Nyhedsbrev | Nordjylland | maj 2020

vil du være med

Kære Medlem

Frivillighedsstrategi

Vær med: https://alternativet.dk/vaer-med/job-opgaveborsen

Fornemmer du det også? Vi har snakket om, at vi begynder at mærke, at der kommer gode ting ud af de kriser, vi i år har oplevet; vores egen krise efter valg af ny politisk leder. Og selvfølgelig den langt større Corona-krise, som samtidig med alt besværet, har givet os i Alternativet et pusterum. Det trængte vi vist alle til. Men nu sker der noget.

Vi har lyst til at komme i gang igen. Netop nu er der et vindue åbent for fornyelse. Derfor er vi også her i storkredsen begejstrede for den nye frivillighedsindsats, som er lanceret for Alternativet i hele landet. Simpelthen fordi den trækker på alle gode kræfter, fordi den har fokus på opgaven og gør det muligt, at vi bliver meget mere forbundne på tværs af landet.

Nogle frivillighedsteams er allerede i gang, og de fungerer rigtigt godt. Flere er ved at blive søsat, og det er vores håb, at vi bliver mange fra Nordjylland, som er med. Så vi kan deles om kræfter og ressourcer, og selvfølgelig også for at hente inspiration til vores eget lokale arbejde.

Job- og opgavebørsen er en ny frisk mulighed for dig til, sammen med andre fra storkredsen og fra andre dele af landet, at springe til lige dér, hvor du allerhelst vil gøre en indsats. Lige dér hvor dine interesser og færdigheder passer bedst.

Se de nyeste opslag, hvor du kan søge om at være med.
Tryk her: https://alternativet.dk/vaer-med/job-opgaveborsen

Tæt på Alternativet - online

Rapport fra medlemsmøde den 19. maj - Kommunalvalg 2021.

Tirsdag den 19. maj holdt vi det første i en række møder om kommunal- og regionsrådsvalget i 2021. Temaet var forventninger. Generelt var der en positiv stemning, og deltagerne mente, at resultatet kunne være mindst lige så godt som ved sidste valg, og at vores ene byrådsmedlem i Thisted kunne få en kollega eller to i Nordjylland.

Så vidt det var muligt, bør der være kandidater i alle kommuner, også selvom chancen for at blive valgt ind er nær nul. Synlighed er vigtig, fx i forhold til næste folketingsvalg. Der var enighed om, at kandidater bør have en seriøs tilgang og vores politiske forslag være så konkrete og lokale som muligt. Det kan blandt andet være gennem tæt kontakt til kommunens borgerforeninger eller samråd.

Der var blandede erfaringer med valgmøder, men enighed om at prioritere skarpt, være mere synlig online og fremhæve de punkter, hvor vi er uenige med dem, vi normalt sammenlignes med. Det kunne fx være med mere fokus på økonomisk ansvarlighed i kommunerne, hvorfor det næste temamøde vil handle om netop økonomi og kloge beslutninger.

Der blev ligeledes diskuteret, hvordan man bedst færdigudvikler forslag, og der var enighed om, at et fælles nordjysk kampagneteam i udviklingsfasen er en god ide. Flere ved mere.

Af konkrete forslag, der blev luftet på mødet, kan nævnes: Grøn rådgivning til virksomheder, iværksættere og landbrug, kontakt til universitetet, grundig gennemgang af kommunernes budgetter, grøn støtteordning til borgerforeninger eller samråd, fleksjobbernes rettigheder, unges trivsel, forsøgskommune med fx borgerløn med mere.
Der var 10 deltagere på mødet.

Næste møde er tirsdag 2. juni fra 19-20.30.
Link til møde: https://us02web.zoom.us/j/83702052423

Storkredsbestyrelsen