Nyhedsbrev Marts 2023

Kære medlemmer af Alternativet

Så skriver vi marts måned, og livet pibler frem alle steder - lærken er tilbage og solen varmer sjæl og legeme. Jeg tænker - uanset at der skulle komme en smule sne - at vi alle byder foråret velkomment.

Jeg noterer mig også, at der er masser af spirende liv i Alternativet - det skal man blot kigge i AlleOs-eventkalenderen for at finde bevis for. Så et kæmpe tak til alle de organisatoriske kræfter derude, der knokler med bl.a. at arrangere års- og opstillingsmøder. Det er en fornøjelse at mærke jeres entusiasme.

Også på Borgen er der fuld fart på, både i sekretariatet med nyansættelser og hos vores fantastiske MF´ere, der stille og roligt er ved at få fødderne plantet på jorden i deres nye tilværelse. Men mere om det i herværende nyhedsbrev, hvor jeg har samlet en buket af “sidste nyt” til jer .

Jeg ønsker jer god læselyst.

Trine Aslaug Hansen - Forperson for HB
På vegne af Hovedbestyrelsen

Års- og opstillingsmøder i storkredsene

I den kommende tid er der mange lokalforeninger og storkredse, der skal finde nye bestyrelser. Disse bestyrelser er helt centrale i Alternativets indre liv og sørger for, at vi er aktive lokalt og skaber forandringer tæt på borgerne. Så meld dig ind i kampen for den grønne omstilling – bliv aktiv i din lokalforening eller storkreds. Det er af uvurderlig betydning, at alle, der kan, giver en hånd med.

Som bestyrelsesmedlem har du via bestyrelsesarbejdet mulighed for at arbejde tæt sammen med andre dedikerede medlemmer for at fremme Alternativets værdier og mål. Du vil også få mulighed for at præge beslutningerne og den politiske dagsorden i dit lokalsamfund. Så kom, og vær med! - Når vi løfter i flok, bliver alting samtidig meget sjovere.

EP-valg

Europa har brug for en Alternativ stemme.

Som du måske allerede ved, er der valg til Europa-parlamentet i 2024.

Alternativet er repræsenteret i både byråd og folketing, men har endnu ikke haft en europæisk stemme, som kan sætte en dagsorden, som både er grøn, humanistisk og har et globalt udsyn. Det skal vi have.

Selv om der er over et år til næste valg er god planlægning et af de parametre som et lille parti kan benytte sig af. Valgdatoen er ikke fastsat endnu, men bliver sandsynligvis sidste weekend i maj 2024.

I Alternativet vælger vi kandidater til Europa-parlamentet i storkredsene.

Hvis du går med en EP-kandidat i maven er det altså en god ide, at tage fat i din storkreds for at høre hvor langt man er med opstillingsmøde til EP-valg. Du er også meget velkommen til at tage fat på undertegnede og skrive til jan.kristoffersen@ft.dk, hvis der er noget, som du tænker jeg kan være behjælpelig med.

For god orden og gennemsigtighedens skyld, kan jeg fortælle, at jeg blev valgt som Alternativets spidskandidat på landsmødet i 2022 og har intention om at stille op igen.

Bedste hilsner,
Jan Kristoffersen

Nyt ang. fagråd

Så er der bud efter fagligt kompetente medlemmer, der har lyst til at dedikere sig arbejdet på transportområdet eller området for finans, skat og penge. Og det gør du ved at henvende dig til Christina Olumeko, der nu opretter fagråd på de to områder.

Vær med til at udarbejde Alternativets visioner for bæredygtig mobilitet

Alternativet er så småt i gang med at udvikle ny politik på transportområdet, og i den forbindelse søger Fagrådet for Transport nye medlemmer. Fagrådet for Transport er en gruppe medlemmer, som arbejder med Alternativets visioner for bæredygtig transport. Fagrådet arbejder for at konkretisere Alternativets visioner og lave nye politikpapirer. Fagrådet mødes hver anden uge virtuelt og er organisereret i en række mindre arbejdsgrupper, som arbejder med alt fra cyklisme, byplanlægning, mobility as a service til kollektiv transport. Skriv til christina.olumeko@ft.dk, hvis du er nysgerrig og gerne vil være med på et af fagrådets kommende møder. Fagrådets næste møde i marts er onsdag d. 8. marts kl. 19.30-21.00 virtuelt.

Vær med til at konkretisere Alternativets ideer til en bæredygtig økonomi

Alternativet vil i denne valgperiode fremlægge nye politiske visioner på finans-, skatte- og pengeområdet. Derfor har vores økonomiske ordfører i Folketinget, Christina Olumeko, og vores eksterne finansordfører, Kim Hjerrild, taget initiativ til at etablere et Fagråd for Økonomi.

Fagrådet for Økonomi holder opstartsmøde torsdag d. 23. marts kl. 19.00-20.30. Her kan du høre mere om fagrådets opgaver og være med til at bestemme, hvordan fagrådet skal organiseres. Fagrådets første opgave bliver at udarbejde et nyt finanspolitisk politikpapir, som skal konkretisere alternativet til BNP som velstandsmål.

Du kan finde AlleOs-eventet for opstartsmødet her.

Skriv til christina.olumeko@ft.dk., hvis du har spørgsmål eller gerne vil være med, men ikke kan på den pågældende dato.

Kandidatrådet, Det nationale Kandidatudvalg og Valgstyregruppen

Organisatorisk bliver der i øjeblikket arbejdet på højtryk for at skabe “møderum” for at håndtere en række vigtige ansvarsområder. Dette arbejde er mundet ud i dannelsen af tre nye organer, nemlig Kandidatrådet (bestående af alle kandidater i Å), Det nationale Kandidatudvalg (der har til opgave at understøtte kandidaterne og de lokale kandidatudvalg) og Valgstyregruppen (der løbende skal have styr på kalenderen og komme med bud på, hvordan budgettet ifm. valg bør prioriteres).

Er man kandidat, men har endnu ikke deltaget i et Kandidatrådsmøderne, hænger man bare på, når der næste gang bliver indkaldt til et sådan. Men næste step er at Kandidatrådets styregruppe skal mødes og lægge en slagplan. Det gør de tirsdag 7. marts kl. 18-19.30. Derefter vil I høre nærmere.

Strategiarbejde og Landsmødet 2023

Ovenpå et veloverstået Folketingsvalg, er der nu godt gang i at udvikle på en ny Å-strategi, som det er planen skal gælde for de kommende 4 år. Foreløbig har Hovedbestyrelsen været på seminar, hvor mulige tiltag på det især organisatoriske område er blevet grundigt diskuteret. Og på samme vis har MF´erne været gennem en proces med at prioritere vægtningen af de forskellige ordførerskaber ifm. arbejdet på Christiansborg. Løbende afholdes der også ledelsesmøder, hvor der arbejdes på at sammentænke niveauerne organisatorisk, parlamentarisk og politisk til den samlede strategi. Og i løbet af de kommende måneder er det så planen, at medlemmerne kan komme med indspark på udvalgte områder. Også afsnit om valgte indsatsområder i byrådsarbejdet tænkes indarbejdet i strategien, så alle led forhåbentlig på den måde kommer til at spille sammen. Det er vores ambition, at det kun er de sidste detaljer, der mangler, når vi når til Landsmødet.

Også landsmødet arbejdes der støt og roligt på at få stablet på benene. Det er jo Alternativets 10-års fødselsdag, så vi vil prøve at gøre det lidt ekstra festligt. Foreløbig er det programsat, at Franciska Rosenkilde og Uffe Elbæk skal have en samtale om tiden, der er gået i Alternativet men også om, hvad fremtiden måske har at byde på. Det bliver helt sikkert en spændende snak.

Og på det lidt mere formelle plan, skal vi jo have valgt medlemmer til Hovedbestyrelsen. Så skulle nogen gå med lysten til at engagere dig i Å´s ledelsesarbejde, vil vi opfordre til, at man melder sig på banen. Man forpligter sig ca. til ét digitalt møde pr. måned plus det løse. Til gengæld giver arbejdet indblik i hele organisationens liv og det er som regel både interessant og hyggeligt at være med.

Og så er der jo lige dét, med at det er muligt at give vedtægterne en opdatering på Landsmødet. Så er der fx regler, I ikke længere tænker er tidssvarende ift. hvordan tingene reelt praktiseres, så send jeres vedtægtsændringsforslag til Trine Aslaug Hansen på mailen her: trine.aslaug.hansen.hb@alternativet.dk Herefter vil et lille udvalg kigge på det.

ÅndSpiration - En samtale om Fremtidens landliv og -kultur

I en tid, hvor dansk landbrug kommer på færre og færre hænder, jord bliver solgt til udenlandske investorer og naturbeskyttelse og biodiversitet er helt i knæ er det åbenlyst, at vi står overfor en påkrævet omstillingsproces. Man kan derfor sige, at vi står på tærsklen til en helt ny måde at tænke og bedrive landbrug på. Der er brug for en kulturændring og et nyt syn på det med at være menneske i kontakt med naturgrundlaget. Marie Klintrup fra Frie Bønder Levende Land og Peter Søndergaard fra Halkær Kro - Mad og Kulturhus vil gennem en reflekteret samtale forsøge at komme med bud på tendenser i tiden der peger ind i fremtidens landliv og -kultur.

Det sker mandag d. 13. marts kl. 19-20.15 og du kan deltage i mødet her: Launch Meeting - Zoom

Politisk Tænkeboks - Økonomi

Så er vi nået til den tredje Politiske Tænkeboks, og denne gang handler det om økonomi.

Som altid er der lagt op til, at storkredsene afholder Formøder, hvor I lokalt kan diskutere emnet. I finder introduktionen og menúkortet til jeres snak via linket her.

Torsdag den 30. marts kl. 19-20.30 ses vi til den fælles Politiske Tænkeboks, og du kan tilgå mødet her.

Den seneste Politiske Tænkeboks handlede om EU de næste 50 år, og via linket herunder kan I finde Theresa Scavenius´ sammenskriv af de idéer, der blev præsenteret på mødet:

Sommerhøjskolen

Og så byder vi velkommen til årets Alternative Sommerhøjskole på Kalø Højskole i uge 30 fra søndag den 23. juli kl. 16 til lørdag den 29. juli kl. 12.

Der er nu åbnet for tilmelding ved mail til sommerhoejskolen@alternativet.dk

Vi skal bruge dit navn, alder, telefonnummer, oplysninger om allergier (maden er plantebaseret) og hvis I er nogen, der ønsker at sove sammen.

Priser:

  • Voksne i delt dobbeltværelse - kr. 1825
  • Voksen i telt - kr. 1675
  • Børn på madras på voksens værelse 4-12 år kr. 650
  • Unge sovesal/ shelter/ telt 13-18 år kr. 1000
  • Medlemmer af ÅU på madras op til 30 år - kr. 550
  • Tillæg for enkeltværelse - kr. 500
  • Sengelinned tillæg - 125/ person, bestilles senest 25. maj - man kan medbringe sit eget.

Kontakt os for tilmelding. Det er efter først til mølle-princippet.

Hilsen de Alternative arrangører

Nyt fra Christiansborg og sekretariatet

I de forgange måneder har man i sekretariatet brugt en masse tid på at lære hinanden at kende, deltage i et hav en introforløb ift. de parlamentariske værktøjer samt indgået i en masse udvalgsarbejde. Derudover har der været gang i ansættelsesforløb for et helt hold nye, gode medarbejdere. Udover ansættelse af pressechef og politisk chef, er der netop blevet ansat en ny presserådgiver, en rådgiver mht. SoMe, en velfærdsrådgiver samt en god håndfuld politiske assistenter (der primært skal bistå folketingsmedlemmerne i deres parlamentariske arbejde). Pt. mangler vi kun at ansætte to politiske rådgivere.

Mht. det parlamentariske arbejde så indkaldte Alternativet i sidste uge Lars Løkke i samråd ifm. udlændingestyrelsen rapport om at sende syrere tilbage til flere dele af Syrien. Derudover har Torsten indkaldt til samråd om udledning af olieholdigt spildevand fra Norge, som lige nu udledes ved Agersø Sund på Sjælland.

Der er desuden blevet stillet et hav af paragraf 20-spørgsmål til en lang række ministre. For eksempel har Franciska stillet spørgsmål til fødevareministeren, om han er tilfreds med tempoet på udtagningen af lavbundsjorde – det var han ikke. Derudover spurgte hun, om ministeren var tilfreds med arbejde for at sikre en fordobling af økologisk landbrugsareal. Her var ministeren mere vævende. Ingen tvivl om, at Franciska holder fast i dagsordenen om landbrug og fødevarer.

I næste uge har Helene et beslutningsforslag, der skal behandles i salen (B 12). Det handler om at lave et permanent forbud mod minkavl, og hun stiller det sammen med Enhedslisten og SF.

Derudover har MF’erne deltage i et hav af forhandlinger. Theresa har som forskningsordfører deltaget i udmøntningen af forskningsreserven. Christina og Torsten har med hjælp fra Sascha deltaget i forhandlinger om inflationshjælpepakken og senest SSA-aftalen (hjælp til sociale indsatser). SSA-aftalen er i hus med et god Alternativt aftryk. Udmøntningen af inflationshjælpepakken er ikke helt på plads, men vi håber på at sætte et tydeligt grønt aftryk.

Og sidst men ikke mindst tager Franciska Rosenkilde på rundtur i landet. I første omgang dukker hun op følgende tre steder:

18/3 kl. 13: Nordsjælland ifm. Årsmødet

29/3 kl. 15.30-18: Viborg ifm. medlemsmøde

30/3 kl. 17-18.30: Aarhus som uformelt fyraftensmøde

I starten af maj regner holdet omkring Franciska at turen kommer til at gå til Sydjylland og Fyn.

Afslutningsvis har I her et link til kalenderen med månedens mødedatoer.

1 Synes om