Nyhedsbrev januar 2017

Medlemsbrev for Alternativet Aarhus - januar 2017

Kære medlemmer
Vi håber, at I alle er kommet vel gennem julen og nytåret, og nu - ovenpå et lovlig tungt 2016 - har vundet kræfter til at gå 2017 i møde med smil og optimisme. Der er uden tvivl mange ting, der kan give anledning til bekymring, men omvendt er der også meget godt at vende blikket imod og at glæde sig over.

Kulturbyåret blev d. 21. januar åbnet med pomp og pragt - og med Alternativets tilstedeværelse - som symbolsk gestus mht. at være lysbærende ind i 2017 og den fremtid, der venter os. Kulturbyåret byder på et væld af spændende kulturelle arrangementer, der i mange henseender ligger i lige forlængelse af de værdier Alternativet bygger på. Vores opfordring lyder derfor også: ”LET´S RETHINK!” Så byd hinanden op til dans og kast jer ud i det kulturelle bad! - For det betyder rent faktisk noget at opleve kulturen live, og at vi deler den med hinanden. - Får du brug for et pusterum og en snak over en kop kaffe, så er du selvfølgelig også altid velkommen i vores lokaler i Nørre Allé 86. Åbningstiderne er mandag og torsdag kl. 14 - 17.

Som altid vil der naturligvis også i den kommende tid være rig mulighed for at tage del i arrangementer i vores eget regi, og vi glæder os til at se dig:

Åbent møde
D. 25. januar kl. 17 - 19, Nørre Allé 86, 8000 Aarhus C
De åbne møder er for dig, mig og os alle sammen. Om du er ny, gammel eller bare nysgerrig, er det her du kan komme og møde, høre og se nogle af dine med-alternativister eller finde ud af hvad de ”små grønne mænd” (og kvinder), render og laver for tiden.
De åbne møder er til for at binde os sammen som gruppe, organisation og bevægelse, vores sammenhold er derfor i højsædet. Det er din, og alles chance for at mødes en gang imellem, fortælle hvordan det går med forskellige grupper og projekter, give hinanden opbakning, give hinanden råd, hvis vi har brug for det, men vigtigst af alt, komme hinanden ved.
Ønsker du at få 2 - 5 minutter af mødet, til at give og få god energi, omkring hvad du render og laver i Alternativet? Kontakt da Trine Aslaug Hansen på mail: trineah@webspeed.dk eller Sif Stig Poulsen på mail: sifstig@outlook.dk

Borgerløn, planlægning af aktiviteter i Østjylland.
D. 28. januar kl. 13 - 15.30, Nørre Allé 86, 8000 Aarhus C

Alternativets borgerlønsgruppe er i gang med at holde aktiviteter om bogerløn - bl.a. planlægning af møder og POLA’er.
Alternativets borgerlønsgruppe har en facebook-gruppe, hvor alle er velkomne:


Der er pt. nedsat 3 undergrupper, som arbejder pr. mail og holder fysiske møder i København.
Vi skal også have nogle aktiviteter i Østjylland, og vi er nogle stykker fra borgerlønsgruppen, der går i gang med at planlægge det nu.
På mødet lørdag den 28/1-17 kommer Niels-Simon Larsen på besøg. Niels-Simon er tovholder i Alternativets borgerlønsgruppe i København, og han vil fortælle om de aktiviteter, der er i gang i København.
Derudover er formålet med mødet primært at planlægge aktiviteter (debatmøder, POLA’er, mv.) om borgerløn. Det er altså IKKE meningen med mødet, at vi skal drøfte udformning af borgerløn, fordele/ulemper eller lignende.
Hvis du gerne vil vide mere om borgerløn, kan du bl.a. besøge følgende hjemmesider eller facebook-grupper:

http://basisindkomst.dk/
http://erikchristensen.net/

Møde i kulturgruppen
D. 31. januar kl. 16 - 18, Nørre Allé 86, 8000 Aarhus C

Dette er det tredje møde i den arbejdsgruppe, der står for at udvikle politik, visioner og gode forslag indenfor kunst, kultur og fritid for Alternativets lokalpolitik i Aarhus Kommune.
Vil du bidrage til udviklingen af en god kulturpolitik, eller har du blot noget på hjerte om kunst, kultur eller fritidslivet i Aarhus, er dette lige mødet for dig. Der er virkelig mange gode tanker i Alternativet om, hvad vi kan gøre for at tænke kunst og kultur ind overalt.
Kom og vær med!
Mødet er åbent for alle. Du behøver ikke være medlem af Alternativet for at deltage, og du må meget gerne være medlem af et andet parti eller slet ikke medlem af noget som helst. Bare duk op og lyt med eller bidrag med dine input til, hvad vi kan gøre på kulturområdet for at gøre Aarhus til en endnu federe kommune at bo i.
Tovholder for gruppen er Hans Christian Molbech, der stod bag et politisk laboratorium om Alternativets Kunst- og Kulturpolitik i oktober, samt for kulturgruppen til stormødet i Alternativet Aarhus i november.

Møde i digitaliseringsgruppen
D. 1. februar kl. 16 - 18, Nørre Allé 86, 8000 Aarhus C

Dette er det tredje møde i den arbejdsgruppe, der står for at udvikle politik, visioner og gode forslag indenfor digitalisering, teknologi- og it-politik for Alternativets lokalpolitik i Aarhus Kommune.

Digitalisering i den offentlige sektor er et kæmpe politikområde i sig selv, og har eksempelvis sin helt eget digitaliseringsafdeling i Aarhus Kommune. Området er enormt stort, men der er ikke mange partier, der har en klar politik eller er visionære omkring de muligheder, særligt informationsteknologien giver os for udviklingen af fremtidens samfund, der er mere bæredygtigt både socialt, miljømæssigt og økonomisk. Det skal vi have! Så kom og vær med!
Mødet er åbent for alle. Du behøver ikke være medlem af Alternativet for at deltage, og du må meget gerne være medlem af et andet parti eller slet ikke medlem af noget som helst. Bare duk op og lyt med eller bidrag med dine input.
Vil du bidrage til udviklingen af en god teknologi- og it-politik (blandt venner kendt som “digitaliseringspolitikken”), eller blot give dit besyv med om alt fra overvågning til offentlig it-udvikling eller behovet for nye kompetencer i fremtidens digitale samfund, er dette lige mødet for dig.
Tovholder for gruppen er Hans Christian Molbech, der er cand.mag. i Informationsvidenskab og tidligere har arbejdet som it-konsulent.

Opstillingsmøde til kommunalvalget 2017
Lørdag den 4. februar kl. 13.00-16.00 (ankomst fra kl. 12.30), Antroposofisk Selskabs Hus, Rosenvangs Allé 251, 8270 Højbjerg

Kom og vælg vores kommende politikere.
På opstillingsmødet kan du høre den politiske arbejdsgruppe fortælle om, hvor langt de er i deres arbejde med udvikling af lokalpolitik for Aarhus, du vil opleve en spændende og inddragende præsentation af vores kandidataspiranter og vigtigst af alt, skal vi selvfølgelig vælge de kandidater, der skal stille op til byrådet for Alternativet, så vi har brug for din stemme!
Bemærk: Man skal have været medlem af Alternativet i mindst 14 dage for at have stemmeret.
Vi håber, du vil være med til at bakke vores kommende politikere op, så kom og vær med til en spændende, inspirerende og vigtig dag.
Kandidataspiranterne:
Læs om vores aspiranter her, hvor de fortæller hvorfor de gerne vil i byrådet for Alternativet: Kandidataspiranter til KV17

Program:
Velkommen
Præsentation af kandidataspiranterne
Valgregler og valg
PAUSE
Musikalsk indslag
Den politiske arbejdsgruppe præsenterer sit arbejde
Valgresultat
Det videre arbejde
Fællessang og tak for i dag

Tilmelding:
For at lette check-in på dagen håber vi at så mange som muligt vil melde sig til mødet her: https://billetto.dk/opstillingsmoede-til-kv17-alternativet-aarhus
Frist: 1. februar 2017.

Opstillingsmødet er tidligere annonceret i nyhedsbrevene: Kandidater til Kommunalvalg 17 11.10.2016, Nyhedsbrev Oktober 26.10.2016 og Stormøde om lokalpolitik for Alternativet Aarhus 07.11.2016 og på Facebooksiden Alternativet Aarhus

Naturen versus mennesket
D. 7. februar kl. 18.30 - 21.30, Nørre Allé 86, 8000 Aarhus C

Permakulturdesigner Lena Agger og Naturvejleder Mogens Brask Christensen inviterer til temaaftner om mennesket og naturen, vores brug og misbrug af naturen, og hvilke konsekvenser det har.
Aftnerne vil bestå af et oplæg fra en vidensperson, med efterfølgende samtale. Det er vores ønske at hver enkelt aften bidrager til en personlig handlemulighed og en politisk ide.
Møderækken kører: 7/2, 21/2, 7/3, 21/3, 4/4, 25/4, 9/5 og 16/5 i lokalerne Nørre alle 86, 8000 Århus C
De enkelte aftners tema og oplægsholder kommer op på kalenderen snarest.

It på den politiske dagsorden
D. 9. februar kl. 19 - 20, Stiften Lounge, FO-byen, Frederiksgade 78B, 8000 Aarhus C

“Danmark - det mest digitale land i verden”, hedder en rapport fra Finansrådet, der så dagens lys i juli 2015. Det var et visionsoplæg til den nye regering, skabt af en bred gruppe af interesseorganisationer. “Alt i alt er tiden nu kommet til, at det offentlige og det private går sammen om at udforme en ambitiøs og samlet national strategi for digitaliseringen af Danmark”, som det hedder i rapporten.
Men hvordan står det til i dag? Har vi fået it på den politiske dagsorden, og hvordan ser fremtiden ud? Og hvad kan vi gøre for at få it på den lokalpolitiske dagsorden?
Kom til et åbent møde, hvor vi får inspirerende oplæg og en god diskussion om fremtiden for digitalisering og it.
FO-Aarhus’ debatpulje støtter arrangementet, som er blevet til som et samarbejde mellem de politiske partier.

Runde 1: Oplæg og inspiration

Visionær strategi for digitale udviklingsmuligheder:
Anders Sahl Hansen, Innovation Lab De digitale muligheder og specielt kunstig intelligens ændrer alle brancher og teknologien bag skaber eksponentielle udviklingsmuligheder i en hastigt forandrende verden uanset om du er stor, start up, privat eller offentlig. Det kræver en visionær strategi med store lokale muligheder for udvikling. Anders giver her sit bud på hvordan den kan se ud.

Den smarte by:
Bo Fristed, Chief Innovation Officer i Aarhus Kommune
Der arbejdes i kommunerne med mange spændende nye teknologier, lige fra robotic process automation (RPA) med robotter, droner osv. til initiativer, der handler om den intelligente by, de såkaldte Smart City-initiativer. Bo fortæller her om arbejdet med disse initiativer i Aarhus Kommune og det væld af muligheder, teknologierne giver. Derudover giver han også et bud på nogle af de udfordringer, herunder etiske, som teknologierne også medfører.

Tværpolitisk arbejde for Danmarks it-politiske fremtid:
René Gade (ALT), medlem af tværpolitisk it-forum
Der er ingen faste udvalg eller råd, der er en integreret del af det politiske arbejde på Christiansborg med fokus på digitalisering og it. Det fik i marts 2016 it-ordførerne fra Folketingets partier til at gå
sammen om at starte et tværpolitisk it-forum, der kan arbejde med ambitioner, værdier og visioner for Danmarks digitalisering og it-politiske fremtid. På it-forummets første møde var det netop rapporten fra Finansrådet, der var udgangspunktet. René fortæller her om arbejdet i det tværpolitiske it-forum og hvilke problemstillinger, der særligt har været på dagsordenen.

Oplægsholderne:
Anders Sahl Hansen
Bo Fristed
René Gade

Runde 2: Speedoplæg fra lokale politikere

Henrik Vinther Olesen (Radikale)
Almaz Mengesha (Liberal Alliance)
Hans Christian Molbech (Alternativet)

Flere kandidater fra partierne er på vej. Programmet bliver opdateret løbende, samt præsenteret på dagen.

Runde 3: Åben debat
Paneldebat med oplægsholderne og de lokale politikere med spørgsmål fra salen. Stil dit spørgsmål og
vær med til at få startet en god debat.

Fredagscafé med kÅnst og kultur
D. 10. februar kl. 15 - 21, Nørre Allé 86, 8000 Aarhus C

Så er tiden inde til at vi allesammen skal sætte et kryds i kalderen d. 10 februar. Vi holder nemlig fredagscafé i kunsten og kulturens tegn.
Lokalerne på Nørre Allé 86 vil fungere som et samlingspunkt og en platform, hvor kunstnere, musikere, poeter og andre kreative sjæle kan komme og vise deres værker frem, til glæde for os allesammen.
Væggene vil være fyldt med kunst og malerier fra lokale kunstnere og passionerede. Musikken vil flyde igennem lokalet, og poesi vil blive delt, fra et menneske til et andet.
Det bliver i sandhed et epicenter for lokal kunst og kultur, hvordan end man er stor eller lille.
Har du lyst til at dele eller bidrage med noget af din kunst, om det så er billeder, musik, poesi eller andet? Kontakt da Sif Stig Poulsen på mail: sifstig@outlook.dk

Vi glæder os til at se jer! Og tag gerne jeres venner, familie eller bekendte med :heart:

VI SES :heart: (Program følger på facebook)

EMPOVERMENT KLIMA - med fokus på tøjproduktion
D. 18. februar kl. 10 - 15, Nørre Allé 86, 8000 Aarhus C

Med fokus på den gode handlekraft hos Alternativets medlemmer og andre interesserede vil vi med tre Empowerment-arrangementer inden jul gå i dybden med klimapro¬blema¬tik¬ken og vores muligheder for at leve mere bæredygtigt.
Arrangementerne vil rumme både oplæg og workshops. Målet er, at vi går hjem inspirere¬de og med en værktøjskasse fuld af redskaber til handling og forandring, både i eget liv og i de sammenhænge, vi evt. allerede er engagerede i.
To spændende arrangementer har allerede været afholdt om henholdsvis Transport og in¬fra-struktur og Kødforbrug og vi ser derfor frem til en lige så udbytterig dag med fokus på tøjproduktion.
Husk madpakke!
OBS: programmet er under udarbejdelse og kommer senere.
Vi glæder os til at se dig.
Med venlig hilsen
Johannes, Annegrethe og Trine Aslaug

ÆldrePOLA
D. 19. februar kl. 13 - 16, Nørre Allé 86, 8000 Aarhus C

Siden begrebet “ældrebyrden” blev introduceret i midt halvfemserne, har diskursen omkring ældre været, at de er en udgift for staten. Og spørgsmålene har været - hvordan holder vi udgiften nede? Hvad gør vi med den stigende ældrebyrde? Hvordan effektiviserer vi plejesektoren? Og i ræset og institutionaliseringen af mennesker, savnes mening. Mening for den enkelte ældre - både den, som er frisk og frejdig, og de ældre med forskellige grader af plejebehov.
Undersøgelser viser desuden, at ældre tager mere og mere del i forenings-, og frivilliglivet. Alternativet ønsker at tale om ældreSTYRKEN, og hvordan vi kan skabe de rigtige rammer for denne, og samtidig italesætte og ændre den institutionaliserede plejesektor, hvor omsorgen er standardiseret og savnes.
Spørgsmålet der stilles er: Hvordan skaber vi gode ældreliv?
Vi har et lille foredrag, som vi lægger ud med. (Mere info om foredragsholder kommer snarest.)
Og så inviterer vi selvfølgelig dig, til at komme med inputs og forslag, og hjælpe os med at tegne Alternativets vision for ældrepolitikken, som bliver lanceret til foråret. (Program over dagen kommer snarest.)
Tilmelding er ikke nødvendig, men det ville være dejligt, hvis man trykket “deltager”, hvis man kommer, så vi har en idé om, hvor mange vi bliver.
Og for jer, der ikke lige ved, hvad et politisk laboratorium er for en størrelse, så kan I læse mere om det her: http://alternativet.dk/pola/
ALLE er velkomne. Vi glæder os til at se jer!
Spørgsmål rettes til Nafisa på email nafisa.fiidow@ft.dk, eller til Alternativet Østjylland.

Andre informationer:

Vores Folkemøde - Det gode liv
D. 31. maj - 5. juni 2017, i hele Danmark

Kunst/ Debatter/ Fællesspisning/ Filmforevisninger/ Fester/ Events/ Skolebesøg/ Samtalesaloner/ Foredrag/ Flash-mobs/ Vandreture/ Etablering af bylandbrug og deleordninger/ Digt selv videre …
Når hele Alternativet - i alle afkroge af Danmark - i løbet af 6 dage byder på et væld af arrangementer, glæder vi os til at kunne præsentere vores program for ugen. Kom derfor og vær med til at idéudvikle på vores version af Folkemødet. På den måde kan vi forhåbentlig få sammenstykket et fantastisk, kulturelt og folkeligt program, som rigtig mange får lyst til at deltage i.
Kontakt Trine Aslaug Hansen Mail: trineah@webspeed.dk Mobil: 30138008 eller Sif Stig Poulsen på mail: sifstig@outlook.dk så samler vi alle jer, der har lyst til at arbejde med programmet.
OBS:
Går du med lyst til at afholde et arrangement af den ene eller den anden karakter - kontakt da Trine Aslaug Hansen Mail: trineah@webspeed.dk Mobil: 30138008 eller Sif Stig Poulsen på mail: sifstig@outlook.dk - så hjælper vi dig med at finde tid og sted og eventuelle samarbejdspartnere.
Har du kommentarer til dette nyhedsbrev eller input ang. kommende arrangementer, der skal i det næste nyhedsbrev, må du meget gerne rette henvendelse til Trine Aslaug Hansen Mail: trineah@webspeed.dk Mobil: 30138008

Også lige afslutningsvis …
Husk at Den Alternative Bevægelse kun finder sted i kraft af, at vi er mange, der er villige til at gøre en aktiv indsats og ved, at vi er mange, der deltager i debatten, så meld dig på banen:
• På dialog.alternativet.dk kan du deltage i politiske samtaler eller oprette dine egne oplæg til dialog.
• På alleos.alternativet.dk kan du oprette din profil. - Det er her, andre medlemmer finder frem til dig, så fortæl os, hvad du interesserer dig for, og hvordan du gerne vil være aktiv. - På AlleOs kan du også oprette møder og aktiviteter i kalenderen og holde øje med arrangementer lokalt og i resten af landet.
• På Facebook.com har du flere muligheder:
o Alternativet Aarhus (https://www.facebook.com/altaarhus/?fref=ts) Her finder du bl.a. opslag om kommende arrangementer i Aarhus og opfølgning på disse.
o Alternativet - Aarhus (https://www.facebook.com/groups/576906219064759/?fref=ts) Her finder du mange af de øvrige alternativister.
o Alternativet Østjylland (https://www.facebook.com/alternativeostjylland/?fref=ts) Her finder du storkredsens aktiviteter og det er her du skal kigge efter arrangementer iværksat af Politisk Forum, der er vores højeste politiske organ.

Vi glæder os til at høre fra dig eller - endnu bedre - til at møde dig. 
Alternative hilsner fra bestyrelsen
• Carsten Borup (Forperson, kandidatudvalget)
• Tenna Duch Schaldemose (Næstforperson, kontaktperson til KV17, kandidatudvalget)
• Jan Persson (Kasserer, kontaktperson til storkreds og landssekretariat)
• Rasmus Foged Lauritzen (Folketingskandidat)
• Leon Aahave Uhd (Politikudvikling)
• Sif Stig Poulsen (Aktivitets- og medlemsgruppen - Åbne møder, kontakt til grupper og overblik)
• Trine Aslaug Hansen (Aktivitets- og medlemsgruppen - Åbne møder, kontakt til grupper, overblik, nyhedsbreve)
Suppleanter
• Liza Kuyucu (Aktivitets- og medlemsgruppen - nye medlemmer, lokalerne)
• Jacob Saaby Nielsen (Strukturgruppen, kommunikation)
• Annegrethe Jørgensen (Aktivitets- og medlemsgruppen, Klimakontaktperson)