Nyhedsbrev nr. 1, 2017

#Alternativet Sønderborg, Nyhedsbrev nr. 1, 2017,
Den 15. januar 2017

Kære medlemmer,

Et nyt spændende år er begyndt. Vi lagde hårdt ud med besøg af Uffe Elbæk i torsdags, men årets helt store udfordring bliver kommunalvalget 21. november.

Vi kan se tilbage på et begivenhedsrigt 2016 Vi stiftede lokalforeningen i april og deltog i Kulturnatten i august. Vi har haft månedlige medlemsmøder, og vi kom i gang med forberedelserne til kommunalvalget blandt andet med møde med KV17 koordinator, og vi havde vores første politiske laboratorium om sammenhæng mellem land og by.

Til mødet med Uffe Elbæk i torsdags, kom der mere end 50 deltagere, og dertil kommer at Alternativets Ungdom holdt møde med Uffe sidst på eftermiddagen med ca. 15 deltagere. Som altid er det meget inspirerende at møde Uffe Elbæk. Man kan mærke engagementet og glæden ved Alternativet. Sønderborg LokalTV var til stede, så man kan se deres sammendrag af arrangementet på Lokal TV snart. Også SønderborgNyt var til stede og skrev en fin artikel, som kan ses her: http://www.sønderborgnyt.dk/soenderborghus-uffe-elbaek-gjorde-en-dyd-ud-af-ikke-at-kede-nogen/

Et mål for 2017 er, at få flere af jer med i vores aktiviteter. For flere ved mere, og ikke mindst flere kan mere. Blandt andet derfor er vi ved at nedsætte to udvalg, et politisk udvalg og et aktivitetsudvalg, der skal afspejle de mindst to grene vi har i Alternativet, det politiske og det aktivistiske.

#Valg af kandidater til kommunalvalg.

Den 30. januar skal vi vælge kandidater til kommunalvalget. Hvis man er interesseret i at blive kandidat, så skal man senest den 23. januar meddele sit kandidatur til undertegnede og indsende sit opstillingsgrundlag. Opstillingsgrundlaget består af en beskrivelse af sig selv og sin motivation for at stille op. Det skal fylde ca. en A4 side. Jeg kan sende en template, som man kan bruge.

Hvis man ikke er helt afklaret, om man vil stille op eller ej, så holder vi senere i år et eller to supplerende opstillingsmøder, blandt andet i forbindelse med vores Årsmøde i April, hvor yderligere kandidater kan vælges. Men kom under alle omstændigheder til mødet den 30.

#Politisk udvalg
Vi er ved at starte et politisk udvalg, dette udvalg skal udvikle lokalpolitik og mærkesager til lokalpolitikken i Sønderborg. Udvalget skal støtte vores kommunalvalgskandidater og byrådsmedlemmer, når vi får nogen efter valget! Har du lyst at få indflydelse på vores lokalpolitik, så kontakt Dorte B. Sørensen (email: dorteberndt@hotmail.com) som er tovholder for dette udvalg.

#Aktivitetsudvalg
Vi er også ved at starte et aktivitetsudvalg. Dette udvalg skal stå for at arrange blandt andet sommerfest, kulturnat, den praktiske del af valgkamp, og hvad der ellers er stemning for. Er du interesseret i at være med i dette udvalg, eller i et team til at arrange en af begivenhederne, eller hvis du gerne vil stå til rådighed for praktiske opgaver, så kontakt aktivitetsudvalgets tovholder Silke Groth (email: s.groth@mac.com).

#Kommende Begivenheder

###Ekstraordinær årsmøde og opstillingsmøde til kommunalvalg 2017.

Sønderborg Bibliotek 30. januar 2017, kl. 19.00. Lokale 3-4 (indgang i gavlen fra Hilmer Finsensgade).

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere og referent
 3. Valg af kandidater til kommunalbestyrelse
  a. Præsentation af kandidater
  b. debat med kandidater
  c. valg
 4. Indkomne forslag
 5. evt.

Medlemmer, der ønsker at stille op skal senest den 23/1 indsende opstillingsgrundlag til formanden.

Er du interesseret i at stille op, så kontakt formanden Karsten Fyhn (karsten.fyhn@alternativet.dk, Tlf. 23461426) for yderligere oplysninger.

#Kalender
30. januar 2017 Opstillingsmøde til Kommunalvalget, Sønderborg Bibliotek, Lok. 3-4
27. februar 2017, Medlemsmøde, Sønderborg Bibliotek, Lok. 3-4
27. marts 2017, Medlemsmøde, Sønderborg Bibliotek, Lok. 3-4
24. april 2017, Årsmøde, Sted Ukendt
29. maj 2017, Medlemsmøde, Sønderborg Bibliotek, Lok. 3-4
26. juni 2017, Medlemsmøde, Sønderborg Bibliotek, Lok. 3-4
Ændringer kan forekomme, ligesom der kommer flere arrangementer i løbet af året.

Med venlig hilsen
Karsten Fyhn
Formand, Alternativet Sønderborg