Nyhedsbrev Maj 2017 - Borgerløn og Drikkevand - Alternativet Skanderborg

##Kære alle medlemmer af Alternativet I Skanderborg

Så er det i morgen d. 23/5 der afholdes møde om borgerløn, arrangeret af Alternativet
Skanderborg og Rasmus Foged, som er folketingskandidat fra Østjyllands Storkreds.
https://alleos.alternativet.dk/events/view/987

Hvordan kan det lade sig gøre at indføre borgerløn?
Kan det give mere tryghed, frihed og tillid mellem borgerne?
Hvor høj skal lønnen være?
Hvordan hænger det sammen økonomisk?
Hvad tænker Alternativet om det hele og hvad tænker du?

Mød op og hør mere om det i morgen kl. 19.30 På det nye rådhus, Fælleden i Skanderborg.
Der er gratis adgang og vi giver kaffe/the og chokolade.
Mange hilsner fra Rasmus Foged og Hanne Stender Damkjær.

####Rent og naturligt drikkevand i Skanderborg Kommune
https://alleos.alternativet.dk/events/view/1037

I Skanderborg Kommune er der fundet pesticidrester i ca. 35% af alle grundvandsboringer. Er en boring først forurenet med pesticider, er det begrænset, hvad der kan gøres. Grundvandsbeskyttelse handler om at forebygge og ikke først forsøge at rette skaden, når forureningen er sket. Da det i de fleste tilfælde vil være sent.

En anden kilde til bekymring er nitrat og nitrit. Ca. 60% af markernes tilførte nitrat tabes til det omkringliggende miljø. Grænseværdien for nitrat i vand er på 50 mg/l og er fastsat ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, men overskrides jævnligt i private boringer. Nitrat omdannes delvis til Nitrit i mundhulen og ved for store koncentrationer, er der risiko for akut nitritforgiftning. Nitrit er især farligt for små børn og kan give ”blå børn-syndrom”.
Alene fra 2015 og frem, er der fundet overskridelser af grænseværdien for nitrit i drikkevandet fra 12 vandværker. Nitrat er fundet over grænseværdien i 5 private boringer.

Kom og hør mere når vi inviterer til borgermøde og debat d. 6/6 kl. 19.00 - 21.30 på Fælleden (Skanderborg nye rådhus)

Oplæg af:
Børge Sommer tidl. Embedslæge, Walter Brüsch tidl. Statsgeolog, Claus Vangsgaard Danva samt Jesper Arbo Frederiksen Byrådskandidat Alternativet Skanderborg.

Vi byder på vand, kaffe og the.

Knus, kram og dejlig aften til jer alle.
Alternativet Skanderborg