Nyhedsbrev | juni | Nordjylland

Alternativets Unge Nordjylland.

Nye kræfter - klar til at handle.

Kære medlemmer af Alternativet Nordjylland.
Inden vi går på sommerferie, skal I have en status fra Storkredsen.
Generelt er der mere brug for Alternative tanker og handlinger, end nogensinde før, og en nyvalgt storkredsbestyrelse er klar til at tage fat efter sommerferien med nye mennesker, nye opgaver og ny inspiration.

Kandidater til kommunalvalg og regionsrådsvalg den 21. november er parate og har allerede deltaget i de første debatterarrangementer, holdt taler til Grundlovsmøder og været på gaden for at tale med folk. De fortjener al mulig opbakning hen igennem efteråret, så vi kan få valgt nogle af dem ind i vores nordjyske byråd og regionsrådet.

Alternativets Unge i Nordjylland blev stiftet som selvstændig forening den 8. juni, og de er allerede godt i gang med at snakke politik, lægge planer og føre dem til handling. Alternativets Unge og Alternativet vil arbejde meget tæt sammen, og på Storkredsens årsmøde blev de unge repræsenteret i den nyvalgte storkredsbestyrelse. De kan følges på Facebooksiden Alternativets Unge Nordjylland

God sommer til jer allesammen.


I dette nyhedsbrev kan du læse om:

  • Storkredsens Årsmøde

  • Referater fra bestyrelsens møder


Peter Søndergaard fra Halkær Kro præsenterer stedet og visionerne bag.

Årsmøde 11. juni 2017

Mødet blev holdt på Halkær Kro, og programmet stod på ordinært årsmøde, foredrag om hvordan det er at deltage i valgkampagne ved Torsten Gejl, fællesspisning og koncert med Olav Poulsen og Ole Frimer.

Bestyrelsens beretning, som blev fremlagt af forperson Bente Holm Villadsen, kan læses her / beretning.

Regnskabet blev præsenteret af kasserer Peter van Hauen, og herefter godkendt. Du kan se regnskabet her.
Der er ikke mange penge i kassen, og da vi ikke har haft flere år til at opbygge en solid valgopsparing, og heller ikke har velhavende sponsorer, opfordrede Peter alle til at overveje at hæve deres kontingentbeløb samt evt. donere direkte til storkredsens MobilePay, hvilket mange også lige på stedet gjorde. Tak for det.

Donation til valg.
Denne opfordring til at støtte Alternativets arbejde i Nordjylland økonomisk vil vi gerne lade gå videre til alle jer medlemmer. Du kan donere på MobilePay 60861333 (Bente Holm Villadsen) - skriv “Å-valg” som meddelelse.

Der blev aflagt rapport fra Regionaludvalget, hvor Gustav Sieg Sørensen og Louise Ursell-Smith fortalte om deres arbejde med at udvikle regionalpolitik bl.a. vedr. sundhed og psykiatri samt trafikkale områder.

I Alternativet har vi et konfliktmæglingsråd, som kan hjælpe, hvis der opstår konflikter, som vi ikke kan løse indbyrdes, og Jørgen Petersen, som er valgt til rådet i Nordjylland, aflagde rapport om dette. Der her ikke været brug for konfliktmægning i vores landsdel endnu, og der er fokus på at udvikle kurser, som udbydes senere på året.

Der blev desuden godkendt et nyt sæt vedtægter, hvor konsekvenserne fra Landsmødet i maj er blevet implementeret. [Se vedtægterne her.]
(https://drive.google.com/file/d/0Bz4Zv21sF_N6S2xpTXprWGVMX2M/view?usp=sharing)

Nyvalgt storkredsbestyrelse - fra venstre: Nadia, Jens, Anne-Marie, Anne-Dorrit, Mads, Hannah, Peter, Bente, Michael og Bodil.

Valg af forperson og bestyrelsesmedlemmer.
Forpersonen vælges i Alternativet Nordjylland ved direkte valg, og her opstillede kun Bente Holm Villadsen, som blev valgt i enstemmighed af deltagerne på Årsmødet.

Til de seks øvrige bestyrelsesposter blev valgt Peter van Hauen, Nadia Flyvholm, Mads Birk Nielsen, Anne-Marie Gertsen, Hannah Werk, Jens Harder Vingaard Larsen, og som suppleanter Michael Øhrberg, Anne-Dorrit Lundø Harris og Bodil Kreativ Jørgensen.

Referat fra Årsmødet kan læses her.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Jens Harder Vingaard Larsen som næstforperson og Peter van Hauen som kasserer.


Referater

Bestyrelsesmøde 3.5.17
Bestyrelsesmøde 7.6.17
Konstituering 18.6.17