Nyhedsbrev og invitation til medlemsmøde

Kære medlemmer

Det er efterhånden noget tid siden, vi sidst har udsendt et nyhedsbrev - så derfor får I hermed et skud grønne nyheder, om hvad der sker hos Alternativet her i Nordsjælland.

Fokus på folketingsvalget

Det kommer næppe bag på de fleste, at vores fokus i øjeblikket er på det næste folketingsvalg. Ingen ved, hvornår Mette Frederiksen vælger at trykke på knappen, hvilket i princippet kan ske når som helst - men rygterne svirrer om et valg i efteråret. Det betyder også, at vi er nødt til at være helt klar til valgkampen senest august/september i år.

Rent organisatorisk og logistisk er der mange ting, der skal gå op i en højere enhed - men det er jo ikke første gang vi prøver det, så de fleste ting er efterhånden rutiner, som der er godt styr på.

Repræsentanter for storkredsen og lokalforeningerne har haft rig mulighed for at deltage i møder, hvor vi har kunne gøre vores indflydelse gældende. Det har givet os mulighed for blandt andet at påvirke hvilke temaer vi skal sætte fokus på, og hvilke ting vi bør bruge vores ressourcer på som parti.

Besøg af Torsten Gejl og Franciska Rosenkilde

Vi har inviteret Torsten og Franciska til at komme en tur til Nordsjælland for at besøge medlemmerne heroppe. Her vil der blive rig mulighed for at høre lidt om, hvad der foregår både inde på Christiansborg såvel som generelt på landsplan, og selvfølgelig også en del om hvad man går og pusler med omkring det kommende folketingsvalg. Vi håber på et godt fremmøde, og nogle rigtig gode snakke samt selvfølgelig også lidt grøn hygge.

Har du lyst til at deltage, så foregår det tirsdag d. 30. august 2022 klokken 18-21 i Kedelhuset i Frivilligcenter Hillerød, som ligger på Fredensvej 12B i Hillerød.

Link til tilmelding på AlleOs: https://alleos.alternativet.dk/events/view/4891

Link til tilmelding på Facebook: https://www.facebook.com/events/572578044609616

Frivillige i forbindelse med folketingsvalget

Når der udskrives valg, får vi som de tidligere gange atter brug for al den hjælp I medlemmer kan give os. Hvor meget tid du har lyst til at bruge som frivillig, og hvad du ønsker at lave, er selvfølgelig helt op til dig selv.

Nogle synes det er sjovt at være med på gaden sammen med kandidaterne og møde borgerne. Andre har måske lyst til at bruge et par timer en søndag på at smide et par håndfulde foldere i brevkasserne på den vej hvor de bor, eller måske hænge valgplakater op. Al hjælp er meget værdsat, uanset hvor meget eller hvor lidt tid du har mulighed for at afse.

Du bestemmer selvfølgelig også selv, om du har lyst til at “hægte dig på” og støtte én given kandidat “fast”, eller om du bare byder ind med lidt ad-hoc tid en gang imellem, til hvad der nu end er på dagsordenen, når muligheden og tiden at hjælpe til er der hos dig.

Kontakt din lokalforening eller storkredsen, hvis du gerne vil give en hånd i forbindelse med valgkampen.

Folketingskandidater

Vi er stolte af allerede nu at have et stærkt hold med hele 6 folketingskandidater, som står og tripper lidt, og er SÅ klar, til der bliver trykket på knappen.

Kender du dem ikke, så kan du se listen over storkredsens kandidater her:

Vi vil i vores næste nyhedsbrev gå lidt mere i dybden omkring kandidaterne, deres baggrund, mærkesager mm., så glæd dig til det.

Yderligere kandidater har meldt sig på banen, hvilket vi er meget glade for. Det betyder også, at vi i nærmeste fremtid vil holde endnu et opstillingsmøde, så disse kan godkendes af vores medlemmer som repræsentanter for storkredsen.

Men vi kan stadig bruge endnu flere på holdet, som har lyst til at styrke vores chancer for et godt valg; så går du og pusler med tanken om at repræsentere os og kunne skrive folketingskandidat på CV’et, så tøv ikke med at kontakte storkredsen.

Bliv en del af kandidatudvalget

Kandidatudvalget består pt. af Christian Poll og Allon Hein Sørensen, men vi vil meget gerne have flere ombord, hvis der er nogle blandt vores medlemmer, som kunne have lyst.

Udvalget har blandt haft til opgave at have nogle samtaler og forventningsafstemninger med alle kandidaterne, før de af medlemmerne blev valgt på opstillingsmødet. Udvalget forestod også opstillingsmødet, hvor kandidaterne blev valgt - og har efterfølgende løbende afholdt yderligere jævnlige kandidatmøder, og vil fortsætte med dette, indtil folketingsvalget er over os.

Men vi har jo en filosofi om, at flere både ved og kan mere, så hvis du har lyst til at styrke os organisatorisk ved at blive en del af kandidatudvalget, så giv os et praj.

Storkredsens kommunkationsteam

Ved sidste folketingsvalg havde vi også et fabelagtigt og meget effektivt kommunikationsteam, som blandt andet forestod de vigtige opgaver omkring…ja selvfølgelig kommunikation!

Dette indebar alt fra brug af sociale medier, optagelse og redigering af videoer med kandidaterne, udvikling og produktion af trykte materialer (foldere mm.), annoncering i aviser, på sociale medier og lignende.

Også her kunne vi rigtig godt bruge nogle blandt vores medlemmer, der har mod på at blive en del af et sådant team igen. Det er selvfølgelig en fordel, hvis du har noget viden som lugter en smule af kommunikation, om det så er fordi du er super god til sociale medier, er en haj til at hjælpe med at skrive debatindlæg, kronikker eller whatever. Men uanset hvad, hvis lysten til at være med her er til stede, så vær endelig ikke bange for at kontakte storkredsens bestyrelse, og byd ind på at give en hånd i kommunikationsteamet.

Forslag til emner Alternativet skal sætte fokus på i Nordsjælland eller kommunalt

Storkredsen bruger gerne lidt krudt på at sætte politisk fokus på emner, som vores medlemmer i Nordsjælland synes er vigtige. I de kommuner hvor vi også har lokalforeninger, er der også ofte gode kræfter til stede, som gerne tager et eller flere vigtige emner op, og forsøger at få sat det på dagsordenen.

F.eks. er de fleste lokalaviser herunder Frederiksborg Amts Avis ofte villige til at lade os komme til orde - og det kunne også være en fremragende mulighed for vores folketingskandidater for at få lidt presseomtale.

Så derfor, kontakt os gerne, hvis du har et emne, du mener, vi skal forsøge at grave lidt i.

Forslag til arrangementer for storkredsen

Ligeledes er vi også meget åbne for forslag til forskellige arrangementer vi både i storkreds- og lokalforenings-regi kan afholde. Bedst er det selvfølgelig, hvis det er noget der er politisk relevant for os som parti, og det vil naturligvis også være en stor hjælp, hvis du som forslagsstiller til et sådant arrangement selv har mod på at være en del af processen med at arrangere det.

Vil du være med i storkredsens bestyrelse?

Vi lavede ved sidste årsmøde en vedtægtsændring, der løsnede lidt op for den begrænsning der tidligere var, om at der i stor kredsbestyrelsen kun måtte sidde én repræsentant fra hver kommune. Og vi kunne rigtig godt tænke os at få flere med i bestyrelsen.

Måske har du aldrig været med i en bestyrelse af nogen art, men synes det lyder spændende? Måske har du været med i andet bestyrelsesarbejde, eller måske har du endda været med i en lokalforenings bestyrelse eller storkredsens bestyrelse tidligere, og har efter en pause lyst til at komme med ombord igen?

Under alle omstændigheder byder vi rigtig gerne flere med i storkredsbestyrelsen. Hvis det har interesse, så kontakt den nuværende bestyrelse.

Storkredsens repræsentation nationalt

Vi er enormt glade for at have fået Simon Rigét som storkredsens repræsentant i Hovedbestyrelsen. Simon gør et fantastisk job med jævnligt at holde os up to date med hvad der sker her, hvilket beslutninger der træffes, baggrunden for disse osv. Som medlem kan du også kontakte Simon, hvis du har spørgsmål omkring Hovedbestyrelsen, eller hvis du har emner, du mener er relevante for Simon at sætte på dagsordenen her.

Ydermere er Simon også blevet medlem af DOL, som står for “Daglig Organisatorisk Ledelse” - et organ, der forestår udførelsen af mange af de praktiske ting, der træffes beslutning om i Hovedbestyrelsen.

Og Simon sidder også sammen med Christa If Jensen i POFO (Politisk Forum), der har til opgave at være Alternativets strategiske, politiske udviklings- og ledelsesforum.

Igen er du velkommen til at kontakte Simon eller Christa, hvis du har spørgsmål omkring dette, eller ting du ønsker sat fokus.

Deltag i storkredsmøde 14. september

Vi vil tilstræbe fremover at holde vores bestyrelsesmøder i storkredsen åbne for alle medlemmer i Nordsjælland. Typisk holdes disse digitalt, dels fordi vi oplever at vi er mere effektive når det er tilfældet, men også så vi slipper for at skulle bruge en stor del af tiden på transport.

Til tider stikker vi dog hovederne sammen i den virkelige verden også, for det er jo også rart at kunne se hinanden fysisk en gang imellem.

Næste bestyrelsesmøde i storkredsen afholdes den 14. september, og du kan som regel finde detaljerne omkring deltagelse i kalenderen inde på AlleOs. Vi håber, at mange af jer medlemmer også gerne vil være med til møderne en gang imellem.

Donationer til storkredsens valgkamp

Sidst men ikke mindst er vi ikke for fine til lige at sende hatten rundt en gang, for i mængden af de mange partier der pt. er repræsenteret på Christiansborg, står vi nok også som det med de færreste ressourcer.

Det skyldes blandt andet (for ikke at sige primært) at vi ikke har en horde af folk fra erhvervslivet stående klar til at smide penge efter os. Ydermere har vi heller ikke hverken fagforeninger eller andre økonomisk tunge interesseorganisationer i ryggen til at spytte i bøssen, hvilket mange af de andre partier også har.

Men skulle du som medlem have lyst til at støtte vores valgkamp, betyder selv den mindste donation nok langt mere for os, end den ville gøre hos nogle af de andre partier - netop fordi vores ressourcer er så beskedne.

Vil du donere til os her i Nordsjælland, kan du gøre dette via MobilePay på nummer 179968, hvor du så skriver “NS” som kommentar i overførslen.

Mange hilsner

Bestyrelsen

Alternativet Nordsjælland

image.png