Nyhedsbrev Maj 2022

Foråret, grønt og solrigt, bider sig fast også på rådhuset. Mere om det nedenunder i Nyt fra Rådhuset

Først de kommende events hvor du kan hygge med andre alternativister og demonstrere for vores politik.

Å på broen

Forud for folkeafstemningen d. 1 juni, genbruger vi hittet fra KV21 og holder fredagsbar både d. 20 og 27 maj. på Dr. Louises bro. Begge dage kl 15.00.

Brunch mod Lynetteholm

På grundlovsdag d. 5 juni skal vi ud og markere os som en del af den store fællesdemonstration mod Lynetteholm. Vi starter kl 10. med brunch på Foreningshuset, Sundholm 8.

Kim Hjerrild, aktiv i Stop Lynetteholm, holder et lille oplæg med status på situationen. Bagefter går vi i samlet flok til demonstrationen.

Ny bestyrelse i storkredsen

På befrielsesdagen d. 4 maj nåede vi så i mål og fik en ny storkredsbestyrelse stærkt besat med hele 8 medlemmer. Der bliver et tæt samarbejde mellem kommunebestyrelsen og storkredsbestyrelsen. Ikke bare fordi vi er en håndfuld fra kommunebestyrelsen som nu også sidder i storkredsbestyrelsen. Der er brug for en stærk fælles indsats der synliggør Alternativet og vores kandidater til folketingsvalget.

Vi opfordrer alle medlemmer til at komme på banen med jeres evner, faglighed og erfaringer. I valgkampen er der brug for både kommunikation og simpel knofedt. Kandidaternes synlighed og gennemslagskraft er meget afhængig af hænder, der udfører alle de praktiske ting i valgkampen.

Vores borgerrepræsentanter Birgitte Kehler Holst og Christina Olumeko skriver

Nyt fra Rådhuset

Der er sket mange spændende ting på Rådhuset den seneste tid. Men ikke noget bedre end dette. For nu skete det! Klimabelastningen skal snart regnes med, når Københavns Kommune køber produkter! København køber årligt ind for over 8 mia. kr., det betyder, at det virkelig rykker på klimafronten, når København giver virksomhederne incitament til at gøre deres produkter mindre klimabelastende. Og hvad så, når den nationale CO2-afgift kommer? Vores forslag bliver indført sådan, at den interne CO2-pris gradvist udfases i takt med, at den nationale CO2-afgift indføres. Og differencen på kommunens CO2-pris vil blive lagt oven i regeringens CO2-afgift.

Lige siden 2017, hvor Alternativet blev valgt ind på Rådhuset, har vi arbejdet benhårdt for, at København får en intern CO2-pris Så det er fantastisk, at det nu er lykkes! Tak til Enhedslisten, Radikale Venstre og SF, som står bag forslaget med os. Og naturligvis Klimabevægelsen, som har gjort en stor indsats for at udbrede ideen om den interne CO2-pris. Det betyder meget, når vi skal samle flertal.

Vores andet store resultat den seneste tid er indførelsen af borgerting som vi nu også har samlet flertal for i borgerrepræsentationen.

Vi skriver om det her i Altinget;

I en helt anden boldgade har Københavns Kommune taget imod mange ukrainske flygtninge. Alternativets fokus er dels, at de nye medborgere bliver taget godt imod og samtidig, at kommunens øvrige flygtninge ikke kommer bagerst i køen til fx boliger.

På transportområdet har Christina Olumeko igangsat en gruppe, der udvikler politiske forslag til transportområdet i København. Traditionen tro, skal du nemlig som medlem, naturligvis være med til at udvikle politikken. Flere ved nemlig mere. Næste møde i forslagsudviklingsgruppen er onsdag d. 11 maj. Du finder eventet på AlleOs og på Facebook.

Fra både Christina og Birgitte skal der lyde et stort tak til alle medlemmer, som hjælper med at skubbe København i en alternativ retning både i baggrundsgrupper, lokaludvalg og forslagsudviklingsgruppen. Det er en stor hjælp.