Nyhedsbrev November 2016 - Workshop/netværksmøde d. 22/11

###Kære Alternativister

Vores parti flytter noget og gør en forskel. Senest ved forslaget fra Å om at legalisere medicinsk cannabis som nu er blevet vedtaget fra 2018, hvilket vil kunne betyde rigtig meget for mennesker med sklerose og kræft. HURRA for det.
Lokalt arbejder vi i bestyrelsen med fuld kraft frem mod kommunalvalget til næste år, sådan at Alternativet også i vores kommune kan være med til at rykke noget.

Første skridt er års- og opstillermøde d. 17/1-17. Her håber vi at få et stærkt hold som kandidater til byrådet, og vi vil stærkt opfordre DIG til at opstille, hvis du brænder for at arbejde politisk for vores fælles fremtid.
Foreløbig kender vi til to der har tilkendegivet, at de ønsker at stille op til valg. Det er vores formand
Jesper Arbo Frederiksen og vores næstformand Mira Issa Bloch.
Opstilling foregår med sideordnet opstilling. Det vil sige at de kandidater som får flest personlige stemmer vælges ind i byrådet. Derfor er der lige så stor chance for at blive valgt ind, selv om man ikke sidder i bestyrelsen eller er vant til at være aktiv for Alternativet.

Den nuværende bestyrelse sidder indtil årsmødet i januar.
Dette arbejder vi med:

  • årsmøde januar 17
  • opstilling af kandidater
  • afholde 2 arrangementer for medlemmerne inden årsmødet
  • igangsætte ad hoc udvalg
  • Plan for velkomst af nye medlemmerne
  • påbegynde udarbejdelse af årshjul

Vi har i starten brugt noget tid på at forankre vores egne og partiets værdier. F.eks. har vi i fællesskab udarbejdet dagsorden for møderne og forretningsorden for bestyrelsen. Det har været vigtigt for os at få lagt en god bund, så vi har et fælles grundlag og dermed redskaber til at holde os på den Alternative vej.

Der skal også gang i udvalgsarbejde, hvor alle har mulighed for at være aktive, selv om de ikke sidder i bestyrelsen. Derfor inviterer vi til workshop/netværksmøde d. 22/11. Se mere om det på Facebooksiden ”Alternativet Skanderborg”. (Redirecting...)
Vi håber du kommer, hvad enten du ønsker at være aktiv eller bare gerne vil se og høre lidt mere om hvem de andre i dit parti er. Alle er velkomne.

Derudover bliver der d. 12/12 afholdt ”Fra borg til borger”.
Her vil man kunne møde Josephine Fock som er forkvinde for den Alternative folketingsgruppe samt folketingskandidat i Østjylland. Derudover håber vi også de øvrige folketingskandidater fra Østjylland deltager.
Der følger nærmere om tid og sted, men hold dig orienteret på ”Alternativet Skanderborg”. (Redirecting...)

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmerne til at følge med i vores møder ved at læse dagsordener og referater. Husk at du skal give besked mindst en uge før, hvis du ønsker noget på dagsordenen til næste møde.
Du er også velkommen til at overvære bestyrelsesmøderne, men giv lige besked på forhånd hvis du kommer, da vi så kan have behov for at finde et større mødelokale.

				Mange grønne hilsner fra Jesper, Trine, Poul, Mira og Hanne