Nyhedsbrev maj/juni 2017

Hej Alternativister i Gribskov.

2/6 Kulturnat i Helsinge. Kl. 17-21. Foran Leifs Gardiner.
I er meget velkomne til at kigge forbi standen og få en snak.

7/6 Supplerende opstillingsmøde. Kl. 19:30-22:00
Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere og referent(er)
  3. Kandidaterne præsenterer sig selv.
  4. Supplerende valg af kandidater til kommunalvalg i november 2017. Kandidaternes præsentationer af dem selv udsendes senest 2 uger før mødet. Valget er skriftligt.
  5. Valg af opstillingsform. Det ligger fast, at vi har sideordnet opstilling men i hvilken rækkefølge skal kandidaterne skrives på stemmesedlen? Alfabetisk efter for/efternavn, med en spids øverst, skiftevis M/K, noget helt fjerde eller en kombination? Bestyrelsen har bedt de allerede kendte kandidater og aspiranter om at komme med et oplæg, der udsendes senest 2 uger før mødet.
    Forslag: Kære Alle!

På sidste møde blev vi i kandidat gruppen enige om at forslå følgende
procedure for valg af kandidater.

1. vi stemmer blandt de kandidater der ønsker at være den første
kandidat på listen
2. vi stemmer om de kandidater der vil være anden og tredje kandidat
på listen, vi forslår f.eks. at de fordeles efter alfabedisk
rækkefølge bagfra.
3. de kandidater der ønsker at stille op på 4. og fortløbende pladser
vælges der efter særskilt.

Mange hilsner
Kandidat gruppen
Bjarne

  1. Eventuelt

Bilag: Præsentation af kandidat: Susan Kjeldgaard

28/6 Sommertræf. Tibirke. Fra kl. 18. Tilmelding nødvendig og senest 15/6.
Kunne det ikke være sjovt at mødes.
Vi er omkring de firs i Gribskov, og kender ikke ret meget til hinanden. Vi strejfer rundt i lokalområdet uden at vide, om vi er en af alleOs.
Derfor denne invitation.
Vi forestiller os en sjov og hyggelig aften hos Søren Grene, som velvillig har stillet lokalitet til rådighed, og hvor vi kan være. mange
Vi bænker os om et bord – ude helst, hvis vejret tillader det, ellers inde i uopvarmet stald med udsigt over Ellemosen – til et langstrakt måltid, som skulle have karakter af en festmiddag i familiens skød med gode venner, taler og musik, hvis vi har nogen iblandt os, der kan akkompagnere.
Sådan en aften med god snak, mange ideer, taler og sang.
Kaotisk?
Det tror vi ikke.
Det helt overvældende er, at Jeff fra bestyrelsen har doneret en større sum til indkøb af mad.
Hvis I er med på den, kunne vi jo godt arranger, at nogle af ideerne blev samlet ind på en eller anden måde, men det er vigtigt at komme af lyst og ikke nødvendigt absolut at skulle bidrage med noget ud over sit nærvær.
Altså kom muligvis med egne drikkevarer – det ligger ikke helt klart endnu – tilmeld dig med måske et forslag til en sang, OG hvis du kan akkompagnere, SKØNT!
Vi fyrer aftenen af d. 28. juni kl. 18 og tilmeld dig inden 15. juni på en mail til;
Ann
clausann@mail.dk

Efterårets program.
Er ikke lagt endnu men der kommer selvfølgeligt til at være en del kommunal valgkamp. Der er også plads til netop det arrangement, som du kunne have lyst til. Bare sig til.

Medlemskontakt:
Vi, bestyrelsen, vil i de kommende uger ringe dig op for at sige goddag, for at høre din mening om det vi laver i lokalforening og mere endnu.

Øvrige bilag:
Referat fra årsmødet
Referat fra bestyrelsesmøde 19/4 2017
Referat fra bestyrelsesmøde 17/5 2017

Susan Kjeldgaard.pdf (196.4 KB)
Referat fra bestyrelsesmøde 19042017.pdf (268.9 KB)
Referat fra bestyrelsesmøde 17052017.pdf (260.3 KB)
Referat årsmøde 2017.pdf (3.1 MB)