Nyhedsbrev januar 2024

Kære medlemmer af Alternativet

Godt nytår! Vi glæder os til at sætte præg på det politiske landskab i det kommende år. Der er nok at tage fat på. Regeringen får ikke rigtig taget hul på de store spørgsmål: Hvordan får vi et bæredygtigt landbrug, for miljøet, for borgerne, for dyrene, for landmændene? Hvordan får vi stoppet presset på biodiversiteten? Der mangler udbygning af den vedvarende energi. Det fremherskende syn på arbejdstid virker forældet og der er mange steder en længsel efter bedre rammer for et mere meningsfuldt arbejds- fritids- og familieliv.

Samtidig er demokratiet udfordret, ikke mindst på Christiansborg, det satte MF Torsten Gejl igen fokus på i den forgangne uge. For slet ikke at tale om den internationale dagsorden, hvor fred og sameksistens har svære vilkår.

I Alternativet arbejder vi for grundlæggende forandringer i samfundet. Og vi arbejder samtidig med vores eget interne demokrati. For at skabe den bedst mulige politiske platform og mest mulig viden, som udgangspunkt for forandringerne.

Alternativets eget demokrati

På efterårets medlemsmøde satte vi gang i en vigtig proces frem mod Landsmødet 11.-12. maj 2024. Resultatet afhænger, som alt andet, af den opmærksomhed og de ressourcer, vi lægger i det. Og det tegner godt! Der er allerede rigtig mange, der har deltaget, og vi glæder os til at se endnu flere. Læs mere om de enkelte Organisatoriske laboratorier (ORLA-er) og Politiske laboratorier (POLA-er) på AlleOs. Du kan også se datoerne for begivenhederne nederst i nyhedsbrevet. De afholdes fra kl. 19 - 21, bortset fra POLA #1, som begynder 19.30. AlleOs // Alternativet

Hovedbestyrelsen og Folketingsgruppen har ligeledes sat gang i en proces for at styrke det interne samarbejde og blive klarere på vores indbyrdes roller. Med andre ord bliver der arbejdet på alle niveauer for at opgradere vores politik, det parlamentariske aftryk og vores egen organisation.

Med 10 år i bagagen er Alternativet modnet betragteligt, men vi er fortsat et nyt parti, og vi er frem for alt et parti og en bevægelse, der gerne vil skabe nye visioner for vores fælles liv. Det er krævende og betyder et konstant fokus på vores egen praksis. Og på at skabe bevidsthed om den systemtænkning, der dominerer vores samfund. Systemer der alt for ofte skaber problemer for mennesker og den øvrige natur.

Velkommen til 2024 - Alternativet er klar!

Tak til alle for en forrygende Nytårskur

Tak til jer der vovede jer ud i det barske vinterland for at deltage i vores årlige nytårskur. Og til alle jer, som var med hjemme fra sofaen. Ikke mindst tak til alle storkredsene, der arrangerede fællesspisning. Vi har savnet at være sammen. Vi tænker, det giver god mening næste år, at endnu flere storkredse går sammen om at arrangere, det var der god erfaring med i år. Traditionen tro blev der digtet sangvers om året, der gik, og som noget nyt blev der også brygget på slogans til året, der kommer. Se det her.

Torsten Gejl holdt nytårstalen for en sygemeldt Franciska Rosenkilde. Torsten er tilbage efter en periode med stress og talte åbent og ærligt om sine refleksioner om en mere bæredygtig og klog måde at være politiker på i et på nogle områder stivnet politisk system.

Europaparlamentsvalg og Å´s valggrundlag - en nytårsgave

D. 9. juni 2024 er der valg til Europaparlamentet. Og Alternativet har ikke bare et stærkt kandidatfelt og en stærk spidskandidat i Jan Kristoffersen, vi har også Danmarks bedste valggrundlag. Det er enstemmigt vedtaget i Politisk Forum og i Hovedbestyrelsen. Og i den kommende tid bliver det grundlaget for en fokuseret og veltilrettelagt kampagne frem mod EP- valget. Vær med til at gøre EP- valget til endnu et succesfuldt og vigtigt valg i vores historie, vi glæder os til at have dig med.

Jan Kristoffersen

Du kan finde valggrundlaget her.

Alle vores gode EP-kandidater finder du her.

Vil du vide mere om valgkampen, og hvordan du deltager, så tag fat i tovholderen for Det Nationale Kandidatudvalg og medlem af Valgstyregruppen, Rasmus Rydahl (rasmusrydahlalternativet@gmail.com).

Politisk Tænkeboks med Stine Isaksen

I denne måneds politiske tænkeboks sætter vi, sammen med Byrådsmedlem i Viborg Kommune Stine Isaksen, fokus på, hvordan vi som parti forholder os til det Stine kalder den “postfaktuelle” politiske virkelighed!

Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage d. 30. januar. Nogle storkredse holder formøde, det fremgår af eventkalenderen på AlleOS. I finder mere om selve arrangementet og samtalemenuen her.

Stine Isaksen

Stine kæmper ikke bare for gode og valide fakta i debatten, men også for naturen i Viborg Kommune.

I november måned stemte V, S og K’s medlemmer af Klima- og Miljøudvalget imod at lave en undersøgelse af vandkraftværket Tangeværkets betydning for naturen (en såkaldt habitatkonsekvensvurdering). Den beslutning er ulovlig, fordi kommunen har en lovbestemt handleforpligtelse – man skal behandle sagen. Beslutningen har affødt en større sag lokalt og til dels også nationalt. I Klima- og Miljøudvalget brugte Stine sin standsningsret til at sende sagen til behandling i byrådet. Det gjorde hun, fordi hun synes, at de andre partier offentligt skulle forklare, hvorfor de (igen) traf en indlysende ulovlig beslutning på naturområdet.

Borgmesterens holdning er, at byrådets beslutning er sund fornuft, men indrømmer paradoksalt nok, at den er ulovlig. Læs Stine Isaksens indlæg her.

Torsten Gejl fylder 60 år

D. 30. januar fylder Torsten Gejl 60 år, og der er i den anledning reception på Christiansborg. I er alle inviteret. Har du mulighed for at deltage, er du meget velkommen. Kontakt Torstens sekretær Lone Pedersen senest 5 dage inden. (lone.pedersen@ft.dk )

Du kan se invitationen her.

Hvem er Alternativets nye valgkamps- og eventansvarlige?

Søger du nye udfordringer, eller kender du nogen der gør? Lige nu er der en ledig stilling i Alternativets sekretariat på Christiansborg. Du bliver ansvarlig for valgkampe og større events. Vi går ind i nogle travle år med både EP-valg, kommunal- og regionsvalg samt folketingsvalg, og samtidig vil vi gerne præsentere Alternativet så godt som muligt til de kommende folkemøder, landsmøder og andre vigtige events. Det har vi brug for en person til at stå i spidsen for. Vi lægger vægt på, at du kender til Alternativets organisation.

Se stillingsopslaget her.

Stadig pladser til konference om 30-timers arbejdsuge på Christiansborg

Tirsdag d. 16. januar inviterer Alternativet til konference om fremtidens arbejdsmarked i Fællessalen på Christiansborg. Det bliver en dag med en bred pallette af debatter og oplæg om værdien af nedsat arbejdstid. Der er stadig ledige pladser, så kom og vær med, og hør de spændende oplæg og nyd vores gode veganske kaffe og kage sammen med andre engagerede politiske mennesker.

Nyhedsbrev 2023-12 Konference

Du finder programmet her og køber billet her.

Nyt fra Sommerhøjskolen

Sommerhøjskolen sidste år var en kæmpe succes. Og den gentager vi! Der er ekstra hænder og hoveder i gang i arrangørgruppen og der arbejdes på højtryk med at arrangere dette års Sommerhøjskole på Kalø Højskole.

Temaet bliver “Væredygtighed” og kosten er selvfølgelig både vegansk og vegetarisk. Vi glæder os helt vildt!

Sommerhøjskole

Ligesom sidste år kommer Sommerhøjskolen til at ligge i uge 30. I år er det fra søndag d. 21. juli - lørdag d. 27. juli. Du kan finde flere detaljer om priser og tilmelding her.

Hvad er Å-stedet?

Å-stedet er et nyt initiativ, som alle bør kende til. I 2023 opstod en gruppe med rod i Alternativet og Sommerhøjskolen, som arbejder for at etablere et permanent fysisk sted hvor der er fokus på bæredygtighed og “væredygtighed”, med udgangspunkt i Alternativets værdier og samfundsforståelse. Et kraftcenter for fremtidens grønne samfund.

Gruppen arbejder på fuld tryk med at idéudvikle, finde en økonomisk model og en konkret ramme for Å-stedet. Du kan læse mere om tankerne bag projektet her.

Datoer for de organisatoriske og politiske laboratorier (ORLA-er og POLA-er):

  • 17/01: ORLA #4: Hovedbestyrelsens rolle, organisering og magt
  • 24/01: ORLA #5: Hvordan vælges folk? Relationen mellem bestyrelser og kandidater
  • 25/01: POLA #1: Videre sammen - Alternativets vigtigste opgaver
  • 31/01: ORLA #6: De vilde idéer: en helt ny måde at være parti på?
  • 01/02: POLA #2: Videre sammen - Alternativets aktuelle politiske profil
  • 07/02: ORLA #7: Fra idé til Folketingssalen. Samlet blik på Å’s politiske organisering.

Det var alt for nu. Vi glæder os til samarbejdet, med jer alle sammen det kommende år! Der er mange opgaver der skal løses, men lad os ikke glemme undervejs at fejre livet og fællesskabet. Lad os gøre en forskel.

Endnu engang grønt nytår

På vegne af Hovedbestyrelsen

Trine Aslaug Hansen, Forperson