Nyhedsbrev nytår 2023

Kære alternativister i København og Københavns Storkreds

Nyt år og fuld fart frem. Velkommen til en masse nye medlemmer. Det fordrer nogle medlemsarrangementer for både nye og gamle medlemmer. I København har vi tre i løbet af januar - se nedenunder.

Nederst har vi et månedsbrev fra BR - gruppen der ser fremad gennem resten af valgperioden. For nu Alternativet er genvalgt til både Rådhuset og Christiansborg, er det tid til at lægge alle kræfterne i det politiske arbejde. Medlemsarrangementerne skal være en støtte også til dét foruden at være en hyggelig måde at mødes. Vi håber at se rigtig mange medlemmer deltage i det hele.

Hovedbestyrelsen går foran med en landsdækkende nytårskur søndag d. 8 januar, som vi også bidrager til her i København. Kom og lav et nytårsforsæt for vores arbejde her i København.

Vi mødes i Liflandsgade 2 fra kl 13.45 til 18.00. Hovedbestyrelsens forperson Trine Aslaug indleder på Zoom kl 14.00.

Den følgende søndag d. 15 januar kl 11.00 - 13.00, også i Liflandsgade 2, indleder vi en helt ny mødeform, “SøndagsbrÅnch” hvor medlemmerne på en gang kan træffe tillidsvalgte fra alle hjørner af “familien”; Borgerrepræsentationen, bestyrelsen og lokaludvalgene.
Indtil videre holder vi fra nu af, SøndagsbrÅnch den først søndag i måneden.
Bestyrelsen og Kasper Smed Hansen har arrangeret.

D. 12 januar kl 17.00 til 18.00 er alle alternativister på Nørrebro inviteret til møde om den kommende bydelsplan for Nørrebro. Vores medlemmer af Nørrebro Lokaludvalg, Jonathan Ries og Else Kronman har arrangeret. Se deres mere udførlige invitation nedenunder.
Mødet afholdes Guldbergs Plads 16.

Medlemmer i København fra andre bydele bør notere sig, at der skal laves bydelsplaner af alle lokaludvalg i København i løbet af foråret. Så det er nu I skal ud af døren for at give jeres input. Gerne via jeres Alternativet repræsentant i lokaludvalget. Også fordi processen frem mod en ny kommuneplan samtidig er begyndt, og lokaludvalgene nu direkte er involveret fra start.

Desværre er der for tiden ikke Alternativet repræsentanter i Amager Øst, Brønshøj - Husum og Vanløse lokaludvalg. I bestyrelsen hører vi meget gerne fra medlemmer som kunne overveje at træde ind her.

Jonathan Ries og Else Kronman skriver

Kære Alternativist på Nørrebro

Godt nytår!

Efter et fremragende folketingsvalg oplever vi en stigende interesse for Alternativet. Flere vil engagere sig og i hele København er mange nye medlemmer kommet til.

Det vil vi gerne bruge som anledning til at fortælle mere om vores politiske arbejde på Nørrebro: Alternativet er en del af Nørrebro Lokaludvalg, og i de kommende måneder skal lokaludvalget udarbejde en ny bydelsplan for de næste 4 år.

Else Alliverti Kronman og Jonathan Ries repræsenterer Alternativet i Nørrebro Lokaludvalgs møder og arbejdsgrupper. Den 12. januar kl. 17-18 vil begge gerne fortælle mere om deres arbejde og samle jeres ideer og overvejelser til bydelsplanen.

Mødested: Guldbergs Plads 16 - kl. 17-18.

Du kan læse mere om Nørrebro Lokaludvalg her: https://noerrebrolokaludvalg.kk.dk/

For at sikre nok kaffe til alle, vil vi gerne bede dig om at tilmelde dig via AlleOs: https://alleos.alternativet.dk/events/view/5084

Venlig hilsen Else og Jonathan (Alternativet Nørrebro)

BR - gruppen skriver

NYT FRA RÅDHUSET

Vagtskifte. Hvad skal Alternativet lave i 2023 – og videre frem de næste tre år på Københavns Rådhus?

Den seneste tid har stået på vagtskifte. Vi har både fået lavet en grundig overgang fra Christina Olumeko til Troels Chr. Jakobsen, der overtager pladsen på Rådhuset og i Teknik - og Miljøudvalget. Samtidig inddrager vi nu også i højere grad de næste suppleanter, Annika Martins og Martin Kjærulff, som begge deltager i mandag morgens gruppemøder, sammen med en repræsentant fra bestyrelsen.

Annika fik hurtigt debut som suppleant til Møde i Borgerrepræsentationen d.15. december, hvor Birgitte Kehler Holst var lagt ned af feber. Det var et perfekt møde til en suppleant-debut med en god blanding af forskellige typer sager, og ikke for store ting eller for langt et møde. Troels havde en forespørgsel til Overborgmesteren om økonomien i By og Havn, der med stigende renter kan komme til at se ret slem ud på grund af selskabets store gæld.

Til mødet i Borgerrepræsentationen d. 1. december fik vi flertal for forslaget om at indføre solsikkesnoren på kommunens jobcentre – et forslag som Birgitte havde forberedt og som hun på aftenen smukt motiverede.

En del af vores tid på gruppemøderne er gået med at kigge fremad. Hvad venter os til næste år? Hvad er vores strategi de næste tre år?

I det kommende år skal der både laves ny kommuneplan – den overordnede plan for byudvikling – der gælder de næste fire år. Der skal samtidig laves ny klimaplan. Vi har efter samtaler med bevægelsen #EnMillionStemmer og andre aktører på handicapområdet også besluttet at fokusere på et politisk tema om borgere med handicap.

Da vi kun er to folkevalgte på rådhuset, så er al aktiv hjælp fra bagland og medlemmer meget højt værdsat – tak for alle dem, som hjælper – og du er mere end velkommen, hvis du også vil være med!

Til sidst; bemærk også, at der bliver afholdt årsmøde i begge foreninger; storkreds og kommuneforening søndag d. 12 marts på Sundholmsvej 8. Den formelle indkaldelse kommer ud i løbet af januar.

Rigtig grønt og godt nytår fra bestyrelsen