Nyhedsbrev januar 2022


Nb1

Kære alternativister - nytilkomne såvel som erfarne medlemmer

Så er julen og nytåret godt og vel overstået, og forhåbentlig har I haft tid til at slappe af og føler jer restituerede. I hvert fald ved vi, at de lysere timer nu langsomt bliver flere, og dermed er signalet også givet for at igangsætte et nyt afsnit i Alternativets historieskrivning. Det er blevet tid til at se fremad, og jeg tror, vi alle føler en rastløshed ved bevidstheden om, at et folketingsvalg lurer et sted ude i horisonten. Vi er med andre ord kommet til det punkt, hvor vi alle sammen kredser om, hvordan vi laver det næste kloge træk set ift., hvem vi er i dag, og hvad vi tror kræfterne rækker til. Vi har nogle steder i landet set bevis for, at man kan nå langt, hvis man tænker smart og kæmper ihærdigt mellem valgene, men vi ved også, at vi ikke kan alt, men må vælge og lægge kræfterne i, hvor vi efter moden overvejelse tror på, vi vil få det bedst mulige ud af det investerede.

Det er ikke nogen let opgave at komme frem til konklusionen, men I skal vide, at vi i Hovedbestyrelsen ihærdigt arbejder for sagen. Evalueringsredegørelsen og et idékatalog oven på KVRV21 er på trapperne - her vil vi forhåbentlig kunne finde nogle af svarene. Og om lidt holder Hovedbestyrelsen seminar, hvor vi både vil hente inspiration ind udefra og analysere på situationen med henblik på at lave en organisationsstrategi, der snakker sammen med dén politiske strategi, som vi allerede har. Efterfølgende vil sekretariatet formulere en handleplan, og så skal vi gerne af sted ud over stepperne. Med andre ord ligger der lige nu processer i pipelinen, som vil komme til at foregå i Hovedbestyrelsen i tæt samarbejdet med Franciska, Torsten og sekretariatet, mens andre processer selvfølgelig vil ske i dialog med alle jer medlemmer, da involvering og medbestemmelse er alfa omega i Å.

Workshops for bestyrelsesmedlemmer og aktive frivillige

Det første tiltag, som involverer jer, og som vi allerede nu kan løfte sløret for, er, at HB og sekretariatet vil invitere storkredsene (tillidsvalgte og aktive frivillige) på skift til workshops med et indhold, vi sammen med jer vil fastlægge. Hvis coronaen tillader det, vil vi invitere jer ind på Christiansborg, så også I kan få glæde af de dejlige faciliteter, vi dér har adgang til. Men som alle ved, er der mange ubekendte faktorer, der kan spille ind, så hvad, vi pt. lover, er, at vi vil tilrettelægge kurser, der forhåbentlig kan være med til at give jer en saltvandsindsprøjtning - og gerne lige der, hvor I trænger til den. Husk derfor at deltage i LOS-stormødet på zoom torsdag d. 13. januar kl. 19 - 21, så vi kan få inspiration fra jer til at bestemme kursernes indhold. Mødet er åbent for alle medlemmer, men særlig relevant for bestyrelsesmedlemmer og aktive frivillige.

Alternativets samværspolitik

Da vi nu også har en færdigskrevet samværspolitik vil en del af det førnævnte workshopindhold også oplagt være rettet mod at oplære de lokale bestyrelsesmedlemmer i denne politik. Å´s samværspolitik skal ud at leve i alle afkroge af vores organisation, og det skal vi sørge for, at den kommer til i samarbejde og fællesskab. Se politikken her

Medlemmer til “onboarding-team” søges

Og så vil vi gerne høre, om nogle af I skønne medlemmer kunne tænke jer at få en plads i et lille “Å-onboarding-team”, som vi gerne vil have sat i søen. Tanken er, at en lille gruppe skal have til opgave at tage venligt imod potentielle og nye medlemmer og informere dem om Alternativet - både den organisatoriske opbygning og mht. aktiviteter og muligheder for at indgå i arbejdet som frivillig. Vi tænker aktiviteterne primært kommer til at foregå digitalt via Zoom – der vil også være mulighed for at lave fysiske events, hvis det giver mening. Hvis dette lige er en opgave for dig, bedes du skrive til mark.desholm@ft.dk, så kontakter vi dig og aftaler nærmere.

Tak til alternativister, der har siddet i byråd og regionsråd

Her i det nye år har en del af jer sagt farvel til poster i byråd og regionsråd. I har trukket et stort læs for Alternativet, som de fyrtårne og spydspidser I har været. Alternativets ledelse vil gerne sige jer tak for indsatsen, og vi håber, at I vil deltager i Landsmødet 7. - 8. maj, så vi dér kan få lov til at give jer en passende hyldest.

Forpersonens kulturanbefaling

Afslutningsvis kommer her månedens kulturanbefaling, som denne gang er den satiriske og kradse roman, Frelseren fra Hvidovre af Kaspar Colling Nielsen, der, med sin dystopiske krisebeskrivelse af en mulig ikke så fjern fremtid, hudfletter især den politiske verden. Men i det hele taget er der ikke nogen, der går ham forbi. Så læs den, hvis du ikke allerede har gjort det! Det er skrækindjagende god underholdning.

nb2


Med grønne hilsner
Trine Aslaug Hansen
Forperson for Hovedbestyrelsen
Alternativet


nb3

Feedback
Først tak fordi du, Trine, sender kulturanbefalinger via nyhedsbrevet – det er inspirerende :blush:
Vi bliver ønsket et godt nytår med bevidstheden om at et folketingsvalg er synlig i horisonten. Hovedbestyrelsen vælger, hvor vi lægger kræfterne, så vi får det bedst mulige ud af det, vi investerer i. Og ganske rigtig det er ikke nogen let opgave, at konkludere hvad er bedst. Det er godt at vide, at Hovedbestyrelsen arbejder bevidst og målrettet for at nå frem til en konklusion, som der kan handles på. Og at sekretariatet får til opgave at formulere en handleplan. Efter et seminar og andre input finder I en organisationsstrategi, som spiller sammen med den politiske strategi, som allerede findes. Hovedbestyrelsen er i tæt samarbejde med Franciska og Torsten. Det en god plan . Og at I også inddrager os medlemmer, det er prisværdigt og helt i den Alternative ånd. Tak for det.
Jeg hilser velkommen, at I inviterer storkredsene på skift til Workshop og gerne på Christiansborg. Workshop med kursuspræg, og for at booste os til det kommende arbejde lokalt, bliver spændende. ZOOM mødet den 13. januar kommer forhåbentlig med gode input.
Samværspolitikken , som den er vedtaget i oktober -21, virker letforståelig og håndterbar. Og det er godt den er på plads og samtidig løbende kan revideres.
God ide at organisere velkomst til nye medlemmer.
Bodil Aarhus

Nej -så langt ude på landet kan men vel ikke komme :sparkler:

Det er jo landet som fortæller alternativet!