Nyhedsbrev nr. 5, 2017 - Ekstraord. årsmøde og Supp. opstillingsmøde

#Nyhedsbrev nr. 5 2017

##Hermed indkaldelse til Ekstraordinær Årsmøde og Supplerende opstillingsmøde

Sted: Sønderborg Bibliotek, lokale 3-4
Dato: Søndag den 27. august 2017, kl. 10.00-12.00
10:00 Brunch
10:30 Ekstraordinær Årsmøde og Supplerende opstillingsmøde
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent(er)
 3. Behandling af forslag
  a. Vedtægtsændringer
 4. Supplerende opstillingsmøde
  a. Valg af kandidater til Kommunalvalget
  b. Valg af spidskandidat og opstillingsrækkefølge af kandidater
 5. Eventuelt
  a. Valgkamp

Kommunalvalget nærmer sig hastigt, vi skal have valgt flere kandidater til kommunalvalget, udover de 3 vi allerede har. Derudover skal vi vælge spidskandidat og opstillingsrækkefølge.

Har du lyst til at stille op til kommunalvalget? Så giv besked til Karsten Fyhn, email: soenderborg@alternativet.dk senest den 20. august 2017.

Foreløbig er mødet placeret på Sønderborg Bibliotek, men det kan blive ændret. Kender du et godt sted? Så giv besked.

Vi skal også have sparket valgkampen i gang, så har du lyst til at medvirke så mød op og vær med!

##Kulturnat
Forberedelsesmøde den 7. august kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek, lokale 3-4.
Der er kulturnat i Sønderborg den 8. september. Det bliver også i høj grad startskuddet på valgkampen. Vi skal have planlagt vores aktiviteter. Derfor holder vi et forberedelsesmøde den 7. august. Har du nogle gode ideer til hvad vi kan lave på kulturnatten eller vil du gerne hjælpe til, så mød op den 7. august.

Husk - flere ved mere - og flere kan mere, sammen! Og vi har i den grad brug for din hjælp!

Med venlig hilsen
Karsten Fyhn
Forperson
Email: soenderborg@alternativet.dk
Tlf.: 23461426