Nyhedsbrev maj

Kære alle

Glædeligt forår og velkommen til alle nye medlemmer i Nordsjælland!
Vi er nu over 700 medlemmer, og har etableret 6 ud af 11 mulige lokalforeninger, og Allerød og Egedal er lige på trapperne…SÅ godt gået!

Den Korte version af nyhedsbrevet:

Velkommen til Pernille Schnoor
Overvejer du at stille op til kommunevalget 2017?
Nyt medlems- og informationssystem: AlleOs // Alternativet
Grundlovsarrangement i Hillerød.
Oprettelse af ungenetværk i Nordsjælland
Nyt fra lokalforeningerne

Velkommen til vores nye folketingsmedlem Pernille Schnoor

Vi er rigtig glade for, at kunne byde Pernille velkommen som folketingsmedlem fra Nordsjælland. I april måned valgte Pernille, at melde sig ud af socialdemokratiet, og ind i Alternativet. Derfor er vi nu så heldige, at vi har hele to MF’ere her i Norsjælland: Christian Poll og Pernille Schnoor.

I bestyrelsen har vi aftalt at mødes med Pernille d. 2. juni. Vi glæder os til samarbejdet!

Udvælgelse af kandidataspiranter til Kommunevalget 2017

Overvejer du, at stille op til kommunevalget i 2017?
Kontakt bestyrelsen i din lokalforening hvis den er etableret.
Hvis ikke lokalforening er etableret: Kontakt Kredsbestyrelsen

Alternativet i Nordsjælland rummer dejlige mennesker med en masse gode idéer til politiske fokusområder. Vi har jo den grønne omstilling, som kører på tværs af lokalforeningerne i ”Den Grønne Klub”, og så har vi en række muligheder for at lave politisk aktivisme ud fra den enkeltes politiske interesse. Der skal være plads til begge dele, og måske udspringer der nogle aspiranter eller kandidater af dette arbejde.
På det seneste åbne bestyrelsesmøde formulerede mødedeltagerne nogle kvaliteter, som de synes, at et medlem af en kommunalbestyrelse skal have. Det er relevante og gode kompetencer, som man får mulighed for at demonstrere, når man arbejder med et politisk emne. Da det er bestyrelserne i lokalforeningerne der har til opgave, at sikre den ”alternativistiske” tilgang til arbejdet, kan man tænke sig en fremgangsmåde i forbindelse med udvælgelsen af kandidater, som beskrevet herunder. På det kommende bestyrelsesmøde i storkredsen d. 25/5 diskuterer vi om lokalforeningerne i Nordsjælland skal benytte denne tilgang.
Bestyrelsesmødet er åbent, - tilmelding her: Åbent bestyrelsesmøde

Diskussionsoplægget ser således ud:

Kandidataspiranten udarbejder udkast til:
Et lokalpolitisk fokusområde og et mål for indsatsen
En kort strategi
En handle- og en tidsplan

Dette udkast løftes i bestyrelsen, hvor man ved hjælp af værdier og debatdogmer stiller spørgsmål til, støtter, udfordrer og udvikler aspirantkandidatens forslag.
Efter en periode følges arbejdet op af en evaluering.
Denne proces kan bidrage til kvaliteten i det politiske arbejde, udviklingen af den enkelte aspirant/kandidat og befordrende for den nye politiske kultur samt for den politiske debat som helhed.

Valg af kandidater skal formodentlig ske i februar.

VIGTIGT!!!

Nyt medlems- og informationssystem i Alternativet:
Her finder du alt…(næsten da): AlleOs // Alternativet
Du logger ind med dit medlemsnummer eller den emailadresse, du har oprettet dig som medlem med.

**

VI fejrer Grundlovsdag i Hillerød

Vi glæder os til at se rigtigt mange til vores fejring af Grundloven Søndag d. 5. juni.
Vi mødes kl. 11.30 ved Barokhaven i Frederiksborg Slotshave i Hillerød.
Program:
Folketingsmedlem for Alternativet, Christian Poll holder tale og vi indtager vores medbragte mad og drikke (tag et tæppe eller siddeunderlag med)
Ca. Kl. 13.00: Vi går via Torvet, hvor vi deler foldere ud, til Frederiksborg Byskole.
Ca. Kl. 14.30: Kaffe, the, kage og en sang på Byskolen.
Ca. Kl. 15.30: Vi hører om, og giver input til tankerne om en grøn Grundlov v Christian Poll/Bina Seff
Kl. 16. 30: Arrangementet slutter.

Ungenetværk i Nordsjælland

V. Frederik Bjørnbak, Rudersdal
Vi er så småt ved at starte et ungenetværk i Nordsjælland. Vi har haft vores første møde, og planlægger et nyt efter landmødet. Det er tanken, at vi fremtiden skal hold regelmæssige møder, når ungenetværket har fået lidt mere struktur.

Nyt fra Lokalforeningerne

Fra Halsnæs v. Sofie Kemp:
Vi har lidt ramt af mandetab i bestyrelsen, pga flytning og udfordringer i privatlivet, men der sker dog alligevel lidt.

  1. maj havde vi en bod på Krudsværksfestivallen (En slags byfest med boder) i Frederiksværk. Formålet var blot at være synlige. Vi havde lavet en ønskebrønd hvor borgere kunne lægge en seddel i med hvilke ønsker de har for Halsnæs. Ideen var rigtig god, da den dels gav mulighed for en lille snak og samtidig kunne vi fortælle om hvordan vi udvikler vores politikker og hvor de skulle holde øje med om det er deres emne vi tager fat på.
    En anden gang vil vi dog nok investerer i nogle bolcher til uddeling, da det bare giver mere kontakt :slight_smile:

Benny er meget aktiv ved kommunalmøderne, deler om det på vores FB side og med os andre til bestyrelsesmøderne. Det er rigtig godt og giver en god fornemmelse af hvad der sker i kommunen og hvordan der arbejdes.

Vi har talt om, at lave nogle mere spontane møder om forskellige temaer. De er ikke tænkt som et POLA, men mere for at skabe opmærksomhed og få lavet en kultur hvor vi har politiske debatter om det der sker i kommunen, med de der har lyst. Samtidig håber vi på, at det vil være interessant for lokalavisen og at vi den vej kan blive mere synlige. Vi er dog ikke nået længere end at nogle er tovholdere på ideen, men på tirsdag har vi møde igen og mon vi så ikke går fra ide til handling

Vi har talt om at deltage i Hundestedløbet med vores T-shirter på. Tænker selv, at det er en nem måde at gøre os synlige på, så ideen er hermed givet videre til andre. :slight_smile:

Fra Gribskov v. Thorbjørn Christensen.
Her i Gribskov har vi holdt årsmøde og valgt ny bestyrelse. Vi har afgivet høringssvar til kommunens nye bæredygtigheds strategi. Vi har arbejdet videre med vores visioner og politikker for kommunen. Lige om lidt skal vi på Kulturnat i Helsinge for tredje gang. Vi skal også have noget sommer-aften-hygge.

Fra Allerød v. Heidi Kruse

  • Vi er igang med at etablere lokalforening med stiftende generalforsamling den 12. juni 2016
  • Vi er et par stykker, der deltager i gruppen Grøn omstilling i Nordsjælland
  • Vi deltager i storkredsens bestyrelsesmøder for at lære med om arbejdet i Alternativet og mødes med andre lokalforeninger for at få ideer til det lokale arbejde i og med Alternativet

Fra Egedal v. Hasse Groth
Alternativet Egedal Lokalforening er under energifuld etablering :slight_smile:
Åbne medlemsmøder 9. maj og 6. juni. Stiftende generalforsamling planlagt til 20. juni. Aktuelt 42 partimedlemmer i Egedal kommune - heraf er nu 6 aktive i vores initiativ gruppe. Facebook gruppe oprettet. Artikel i Lokalavisen Egedal i kommende weekend udgave.

Vi har formuleret dette afsæt og formål for vores arbejde:
I Alternativet Egedal vil vi med åbenhed, nysgerrighed og mod til at se realiteterne lige i øjnene, udfordre “det plejer vi at gøre”. Vi vil gå efter at afprøve nye idéer og skabe helhedsløsninger der virker - også på den lange bane. Vi vil samtidig forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner.
Målet til det kommende kommunalvalg er ganske enkelt at opnå valg til byrådet."

Fra Rudersdal v. Frederik Bjørnbak
Kære Nordsjælland.
I Alternativet Rudersdal er vi godt i gang med arbejdet hen mod kommunalvalget. Vi har afholdt et lokalt politisk laboratorium, hvor vi diskuterede flygtninge, grønomstilling og ny politisk kultur i Rudersdal. Dette medførte at vi nedsatte nogle lokale grupper, som vil arbejde videre med det, vi diskuterede os frem til på dette møde, så vi har noget lokal politik på disse områder. Det næste der sker i Alternativet Rudersdal, er at vi d.10/6 afholder et nyt lokalt politisk laboratorium, hvor vi skal diskutere familie, skole og ældre politk. Vi vil gerne opfordre alle, som er interesseret i disse emner, til at deltage, så vi kan få det bredeste perspektiv på disse sager.
Facebook event: LOKALT POLITISK LABORATORIUM

Kærlig hilsen
Bestyrelsen i Nordsjællands storkreds
Husk: Du finder vores kontaktoplysninger på: AlleOs // Alternativet

INFO-siden:

NYHED !! Alternativets nye hoved-www: AlleOs // Alternativet
Årsmødet d. 28. maj 2016: http://alternativet.dk/arsmode2016/
Folkemøde 12-15 juni http://alternativet.dk/infomode-kom-med-alternativet-pa-folkemodet/

andet:
alle disse links kommer senere på “alleos”
Alternativets “gamle” www‐side: http://alternativet.dk/
Kontaktoplysninger Storkreds Nordsjælland: http://alternativet.dk/nordsjaellands‐storkreds/
Storkreds Nordsjællands offentlige Facebook‐gruppe: Redirecting...
Kalender med aktiviteter i regi af Alternativet: http://alternativet.dk/kalender/
Diskussionsgruppen “En Seriøs Bæredygtig omstilling” : Bæredygtig omstilling | Facebook
(for alle: anmod om adgang på selve siden)
Diskussionsgruppen “Alternativet Global Politik” Alternativet Global Politik | Facebook
Alternativets videns database: http://wiki.alternativet.dk/index.php?title=Forside
Oversigt og kontaktoplysninger på Lokalforeninger: Lokalforeninger og Storkreds i Nordsjælland LB - Google Documenten
Alternativets shop, ”ShÅppen” http://shop.alternativet.dk/
Aktivgruppe, Nordsjælland (lukket gruppe) Redirecting...

Generelt om Storkreds Nordsjælland
• Nyhedsbreve udsendes som hidtil direkte til medlemmerne af Storkredsen. Forkvinden skriver, evt. sammen med andre fra bestyrelsen.
• POFO, Politik Forum. Stedet hvor Alternativet fastlægger partiets politik. Vores storkreds har et POFO-udvalg på 5, der mødes lokalt inden POFO mødet afholdes nationalt. Efter årsmødet 2016 har vi nok kun 4 i POFO-kredsen.
• Kontakt til kredsens MF’ere, Christian Poll og Pernille Schnoor sker løbende via FB, hvor alle kan skrive til dem.
Lokalgrupper:
Gribskov: Redirecting...
Halsnæs: Redirecting...
Helsingør: Redirecting...
Hillerød:https://www.facebook.com/groups/172229983137438/https://www.facebook.com/groups/172229983137438/
Frederikssund:https://www.facebook.com/search/top/?init=quick&q=Alternativet%20i%20Frederikssund&tas=0.9983315127901733
Allerød: Redirecting...
Hørsholm: Facebook
Rudersdal: Redirecting...
Furesø: Redirecting...
Helsingør-Fredensborg-Hørsholm(HFH): Redirecting...
Egedal: mangler Redirecting...