Nyhedsbrev Nytår 2018

Nytårs Nyhedsbrev 2018

Først og fremmest vil jeg ønske jer alle en Glædelig bagJul, og jeg håber at I har nydt Juledagene, og ikke mindst har taget jer af hinanden.

Gennem 2018 er der sket flere spændende ting i Alternativet, såvel lokalt som i storkreds og på landsplan.

I lokalforeningen blev undertegnede valgt som ny forperson.
Vores lokale folketingskandidater, Anne Grete Kamilles og Carsten Bering, blev på årets første opstillingsmøde i Storkredsen, bekræftet som folketingskandidater.

Vi tog de første spæde skridt, til et tættere samarbejde med øvrige lokalforeninger på Sydsjælland.

Alternativet Næstved afholdt Green/Give-Away Friday, hvor der bl.a. var besøg af andre folketingskandidater fra Sjællands Storkreds.

Desværre valgte et af vores bestyrelsesmedlemmer, nemlig Henrik Falk Malling, at trække sig fra bestyrelsen af personlige årsager.
Vi takker Henrik for hans store arbejde i Alternativet gennem årene, og håber at se ham til nogle af voress foreningsmøder fremover.

Det kommende folketingsvalg, som skal afholdes indenfor de næste 6 måneder, og hvor vi håber der kommer endnu flere gode folk ind, som er villige til at gøre hvad der skal gøres for at afhjælpe klimakrisen, kommer til at præge lokalforeningens arbejde den kommende tid.

Udover folketingsvalg kommer der jo også et valg til Europa-parlamentet.

Efter et forhåbentligt vel overstået folketingsvalg, håber vi at spore os nærmere ind på, hvordan vi bedst muligt samarbejder blandt lokalforeningerne på Sydsjælland, og prøve at få gang i nogle lokale aktiviteter.

Storkreds Sjælland afholdt i løbet af 2018 2 opstillingsmøder, og stiller nu med 11 kandidater til det kommende folketingsvalg.

Der blev også valgt en ny storkredsbestyrelse, og den er i fuld gang med forberedelserne til valget, så storkredsens folketingskandidater kommer til at stå stærke og skarpe.

Endeligt valgte Storkreds Sjælland Rasmus Nordqvist som kredsens kandidat til det kommende Europa-parlaments valg.

På landsplan blev 2018 også året, hvor Alternativet kom på banen med politisk leder Uffe Elbæk som statsministerkandidat, og hvor vi søsatte et stærkt og progressivt regeringsprogram, som skal bære Alternativet frem til folketingsvalget i 2019.

Og så må vi jo endeligt ikke glemme 5-års festen for Alternativet i Pumpehuset.

Jeg ser frem til 2019, som tegner til at blive et spændende og skelsættende år.

Rigtigt Godt Nytår til jer allesammen.

Grønne hilsner
Jan Allan Andersen

PS! Næste foreningsmøde bliver 28. januar 2019 … Nærmere information kommer senere.