Nyhedsbrev juni 2023

Kære alternativister i Københavns Storkreds

Efter veloverstået landsmøde, almindeligt flittigt arbejde med forskellige politiske forslag som f. eks fredning af Palads, forbud mod reklamer for fossile produkter i kommunens regi og bekæmpelse af madspild i kommunens kantiner, var Alternativet på Københavns Rådhus godt på vej til sommerferien.

Det næste virkeligt store slag skulle have været budgetforhandlingerne i september. Men sådan blev det ikke. Uden om Enhedslisten og Alternativet, var der pludselig en principaftale om budgettet til sikring af Lynetteholms projektet.
Se mere om dette i BR - gruppens beretning nedenunder.

Her vil vi blot understrege, at man ikke skal tabe modet. Men, at vi nu forstærket kan blive et alternativ til alle de vissengrønne partier. Et emne, som der nu kun vil blive mere fokus på, er en samlet grøn planlægning for hele hovedstadsområdet. Så selv hvis du ikke er borger i Københavns Kommune, har du i høj grad mulighed for at blive en del af politikudviklingen frem til kommunalvalget i 2025.

Ligesom alle medlemmer i Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner selvfølgelig er velkomne til, at forberede politik og opstilling til kommunalvalget i 2025. I storkredsbestyrelsen er vi altid parate til at støtte op om dette.

Så lad os mødes i godt humør til sommerafslutning i Liflandsgade 2 d. 20 juni - lige efter Politisk udvikling mødet samme sted.
https://alleos.alternativet.dk/events/view/5262

Fra BR gruppen starter vi med et underholdende indblik i situationen på Københavns Rådhus efter Lynetteholm partiernes aftale.
“Det som nu er hamrende tydeligt er, at al udvikling af København nu kommer til at handle om Lynetteholm. Det er grunden til, at vi er blevet holdt uden for. Så hvad gør vi nu? Det er op til os og Enhedslisten at få vendt kursen for København. Derfor er det super vigtigt, at vi bliver bedre til alle sammen at svare på - hvad er Alternativet? Det er den samtale, vi for alvor skal have gang i til sommerafslutningen.”

Bagefter tager vi en debat om Politisk Tænkeboks (hvis oplægget er offentliggjort), før vi går helt over i fri snak og leg. Til alt dette serverer vi øl, vand, vin og pizza.

Kom endelig også før 18.30 til Politisk udvikling. Vi har brug for alle kræfter til at inspirere hinanden.
https://alleos.alternativet.dk/events/view/5262

Den 22 juni har vi så månedens møde i bogklubben. Bogen er “Notat om den herskende klasse" af Bruno Latour og Nikolaj Schultz. Også i Liflandsgade 2.
https://alleos.alternativet.dk/events/view/5237

Husk, at alle kan deltage i diskussionen. Man behøver ikke nødvendigvis at læst bogen, idet mødet indledes med et referat.
Special guest star denne aften er Christina Olumeko, medlem af Folketinget for Alternativet.

Og så fra Københavns rådhus

**Alternativets BR-gruppe efter ny Lynetteholm-aftale: Vi kæmper kun hårdere for bæredygtigheden nu!

Kære alternativister i København*

I har formentlig set det. Et sort Lynetteholm-flertal har besluttet, at kun Lynetteholm-partierne i praksis skal udmønte to budgetforlig i streg sammen. Alternativet og Enhedslisten er lukket ude. Det er utroligt skidt for København. Det bliver meget svært at sætte bæredygtigheden forrest, når SF og Radikale har givet Konservative veto-ret i forhandlingerne og lukke de progressive partier ude.

Men i borgerrepræsentationsgruppen får vi frigjort kræfter til at arbejde benhårdt på en række visions-udspil for vores by nu, der tager et opgør med bilernes magt over byen, mistrivslen, skaden på Øresund og meget andet. Vi vil sætte bæredygtigheden helt i centrum. Vi vil stille forslag på rådhuset. Vi vil stå på gader og stræder. Lynetteholm-flertallet har gjort os bedrøvet på københavnernes vegne, ja, men kun givet os en stærkere arbejdsgejst!

Vi arbejder samtidig videre en række forslag, der i varierende omfang godt kan køre uden om budgetterne: det gælder forbud mod fossile reklamer, senere mødetider i skolen, repair-caféer, bevaring af Palads, en sikring af naturtilbud til børn – og mange andre sager. Det er altid bæredygtigheden – trivslen mellem mennesker, klima og miljø – der står i centrum.

En sidste ting vil vi berøre her. Du har sikkert set, at vi har sendt et forslag om udeservering i høring. Alternativet har IKKE stemt for, at der skal stoppes for udeservering klokken 22.00 på hverdagsaftenener. Vi har stemt for at få input fra borgerne. I takt med at vi får dem, træffer vi en beslutning om reguleringen af udeservering.

Gode grønne hilsener
Alternativets borgerrepræsentationsgruppe

Birgitte Kehler Holst, Troels Christian Jakobsen og Emil Sloth Andersen

1 Synes om