Nyhedsbrev | Marts | Nordjylland

Nyt fra din storkreds

På denne dejlige forårsdag vil vi gerne fortælle lidt om, hvad der spirer og gror i Alternativet i Nordjylland.
Vi er klar over, at lange e-mails ofte ikke bliver læst, og det er selvfølgelig et dilemma, da vi har meget på hjerte. Du kan til gengæld her i oversigten se, hvilke emner, der er med i nyhedsbrevet, og så udvælge dem, du er mest interesseret i.
Vi håber, du har lyst til at læse det hele.
God fornøjelse.


  • Stormøde med engagement.

  • Åbent partikontor i Aalborg

  • Nyt fra sundhedsudvalget.

  • Fornuft eller følelse – Naturmødet i Hirtshals

  • Konkurrence - Torsten på medlemsbesøg.

  • Referat fra bestyrelsesmødeStormøde med engagement.

30 medlemmer deltog i Stormødet den 4. marts, og der var ifølge både deltagernes og storkredsbestyrelsens evalueringer udbredt tilfredshed med hele arrangementet.
Alle bidrag til evalueringen er samlet i [dette dokument]
(https://drive.google.com/file/d/0Bz4Zv21sF_N6QmRFVU9na0x2dHc/view?usp=sharing).

Herunder findes diverse slides, dokumenter, billeder og notater fra de forskellige workshops. De skal ses i sammenhæng med, hvad der foregik på Stormødet; men der er også inspiration at hente for de, som ikke var deltog.

Nilas Bay-Foged, formand for hovedbestyrelsen, indledte mødet med en times samtale om sit arbejde i organisationen, og lyttede til de nordjyske vinkler. Nilas fortsatte med en workshop, hvor der var fokus på frivillighed og engagement.
Se noter her.

Peter van Hauen, kasserer i storkredsbestyrelsen, fortalte om mulighederne for at bruge crowdfunding til at skaffe penge til den kommende valgkampagne.
Se slideshov om crowdfunding her.
Gennem en gruppeproces lykkedes det desuden alle lokalbestyrelsesmedlemmerne, som deltog i denne workshop, at nå frem til en fælles beslutning om fordelingen af de økonomiske midler i 2017.
Se en opfølgning på mødet her.

Nadia Flyvholm, storkredsbestyrelsens KV17 koordinator, gav et oplæg indeholdende status for, hvor de forskellige lokalkredse er i forhold til at opstille kandidater til kommunalvalget, samt praktiske oplysninger, tidsfrister m.v.
Se det her.

Esben Sloth, landssekretariatet, stod for en workshop om aktivisme, og der kom rigtigt mange kreative ideer på bordet, til inspiration for alle.
Se slides her.

Trine Hertz, fra København lokalforening, afviklede en workshop om politikudvikling, og deltagerne fik masser af gode idéer til, hvordan man kan lave politiske laboratorier (POLAer).
Se bilag her.

Super god dag. Så mange gode tanker og idéer, kreativitet og gejst. God planlægning.
Evaluering fra deltager.

Økonomi for Stormødet: Storkredsbestyrelsen betalte forplejning - i alt 3100,- og der kom 1125,- kr. ind i donationer. Så i alt var der en udgift på 1975 kr.


Åbent partikontor i Aalborg

Fremover vil der være åbent i partilokalet på Vesterbro 57 i Aalborg en gang om ugen.
Torsdage fra kl. 13 - 17 vil kasserer Peter van Hauen og forperson Bente Holm Villadsen, begge fra storkredsbestyrelsen, være tilstede.

Der er kaffe og te på kanden, og har du lyst til at kigge ind til en uformel snak, brug for hjælp til AlleOs, problemer med dit medlemsskab, spørgsmål du søger svar på eller gode idéer, du gerne vil dele, er du hjerteligt velkommen.
Overvejer du at blive politisk kandidat eller at stille op til storkredsbestyrelsen til juni, så tager vi også gerne en snak om, hvad disse ting indebærer, og hvad der kræves af én.

Sidste gang vi havde kontordag, hjalp vi med en indmeldelse i Alternativet, og kunne dermed fejre et nyt medlem i Nordjylland. Kig ind - vi blir så glade, når der kommer nogen.


Nyt fra Sundhedsudvalget

Af Louise Ursell-Smith, 7. marts 2017

På opstillingsmødet 1. april bliver det besluttet, hvem der bliver kandidater til Regionsrådsvalget. Men allerede nu ved vi, at vi gerne vil være flere. Der er mere end nogensinde brug for at snakke regionsrådets arbejde op, og det gør vi bedst ved at være en kompetent flok, der repræsenterer regionen bredt både ift køn, alder, erfaring og geografi.
Så er du kvinde og bor i Aalborg eller Vendsyssel, så er du og alle andre så hjertelige velkomne - både i Sundhedsudvalget og som kandidat.
Mød op 1. april og få en fornemmelse for, hvad det handler om. Se mere her.

Du kan også deltage på mere uforpligtende vis ved at tilmelde dig Sundhedsforum. Det gør du på FB ved at tilmelde dig den lukkede gruppe, der hedder Sundhedsforum Alternativet Nordjylland og på mail ved at sende en mail til louise.ursell.smith@gmail.com.

Sundhedsforum er der, hvor vi holder hinanden informeret om, hvad der sker. Vi arbejder på at lave politiske laboratorier om henholdsvis multiresistente bakterier og incitament-strukturen i sundhedssektoren. Det er komplicerede og specialiserede emner, men dem skal vi også turde forholde os til.
Men der skal også være plads til alt muligt andet fra de store tanker om livssyn til det praktiske ift, hvordan arbejdet prioriteres og organiseres.

Har du et emne inden for sundhed og psykiatri, du brænder for, og et netværk, vi kan koble os op på - en lokalforening, en patientforening eller en faggruppe, - hjælper vi gerne med at gennemføre et temamøde eller et politisk laboratorium, hvor vi sammen kan udvikle politikken på området.

Overordnet set er politikken dog ikke det vigtigste. Det vigtigste er at gøre folk opmærksomme på, at hver stemme tæller, og at sundhed og psykiatri vedrører os alle sammen.


Fornuft eller følelse – Naturmødet i Hirtshals

Planlægning af årets Naturmøde i Hirtshals er netop gået i gang, og på det første planlægningsmøde kom alle de gode idéer i spil. Engagerede medlemmer står for at lave en spændende teltstand og Alternativets aktiviteter på Naturmødet.
Har du lyst til at deltage i dette fællesskab, eventuelt også med at være tilstede på standen d. 18. - 20. maj, kan du tilmelde dig på denne Facebook-gruppe: Planlægningsgruppen - Naturmødet i Hirtshals.
Næste møde er den 21. marts kl. 19 - 21.30 Vesterbro 57, Aalborg. Tilmeld.


Konkurrence

TORSTEN PÅ MEDLEMSBESØG
Vi trækker hver måned lod mellem vores medlemmer, indtil alle lokalkredse har haft en vinder. Det markerer vi på kortet herover med et billede af de glade vindere og deres kreds farvet lysegrøn.
Præmien er et besøg af MF Torsten Gejl, og formen på besøget aftales mellem vinderen og Torsten.

De første to medlemmer, der har vundet et besøg er

  1. Randi Thomsen fra Aalborg Øst.
  2. Birgitte Irene Holm fra Aalborg Vest.

Det bedste jeg ved, er at møde vores medlemmer. Derfor trækker jeg et tilfældigt nordjysk medlem op af hatten hver måned og inviterer mig selv på kaffe. Det bliver de heldigvis glade for. Meningen er at høre om deres liv og hverdag og deres ønsker til Alternativet. Denne gang blev det Birgitte Irene Holm fra Aalborg Vest. Og hun vil gerne mødes på Christiansborg. Og sådan bliver det👍
Torsten Gejl.


Referat fra seneste møde i storkredsbestyrelsen

referat 8.3.2017.