Nyhedsbrev Nr. 4 2017 - Alternativet Sønderborg

Kære medlemmer i Sønderborg Kommune.

Siden sidste nyhedsbrev har vi haft travlt i Alternativet Sønderborg. Ikke mindst har vi haft årsmøde og valgt bestyrelse og kandidater til kommunalvalget. Vi får om muligt endnu mere travlt i den kommende tid, som det kan ses af aktivitetsoversigten.

###Årsmøde i Alternativet Sønderborg

Vi havde et rigtigt hyggeligt årsmøde på Produktionshøjskolen, med Brunch og rundvisning på skolen, der er bygget efter alle kunstens regler, når det gælder energioptimering og varmegenvinding mm. Helt i Alternativets ånd!

Til kommunalvalget valgte vi tidligere i år Paul Kjærgaard og Marian Paysen som kandidater. På årsmødet valgte vi yderligere en kandidat Kirsten Andreasen, så vi nu har 3 gode kandidater til KV17. Vi holder et supplerende opstillingsmøde til efteråret, hvor vi forhåbentlig kan få valgt flere gode kandidater.

Til bestyrelsen blev der genvalg til Karsten Fyhn (Forperson), Stefan Kronborg (Næstforperson), Silke Groth (Kasserer) og Marian Paysen og nyvalg til Jannik Gorm Hansen. Dorte Loff blev valgt til suppleant. Alt om årsmødet kan læses i referatet her: Referat fra Årsmøde

###Landsmøde

I weekenden den 27-28 maj er der landsmøde i Alternativet i Odense. Det plejer at være en stor oplevelse at være med, og i år varer landsmødet 2 dage, for at vi kan nå det hele og også få tid til at socialisere med medlemmer fra andre dele af landet. Hvis du har lyst at være med så kan man tilmelde sig her: Landsmøde

###Kommende begivenheder

I de kommende uger sker der mangt og meget. VI har masser af aktiviteter på vej.

Vi starter med Medlemsmøde/Åbent Bestyrelsesmøde den 29. maj kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek, lokale 3-4. Her vil vi i høj grad bruge tiden på at planlægge de kommende aktiviteter. Se mere her: Medlemsmøde / Åbent Bestyrelsesmøde

Mød Alternativet i Gågaden. Den 3. juni er der vil vi være tilstede i Perlegade, og snakke med alle, der har lyst til at tale med os. Se mere her: Mød Alternativet i Gågaden

Den 5. juni har vi Alternativ Grundlovsmøde til fods. Vi holder en walk&talk i Sønderskoven. Vi mødes 13.30 ved stranden for enden af Grundvigs Allé og går en tur i Sønderskoven, hvor man kan gå rundt i små grupper og tale politik, inden vi mødes et sted i skoven og spiser kage og holder taler. Se mere her: Alternativ Grundlovsmøde

Den 17. juni holder vi Grøn Sommerfest og byttemarked på Humlehøjskolen. Se mere her: Grøn Sommerfest / Byttemarked

Til efteråret kommer der så Kulturnat den 8. september, hvor vi ligesom sidste år får en bod et sted i virvaret, og hertil starter planlægningen også så småt. Vi får også besøg af Folketingsmedlem Christian Poll i septemper, ligesom vi skal have afholdt et supplerende opstillingsmøde til KV17. Og så er der jo et Kommunalvalg i november!

Så der er nok at tage fat på, og vi kan bruge al den hjælp vi kan få, så har du tid og lyst, så kom og hjælp til! Der er både små og store opgaver.

Husk - flere ved mere - og flere kan mere, sammen!

Med venlig hilsen
Karsten Fyhn
Forperson
Email: soenderborg@alternativet.dk
Tlf.: 23461426