Gilleleje. 19:30-21:30
Vi skal have vores vedtægter rettet ind efter de nye landsdækkende minimumsvedtægter. For at vi ikke skal sidde på årsmødet og fedte i detaljer, så indbydes alle med en mening om vedtægterne til at hjælpe med at udarbejde 1 eller højst 2 forslag, som årsmødet så kan tage stilling til.
Herunder også at lave 1 højst 2 forslag til om og i så fald hvordan vi skal håndtere en evt. partiskat.

26/11 Halvårsmøde. Rødkilde Gymnasium i Vejle.
Skal du med til halvårs mødet, så er det her, du skal købe billetter. Alternativets halvårsmøde 2016 | Billetter | Vejle | Andet | Billetto — Denmark

??/12 Julehygge