Nyhedsbrev nr. 2 maj 2018

Hej

Denne gang et lidt kortere nyhedsbrev, hvor vi i bestyrelsen vil gøre jer opmærksom på nogle interessante arrangementer.

Først og fremmest, så afholder foreningen “Levende demokrati Næstved” et oplæg til diskussion om BorgerBudget i Næstved.
Det afholdes i morgen onsdag d. 16/5 kl. 19-21 på Næstved Bibliotek, Kvægtorvet.
Hvis nogen er interesseret, så send mig en mail, og jeg kan sende såvel en invitation til som oplæg om BorgerBudget.

Vi er af Alternativet Vordingborg, blevet inviteret til at deltage sammen med dem på Folkemøde Møn, der i år kommer til at foregå i Stege d. 24-25/8.
Der er formøde d. 6/6 i Vordingborg.
Skulle der være nogen blandt vores medlemmer, der har lyst til at være med til at lave den slags, har ideer til hvad man gør på sådan en stand osv., så meld endeligt tilbage til mig, I skal være meget velkomne til at tage med til mødet d. 6/6 i Vordingborg.

Endelig så skulle vi meget gerne stille med et medlem til Storkredsens kandidatudvalg … Er der et medlem der kunne synes at den slags er spændende, så henvend dig meget gerne til mig, og jeg sørger for at sætte dig i forbindelse med Storkredsen.

På bestyrelsens vegne
Jan Allan Andersen