Nyhedsbrev med invitation til Å-landsmøde og lokalt rød-grønt debatmøde

Kære lokale alternativister.

Kommunalvalget nærmer sig og både internt i Alternativet og eksternt i samarbejdet med andre partier er der grøde.
Vi vil derfor gerne invitere jer med til to gode og vigtige arrangementer i den næste tid:

1: I næste weekend, d. 18 og 19. september, er der landsmøde i Alternativet - det måske vigtigste (og bedste?) landsmøde i Alternativet i følge Torsten Gejl. Fokus ligger på at få sendt de over 100 kandidater til valget rigtig godt ud i valgkampene med et tydeligt manddat fra os til at sat tydelige Å-præg på efterårets mange demokratiske debatter.
Mere info og mulighed for tilmelding via linket her: https://alleos.alternativet.dk/events/view/4711

2: D. 21. september har SFOF og spidskandidaterne fra den rød-grønne alliance i Syddjurs Kommune (Å, Ø, SF, S og RV) inviteret til debatmøde i Kolind.

SFOF skriver i deres invitation:
Rød-Grøn Alliance. Et bæredygtigt flertal ?
Op til sidste kommunevalg blev partierne A, B, F, Ø, Å enige om et bæredygtigheds-program. Meget af indholdet i programmet er gennemført!
De samme partier er efter alt at dømme i stand til at samle et flertal efter det kommende kommunevalg, og spørgsmålet er derfor: Er der et bæredygtigt Rødt-Grønt flertal i den kommende byrådsperiode?
Socialdemokratiet, Radikale, SF, Enhedslisten, Alternativet og SFOF Djursland inviterer derfor partiernes spidskandidater til
Offentligt møde
Tirsdag d. 21. september kl. 19,00 i ”Stalden” i Kolind.
Formålet er at få efterprøvet, om der er muligheder og vilje i de nye valgprogrammer til at finde nogle fælles træk og vise vælgerne, at det er fremtidssikret at stemme Rødt/Grønt til det kommende kommunevalg i Syddjurs.

Spidskandidaterne er:
A Michael Stegger Jensen
F Kirstine Bille
B Bjarke Jensen (Heine Skovbak Iversen har måttet melde afbud)
Ø Jesper Yde Knudsen
Å Mette Foged

Spidskandidaterne vil hver komme med et oplæg om de fælles muligheder, de ser for en fælles politik. Derefter er der fri debat. Mødeleder Kristian Herget.

Har du spørgsmål til arrangementerne eller til Alternativets lokalbestyrelse i Syddjurs, så ring gerne til os på 28976568 (Sarah)

Vi håber, at se mange af jer til møderne!

Grønne hilsner
Lokalbestyrelsen i Syddjurs
Knud, Lars Erik, Thomas og Sarah