Nyhedsbrev, marts 2017 - nu også på mail

Kære medlem

Foråret er godt i gang, og nye aktiviteter spirer lysegrønt frem i din lokalforening.:seedling::seedling::seedling:

VALG
12. marts afholdt vi både lokalforeningens årsmøde og første opstillingsmøde for kandidater til kommunalvalget.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig sådan her: Benjamin Nielsen (næstforperson), Jens Oluf Bundgaard (kasserer), Lene Andersen (event-koordinator), Anne-Marie Gertsen (forperson) samt suppleanterne Anne-Dorrit Harris og Jørgen Folkvang.

Anne-Dorrit og Jørgen blev på opstillingsmødet valgt som vores første kandidater til kommunalvalget i november. Vi afholder et supplerende opstillingsmøde først i juni måned, hvor vi gerne skulle have en perlerække af ivrige medlemmer til at stille op.

VALGFORBUND
Som du måske husker afholdt vi i efteråret et medlemsmøde, hvor vi besluttede at gå i valgforbund med en række andre partier til kommunalvalget i november. Vi er i valgforbund med Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Socialistisk Fællesliste. Der blev udsendt pressemeddelelse om dette forleden, og i går var der en artikel om det i Nordjyske. Det er et teknisk valgforbund, der forhindrer stemmespild, men som ikke forpligter de deltagende partier til en fælles politik.

ÅBNE BESTYRELSESMØDER
På bestyrelsens første møde besluttede vi at alle bestyrelsesmøder fremover vil være åbne møder, hvor alle medlemmer er velkomne til at deltage. De næste møder er fastsat til 3. april kl. 16.30-18.30 og 24. april kl. 15.30-17.30 - begge gange i lokalet på Vesterbro. Vi afholder et længere bestyrelsesmøde/-seminar 12. maj kl. 10-16, hos Jørgen Folkvang i Egense. Hvis du vil kigge ind til sidstnævnte, må du meget gerne lige give besked på forhånd til Anne-Marie på 25 11 49 84.

OPSTILLINGSMØDE, STORKREDSEN
Allerede nu på lørdag, den 1. april, afholder Storkredsen opstillingsmøde for kandidater til regionsrådsvalget (der afholdes samtidig med kommunalvalget 21. november), og med en enkelt opstilling som kandidat til Folketinget. Du skulle meget gerne have fået indkaldelse og diverse materiale på mail for nogle uger siden, og hvis du har lyst til at deltage bedes du tilmelde dig via linket i indkaldelsen.

TEMA-TIRSDAG - ÆLDRE- OG HANDICAPPOLITIK
På tirsdag kl. 19 er der møde i politikudviklingsgruppen for ældre- og handicapområdet. Du er meget velkommen til at være med; der er ingen krav om at have deltaget i de foregående møder. Det foregår i lokalet på Vesterbro.

LANDSMØDE I ALTERNATIVET
Den sidste weekend i maj afholder Alternativet landsmøde i Odense. Alle medlemmer er meget velkomne til at deltage, enten i hele programmet eller dele af det. Du har som medlem direkte indflydelse på beslutningerne på landsmødet, da du er stemmeberettiget. Det er første gang landsmødet afholdes over to dage, så der bliver plads til en fest lørdag aften :balloon:. Sæt kryds i kalenderen, hvis du har lyst til at være med. Der bliver selvfølgelig arrangeret samkørsel.

GRUNDLOVSMØDE
Vi er i gang med at planlægge et grundlovsmøde, hvor bl.a. vores folketingsmedlem, Torsten Gejl, holder tale. Reserver eftermiddagen 5. juni allerede nu, der kommer mere information tættere på dagen.

Vi håber du nu føler dig opdateret på vores aktiviteter. Har du spørgsmål, eller forslag til et arrangement, må du meget gerne skrive til os, enten på mail: aalborg@alternativet.dk eller via vores Facebook-gruppe, Alternativet Aalborg. På Facebook kan du altid se de friskeste nyheder fra os, men du kan også læse og kommentere dette nyhedsbrev ved at gå ind på dialog.alternativet.dk.

Du kan rette og tilføje oplysninger om dig selv på vores medlemssystem, alleos.alternativet.dk, hvor du også kan finde kontaktoplysninger på bestyrelsen. Vi opfordrer dig til at udfylde så meget som muligt i alleos, f.eks. kompetencer og interesser. Jo bedre input, jo lettere bliver det for os at finde hinanden på tværs.

Kærlig hilsen
din bestyrelse

:green_heart::green_heart::green_heart:

REFERATER