Nyhedsbrev nr. 5

Lemvig-Struer Lokalafdeling af Alternativet
Tlf. 21486818 mail: LemvigStruerAlternativetmedlemsansvarlig@godmail.dk
Facebookgruppe for Alternativet Struer, Lemvig: https://www.facebook.com/groups/669903319786273/
Facebookgruppe for Alternativet Vestjyllands Storkreds:
https://www.facebook.com/groups/462719773869205/
Facebookside for Struer specielt det kommunale valg:
https://www.facebook.com/Alternativetistruer/

Medlemsbrev nr. 5 september 2016

Struer den 26. september 2016

Kære medlem af Alternativet i Lemvig og Struer Kommuner

Hermed en hilsen fra din lokale afdeling – denne gang er brevet sendt til samtlige medlemmer af Alternativet i Lemvig og Struer. Det skyldes, at brevet indeholder nye vedtægter for afdelingen.

Facebook og lokalafdelingen.
Vi har nu oprettet en gruppe på facebook primært kun for oplysninger om Lemvig og Struer – men alle er velkommen til at deltage. Du kan indmelde dig i linket foroven. Endvidere er der oprettet en side som specielt omhandler kommunalt valg og andre emner primært kun for Struer Kommune – også andre må deltage her – den drejer sig primært om politisk udvikling i kommunen. Link er endvidere i brevhovedet.

Ekstraordinært årsmøde i Vestjyllands Storkreds.
Landet er inddelt i Storkredse i forbindelse med Folketingsvalg – Region Midt er delt i to storkredse og den omhandler Vest- og Østjyllands Storkredse. Vi er medlem af den Vestjydske Storkreds som omhandler følgende opstillingskredse: Lemvig/Struer Valgkreds(Omhandler Lemvig og Struer Kommune), Ringkøbing- Skjern Valgkreds, Herning Nord- og Herning Sydkredse(Omhandler Herning Kommune), Ikast-Brande Valgkreds, Holstebrokredsen, Skivekredsen, Viborg Vest- og Østkreds(Omhandler Viborg Kommune), Silkeborg Nord- og Sydkredse(Omhandler Silkeborg Kommune) – de kredse, hvor der ikke er nævnt kommuner omhandler kredsen samme område som kommunens navn. Bestyrelsen for storkredsen arbejder geografisk med hele dette område, og dets opgaver er bl.a. budget og fordeling af penge til lokalgrupper, og også opstilling og godkendelse af kandidater til region- og folketingsvalg. Også opgaven som Folketingsvalg vejrer tung i bestyrelsens arbejde.
Der er sket en stor afgang hos bestyrelsen, så det har været nødvendigt med et ekstraordinært møde bl.a. med spørgsmål som valg af ny bestyrelse og nye vedtægter. Det foregår den 11. oktober kl. 19-21.00 i Medborgerhuset Sal, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Mangler du en kørelejlighed - send en mail, en SMS eller ring på nummeret nævnt i brevhoved. Har du ikke fået indkaldelsen og diverse papirer, lad os det vide pr. mail, så sender vi det til dig.

Reviderede vedtægter for lokalforeningen.
Vi ved godt, at der blev lavet vedtægter for afdelingen i foråret og hvad er nu det? Jo Alternativets landdækkende årsmøde vedtog nogle minimumsvedtægter, som skal gælde alle lokalafdelinger og storkredse og en række anbefalinger og retningslinjer for lokale vedtægter. Bestyrelsen har arbejdet med vedtægterne og nogle af dem kan vi ikke ændre, da det er partiets Årsmøde, som har besluttet dem og resten har vi rettet til efter beslutninger i foråret. Bestyrelsen har derfor besluttet at afholde en vejlende digital afstemning om at der er ikke sket forandringer, og vi derfor ikke skal afholde et ekstraordinært årsmøde, da der ikke er sket nogen forandring, som er markant. Vi håber, at medlemmerne mener det samme som os. Med dette brev er de nye redigerede vedtægter, du er velkommen til at spørge, hvis der er noget, som du er tvivl om. Ellers vil du modtage en mail om den digitale afstemning en af de kommende dage – vi skal lige have teknikken op at køre – vi ser frem til det. Det er en ny form for demokrati og inddragelse

Opstillingsmøde Kommunevalg den 25. oktober 2016
Hvad er nu det? Jo i forbindelse med de reviderede vedtægter er formen med opstillingsmøde kommet ind. Mødet den 25. oktober omhandler opstillingen af kandidat(er) til kommunalvalget i Struer kommune. Med dette nyhedsbrev komme en indkaldelse, en ansøgning til bestyrelsen om at blive kandidat og en præsentation/valggrundlag for den første kandidat, vi har i hus(Læs det venligst grundigt og stil endelig spørgsmål)
Da vi dermed næsten har besluttet at stille liste Å til valget i Struer Kommune, skal kampagnen skydes i gang. Men hvad med Lemvig Kommune? Jo pt. er der jo ikke så mange medlemmer her – men der behøver jo ikke så mange at køre en opstilling og et valg igennem. Omvendt skal vi jo også være klar på om det er det medlemmerne i Lemvig ønsker. Vi holder derfor en vejlende afstemning mellem medlemmerne i Lemvig(Se indkaldelsesbrevet) og høre om der er tilslutning eller man vil afvente – det drejer sig om at få gode kræfter i gang, hvis de er der. Medlemmerne vil som i afstemning om vedtægter modtage en mail, hvor de skal besvare tre spørgsmål vedrørende kommunalvalg – Lemvig skal nemlig ikke føle sig uden for selv om man er den medlemsmæssige svageste kommune.
Skulle du have en interesse i at være kandidat sender vi et aspirantspørgeskema, som kan sendes til følgende e-mail: LemvigStruerAlternativetmedlemsansvarlig@godmail.dk

Aktivitet den 1. oktober 2016 på havnen med mere.
Der sker en masse den 1. oktober læs bare:
” Giftregn – ikke i min have og mit hoved, TAK!
Det regner med gift ned over vores haver og hoveder i Danmark.
Vi ved ikke hvor meget, vi ved ikke, hvad det forårsager – vi ved, at vi IKKE vil have det.
Aktivstoffet prosulfocarb, som bliver brugt, som herbicid (gift mod uønskede planter – i visse kredse kaldet ukrudt) især i nysået konventionel vinterhvede i efteråret, findes og måles i regnvand i de to målestationer, hvor Aarhus Universitet har det nationale ansvar for at overvåge regnvand for pesticider.
Vær med til at gå tur med paraplyer pyntet med æblehøsten for at vise at vi ikke vil have giftregn.
Over alt i Danmark mødes borgere for at vise at vi ikke vil have giftregn på gåture, som foregår den 1. oktober kl. 10.00-12.00.
I Struer kan alle være med til at gå tur. Det foregår fra Rådhuspladsen kl. 10.00 den 1. oktober. Turen varer cirka 2 time og der vil serveres kaffe på Struer Stats Gymnasium med taler af Povl E.Petersen fra Alternativet og Kristen Tovborg SF midt på turen. Husk din paraply pyntet med æblehøst, så det bliver en festlig gåtur.
Formanden for Landsforeningen Praktisk Økologi udtrykker bevæggrunden til at lave gåture over hele landet: ”Vi dyrker vores haver økologisk, netop fordi vi vil undgå fremmedstoffer, fordi vi vil lade biodiversiteten råde og fordi vi vil kunne ånde frit- derfor kan vi ikke leve med at det regner med gift ned i vores private haver og hoveder”.
Fakta om prosulfocarb i Danmark:
• Prosulfocarb er det næst mest solgte aktiv stof/ukrudtsmiddel i Danmark – efter bekæmpelsesstatestik fra 2013
• I 4 tilfælde har økologiske frugtavlere fået kasseret et parti frugt pga. forurening med prosulfocarb i perioden fra 2013-2015
• Ingen ved, hvor meget giftregn vi alle får i vores haver
Hvorfor går vi tur med paraply og æbler den 1. oktober 2016 kl. 10.00-12.00?
Efterårets måneder september og oktober er de måneder, hvor målestationerne i Risø og Sepstrup Hede registrerer højeste koncentration af prosulfocarb i regnvandet. Det er i disse måneder at prosulfocarb bringes ud på de danske agre og det er i disse måneder at høsten hænger og står i de danske haver og strutter – intet anende om at regnen fører gift med sig og falder på alles høst – lige inden, vi samler ind i lader, fadebure, kældre og frysere.
Vi vil have et forbud mod brug af prosulfocarb – Vi vil ikke have giftregn i hoveder og haver.
TAK fra Landsforeningen Praktisk Økologi, Havenyt.dk og alle vores venner, brugere, medlemmer og samarbejdspartnere. Alternativet i Struer og Lemvig er også arrangør”

Å-huset på havnen er endvidere på pletten den dag – der er endvidere bagagerumssalg på havnen. Vi er nok ikke til kl. 16.00, men nogle timer er vi der. Skulle du ønske at give en hånd – kom bare derned eller ring til Liselotte Tarlev på 28 57 15 28

Til kalenderen
21. november er der medlemsmøde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for lokalafdelingen Lemvig Struer