Nyhedsbrev nr. 2, 2017

#Alternativet Sønderborg, Nyhedsbrev nr. 2, 2017
Den 12. februar 2017

Kære medlemmer,

Vi har fået vores to første byrådskandidater! Det er Paul Kjærgaard og Marian Paysen, der blev valgt på vores opstillingsmøde den 30. januar. Derudover er Kirsten M. Andreasen kandidataspirant, og opstiller på næste opstillingsmøde i forbindelse med vores årsmøde i april.

Vores Årsmøde, som er vores generalforsamling, finder sted søndag den 23. april, hvor vi starter med en hyggelig brunch inden vi går til de mere seriøse ting som valg af bestyrelse og valg af byrådskandidater mm.

Er du interesseret i at stille op, enten til kommunalvalg eller til bestyrelsen, så kontakt forperson Karsten Fyhn (karsten.fyhn@alternativet.dk, Tlf. 23461426) for yderligere oplysninger.

Vores næste medlemsmøde er den 27. februar, hvor vi skal udvikle visioner for vores arbejde i Sønderborg Kommune. Det gør vi ved at spille visionsspillet, som er et slags brætspil, med en spille plade, men uden vindere og tabere, men som sikrer, at vi kommer hele vejen rundt og at alle har indflydelse processen. Får vi udviklet gode visioner, så er vi alle vindere! Kom og vær med!

Se mere her: https://dialog.alternativet.dk/uploads/default/original/2X/c/c5feff1d7927a05794797bd307cf9d99249f3e61.pdf

##Udvalg
###Politiskudvalg
Vi har et politisk udvalg, hvor alle der er interesserede i at udvikle politik kan være med. Udvalget holder sit første møde i marts, vil du være med så kontakt tovholder Stefan S. Kronborg (email: stefan.s.k@hotmail.com).

###Aktivitetsudvalg
Vores aktivitetudvalg varetager mere praktiske opgave, som at arrangere en sommerfest. Vil du være med så kontakt tovholder Silke Groth (email: s.groth@mac.com).

Har du nogle gode ideer til lokalpolitik, eller har du ideer til arrangementer Alternativet kan gennemføre eller deltage i, eller hvis du gerne vil være med, så send en mail til en af udvalgstovholderne eller til formanden!

##Facebook
Du kan også følge os på Facebook

##Kommende Begivenheder
Visionsspil, Medlemsmøde
Sønderborg Bibliotek 27. februar 2017, kl. 19.00. Lokale 3-4 (indgang i gavlen fra Hilmer Finsensgade).

##Kalender
Mandag den 27. marts 2017 kl 19, Medlemsmøde, Sønderborg Bibliotek, Lok. 3-4
Søndag den 23. april 2017 kl. 10, Årsmøde, Sted Ukendt
Mandag den 29. maj 2017, kl. 19, Medlemsmøde, Sønderborg Bibliotek, Lok. 3-4
Mandag den 26. juni 2017, kl. 19, Medlemsmøde, Sønderborg Bibliotek, Lok. 3-4

Ændringer kan forekomme, ligesom der kommer flere arrangementer i løbet af året.

###Fra vores manifest
ALTERNATIVET ER ÅBENHED efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. Alternativet er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner.

Med venlig hilsen
Karsten Fyhn
Forperson, Alternativet Sønderborg