Nyhedsbrev nr.1 for lokalforeningen Middelfart

Første nyhedsbrev fra bestyrelsen i Alternativets lokalforening i Middelfart kommune.

Kære Middelfartmedlem

Vi har i bestyrelsen være lidt længe om at komme i gang, men nu modtager du det første nyhedsbrev fra din lokale bestyrelse.

Vi har besluttet at have et højt informationsniveau og inddrage lokalforeningens medlemmer så meget som muligt i arbejdet. Det håber vi også vil være jeres oplevelse fremover.

Vi har holdt to bestyrelsesmøder og har her konstitueret os, drøftet en ramme for arbejdet i bestyrelsen og begyndt at se på hvordan vi kan komme bedre ind i det der sker i Middelfart kommune, både i byrådet og ude hvor vi bor og lever.

Posterne i bestyrelsen
Som I ved er Pauli Kiel forperson.
Bestyrelsen har derudover fordelt opgaverne sådanne her:
Tine Busk er næstforperson, Trine Andersen er kasserer, Jesper Ryttov er sekretær.

Pauli repræsenterer lokalafdelingen udadtil ifht til kreds, presse, andre partier osv. mens Tine repræsenterer lokalafdelingen på de sociale medier og Lene er aktivitetstovholder

Bestyrelsen deltager på skift på byrådsmøderne og vil meget gerne have kompagniskab fra andre medlemmer, så vi sammen kan blive klogere på byrådets arbejde, sammensætning og samarbejdsflader.
Næste byrådsmøde er mandag den 6. juni kl. 17.

Sæt kryds i kalenderen
Den 16. August kl. 19.00 holder vi medlemsmøde på Naturcenter Hindsgavl.
Mødet skal være vores fælles startskud til at sætte ramme og retning på Alternativet Middelfarts kommunalpolitik og samtidig vores første startskud til at få sat aktiviteter, ideer, indfald mm. i spil.

Den 11. september er naturens dag.
Vi vil meget gerne lave en event, aktivitet eller lignende på dagen.
Vil du lægge noget arbejde her, så skal du tage fat i Pauli, da han et bestyrelsens tovholder denne dag.

I starten af oktober skal vi have generalforsamling.
Har du lyst til at være kommunalpolitiker og dermed få direkte politisk indflydelse på kommunalpolitikken, her i Middelfart?
Vi skal nemlig have valgt vore egne kandidater til kommunalvalget på denne generalforsamling, så vi og de kan blive kørt godt i stilling inden kommunalvalget i november 2017.
Alternativet laver en aspirant uddannelse til kandidater, så man får hjælp til at blive klædt på til opgaven

Grundlovsdag 2017
Vi har ingen plan for grundlovsdag i år, men i 2017 vil vi gerne lave et grundlovsarrangement. Her skal vi inden længe skal finde en interessant og markant hovedtaler, samtidig med at vores egne kandidater til kommunalvalget, kan få en god platform til at tage endnu et skridt op ad deres valgkampstrappe.
Når vi nærmer os skal vi finde en god placering, taler mm. Men vi er mange i lokalafdelingen, så den kan vi helt sikkert løfte sammen.

Kommunalpolitik og kandidater
Som I kan se, har vi sat de første rammer for at få sat en udvikling af kommunalpolitik i gang og samtidig sat rammen for hvornår vi skal vælge kandidater.
Man kan ikke lave kommunalpolitik på kort tid. Der er vældig mange områder at sætte sig ind og vi brænder alle for forskellige politikområder. Den 16. august prøver vi at holde os oppe i helikopteren og herfra se på hvilke politikområder vi synes der er de vigtigste at se på først. Til nytår skal vi have en ret præcis kommunalpolitik, så vores kandidater kan begynde at sætte sig selv i scene på en fin og god måde. Så der er masser af muligheder for at være aktiv, få indflydelse og bidrage til det arbejde, hen over efteråret.

Ambition for lokalafdelingen
En langsom start skal ikke forhindre en skarp opadstigende aktivitets kurve.
Der sker rigtig mange ting i Middelfart, som vi i fællesskab skal finde ud af at forholde os til.
Hvad vil vi deltage i og hvordan vil vi deltage. Det er en af de ting der optager bestyrelsens samtaler.

Vi vil gerne være det parti i Middelfart, der når bedst ud i alle lokalsamfund i kommunen.
Vi vil gerne at vores kommunalpolitik afspejler mangfoldigheden i hele kommunen
Vi vil gerne afholde vores arrangementer forskellige steder i kommunen, så vi ser alle de værdier den samlede kommune repræsenterer.

Vi har brug for hjælp til at løfte den ambition.
Er der i dit lokalområde steder hvor vi kan mødes, hvad optager dig/jer allermest lige for tiden, hvordan kan alternativet passe ind i det, det må I meget gerne fortælle os mere om

Alleos
Har du oprettet en profil på Alternativets fælles sted,
Ellers har du mulighed for at gøre det her: https://alleos.alternativet.dk/
Vi skal nok sørge for, at lokalafdelingen bliver synlig derinde, så det giver mening at være oprettet

Mange gode sommerhilsener
Bestyrelsen