Nyhedsbrev Januar 2017, Lokalforeningen for Vejle og Opland


Hej alle medlemmer af Alternativet Vejle og Opland,

Velkommen til 2017 allesammen.
Uden de store indledende rants følger her en kort liste over begivenheder i lokalforeningen i den kommende tid.

Godt nytår.
Uden eneret på sandheden
Lars Therkelsen
redaktør

VIGTIGE DATOER.:
Mandag den 9. januar
Medlemsmøde første mandag i måneden
Hvornår: Mandag den 9. januar kl 19
Hvor: Langelinje Skole, Strandgade 2, 7100 Vejle

Lør-Søndag den 28.-29. januar
Seminar i Ejerskab i Ny Politisk Kultur, modul 1
Hvornår: Lør-Søndag den 28.-29. januar kl 08.30-16.30
Hvor: Huset, Rådhusbakken 9, 7323 Give
Info: AlleOs // Alternativet

Lørdag den 25. februar
Ordinær generalforsamling i lokalforeningen
Hvornår: Lørdag den 25. februar kl 14
Hvor: Lokaler følger
Info: Fremsendes, dagsorden gengivet sidst i nyhhedsbrevet
Der forventes generalfest med spisning umiddelbart efter pkt 9.

Aktive arbejdsgrupper.:

 • Integrationsgruppen; Er du interesseret i at arbejde med integration i lokalområdet kontakt Lisbeth Katrine Nielsen

Lokalgruppen; Her diskuteres generelle politiske emner for Vejle Kommune.
Besøg Redirecting...

Poltikgruppen;
Læs mere om KV17 på

send mig en mail og du er medlem og kan deltage i diskussionerne

Alternativet i Region Sydjylland; se diskussionen på Redirecting...

Kørende debatter.:

 • Afventer indlæg, kom gerne med dit.

Alternativet i lokalpolitikken.:

 • Hvor er vi tydelige med meninger og holdninger.

Mere i næste nyhedsbrev.


Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere og referent.
 3. Beretning fra bestyrelsen.
 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
 6. Behandling af forslag fra medlemmer.
 7. Valg
  a. Valg af kandidater til kommunalvalg.
  b. Valg til bestyrelse (Ulige år: valg af suppleant og 3
  bestyrelsesmedlemmer. Lige år: valg af suppleant og 2
  bestyrelsesmedlemmer. c. Valg af revisor efter behov.)
 8. Vedtægter og forslag til ændringer heraf
 9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 28. januar 2017.

Bestyrelsen kontaktes ved forperson, Linda Van Asperen, og næstforperson, Lars Therkelsen.
Benyt adresserne: vejle@alternativet.dk, samt linda.van.asperen@alternativet.dk og
therkelsen.lars@gmail.com

De indsendte forslag samt kandidater til valg sendes til medlemmerne 2 uger før, som minimum ifølge lokalforeningens medlemsliste. Således vil en fuldstændig dagsorden foreligge 11. februar 2017.

Forslag til vedtægtsændringer skal være stillet af minimum 2 medlemmer af lokalforeningen.
Medlemmer, der ønsker at kandidere til valg til hhv. byråd og/eller lokalforeningens bestyrelse, skal meddele deres kandidatur senest den 28. januar 2017 til forperson og næstforperson.