Nyhedsbrev marts: Årsmøde, bestyrelsesvalg og kandidater til KV21

Årsmøde og valg til Aarhus’ bestyrelse

Tilmelding AlleOs: Årsmøde og valgfest, Alternativet Aarhus

Hvornår? Lørdag d. 28. marts kl. 15.00-18.30

På årsmødet skal vi først og fremmest vælge en ny bestyrelse. Enkelte af de nuværende medlemmer stiller op igen, men vi har behov for flere, der har lyst til at være med, hvor det sker. Vi har et super hyggeligt fællesskab og høj energi, som vi gerne vil dele med nye bestyrelsesmedlemmer, der brænder for forandring og bæredygtighed. Vi har stort behov for dine ressourcer og din lyst til at gøre en forskel. Som medlem af bestyrelsen er du med, hvor lokal aktiviteter skabes og nye initiativer fødes. Så kom og vær med til at lave fx temadage om klima, arrangere PopUp-café, debat og workshops, eksperimentere med borgerinddragelse, styrke vores lokalpolitiske arbejde og hvad du selv måtte have af gode idéer.

Vi mødes en gang om måneden, men er konstant i dialog med hinanden om de projekter, vi hver især har del i eller tager ansvar for.

Send dit opstillingsgrundlag til aarhus@alternativet.dk senest d. 13.03, hvor du fortæller kort om dig selv, hvad du byder ind med og brænder for.

Kasper (forperson) og Florina (næstforperson) invitere til årsmøde:


Vil du være kandidat til kommunalvalget 2021?

Siden valget i 2017 har Alternativet Aarhus blandt andet fået gennemført fredning af Moesgaard vildskov med 600 hektar, en klimafond på 116 mio., forpligtelse til vedvarende energi i Aarhus kommune, forsøg med sortering i det offentlige rum for 2,5 mio. og meget mere og vi regner bestemt med at komme endnu længere med vores mandat i byrådet frem mod 2021.

Alternativet har en mission: Vi skal sikre social retfærdighed i samfundet og den grønne omstilling, og vi skal have hele befolkningen med, vil du hjælpe med dette, vil du tage ansvar, vil du stille du op?

Kan du løfte ansvaret som kandidat for Alternativet Aarhus, Alternativets anden største forening, så skriv til aarhus@alternativet.dk, og engager dig ved de fremtidige begivenheder. Alternativet, Aarhus’ borgere og hele Danmark har brug for dig til at sikre social retfærdighed i samfundet og den grønne omstilling!