Nyhedsbrev og indkaldelse til årsmøde i Alternativet København

Kære medlemmer i Alternativet København.
Så er vi nået til årets sidste nyhedsbrev og ikke mindst indkaldelse til årsmødet d. 26/1. Læs derfor med her!

Indkaldelse til årsmøde
Vi starter med det vigtigste, nemlig indkaldelse til Alternativet Københavns kommuneforenings årsmøde, som foregår d. 26/1. Selve årsmødet er sat fra kl 11.00 - 15.00, men check in åbner kl. 10.15. Check in vil være åbent helt frem til valg til bestyrelsen. Årsmødet bliver afholdt på Glentevej 70A i Nordvest.

Opstilling til bestyrelsen sker ved, at man udfylder vedhæftede opstillingsblanket, og sender til kbh@alternativet.dk senest d. 28/12 kl. 23.59.
Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være fremsendt til kbh@alternativet.dk senest d. 28/12 kl. 23.59.

Der vil frem til årsmødet komme flere mails med flere informationer og opdateret dagsorden. Den vedtægtsbestemte minimumsdagsorden er denne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Bestyrelsens beretning for Kommuneforeningen
 4. Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse
 5. Behandling af forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af revisor(er)
 8. Eventuelt

Husk at tilmeld jer her:

Nyt fra BR
Vores Kultur- og Fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde, vil i denne omgang “Nyt fra BR” fortælle om den første tid som Borgmester:

Kære alle

For præcis 6 uger siden idag, gav i - medlemmerne i Alternativet København- mig den ære, at blive partiets nye Kultur- og Fritidsborgmester. Det var et hektisk og meget følelsesladet forløb, men jeg er stadig lige så taknemmelig, stolt og glad for tilliden, som jeg var den oktobereftermiddag på Kulturstationen Vanløse.

Jeg har nu haft noget tid til at falde til rette i Kultur- og Fritidsforvaltningen. Der er meget, der skal læres om alle byens forskellige kulturtilbud- og aktører, kommunal økonomistyring og forvaltningens indsatser. Og for at være helt ærligt, så er det ikke alt, jeg endnu har styr på, men tilgengæld er jeg kun blevet bekræftet i, at det var det rigtige valg af Borgmesterpost for Å, da den rummer mange muligheder for at bidrage til den grønne og bæredygtige omstilling af vores by.

Det kommer til at tage tid at komme helt på plads som borgmester. Alligevel synes jeg, at jeg og Kim Hjerrild – godt hjulpet på vej af input fra kultur- og fritids-baggrundsgruppen – er kommet godt i gang med arbejdet med at løfte byens kultur- og fritidsliv.

I løbet af de første to måneder har vi i udvalget blandt andet besluttet at stille lokaler til rådighed, så der i Kødbyen kan indrettes en ny kunstinstitution, der skal løfte København som kunstby. Jeg glæder mig meget til forhåbentligt snart at kunne løfte sløret for, præcis hvad det er, der kommer til at ske, for jeg er sikker på, det kommer til at løfte den københavnske kunstscene.

På det seneste møde i Kultur- og Fritidsudvalget besluttede vi også at bevillige midler til et forsøg med såkaldte ”natteværter” i Indre By. Som I nok ved, er der løbende en debat om, hvordan man undgår for mange gener af nattelivet i Indre By. Ofte bliver løsningen strikse krav, der risikerer at kvæle det liv, vi gerne ser i byen.

Med natteværterne forsøger vi en dialogbaseret tilgang i stedet. Værterne bliver oplært i samarbejde med Roskilde Festival, som har gode erfaringer med at benytte sig af dem, og sendt ud på gader og stræder for at sørge for, at festen ikke stikker af.

På samme møde besluttede vi også at bevillige penge til blandt andet en talentpris til unge designere, til Julie Kyhls Kabinet ved Eiffel Bar på Christianshavn som stod til at måtte lukke, og til et projekt der i anledningen af 30-års jubilæet for registreret partnerskab mellem to af samme køn skal indsamle og formidle historier fra LGBT-miljøet. Derudover fik vi bevilget en hel million til Kbhs biblioteker med henblik på at åbne dem op fra steder hvor man går hen, til steder hvor man har lyst til at være.

I det nye år kommer vi blandt andet til at skulle lave en ny kommuneplanstrategi samt en ny kultur- og fritidspolitik sammen med københavnerne. Det kommer til at danne rammen for den førte politik de næste fire år.

Jeg glæder mig til at arbejde sammen med alle jer frivillige, LU repræsentanter, bydelsforeninger og bestyrelse på en lang række tiltag, til at skabe en mere bæredygtig, social og levende by.

Tak for et spændende 2018. Jeg glæder mig til 2019 sammen med jer. Godt nytår<3

De bedste hilsner

Franciska Rosenkilde

Vi har også vedhæftet en opdateret oversigt over de forskellige hverv og bestyrelsesposter på Københavns Rådhus.

Fremtidige events

 • Husk, at vi imorgen (onsdag d. 12/12) kl. 17.30 afholder “Den Alternative Julefrokost” i Åbenrå 33, hvor vi sørger for mad og drikke samt nogle taler bl.a. fra nogle af vores Borgerrepræsentanter.
  Tilmeld her:
  AlleOs // Alternativet
 • D. 13/1 afholder vi i samarbejde med Franciska Rosenkilde nytårskur på Kultur- og Fritidsborgmesterkontoret kl 13-15. Kom og vær med til at ønsk hinanden en god start på det nye år! Der er plads til max 30 personer, hvorfor det kræver tilmelding. Læs meget mere her:
  AlleOs // Alternativet

Til sidst vil vi ønske jer alle en rigtig god december.
Vedhæftet er også referatet fra vores seneste bestyrelsesmøde.

Grønne hilsener
Bestyrelsen i Alternativet København.

15. bestyrelsesmøde.pdf (95.4 KB)
Hvervsoversigt Å 27.11.2018.xlsx (23.2 KB)
kandidatur KBHÅ kopi (1).docx (18.8 KB)