Nyhedsbrev januar 2017. Alternativet Samsø

Nyhedsbrev januar 2017, Alternativet Samsø

Velkommen til et nyt år sammen med Alternativet Samsø! Det bliver et spændende år med kommunalvalg og forhåbentligt meget godt i vente for vores lille samfund. Vi håber på en stabil helårsfærge til Aarhus, en forbedring af den kollektive trafik ved et nyt, kommunalt busselskab, et mere grønt og økologisk Samsø, flere turister og en øget bosætning. For bare at nævne nogle få, men vigtige pejlepunkter.

Alternativet Samsø går ind i sit andet år. Vi har i det foregående år deltaget i den politiske debat på Samsø, især omkring det planlagte Biogasanlæg og det påtænkte pumpestop på Pillemark gamle losseplads. Sidstnævnte blev, som de fleste ved, afværget i sidste øjeblik – men vi følger stadig med i, hvordan man vil håndtere den forurening, der er på lossepladsen. Ligesom vi afventer den kommende WWM redegørelse som skal foregå på grunden overfor Trolleborg, hvor Biogasanlægget planlægges opført.

Vi har afholdt møder med alle de politiske partier på Samsø og lært partierne – og politikerne – bedre at kende. Vi har ligeledes deltaget i Kommunalbestyrelsesmøderne for at blive klogere på de politiske sager, på sagsbehandlingen og den politiske debatkultur på Samsø. Og vi er ikke i tvivl om, at der er brug for Alternativet på Samsø – både hvad politiske emner og det politiske klima angår!

Vi har derfor 2 meget vigtige opgaver foran os:

  • Vi skal udforme vores politiske program og opstille de vigtigste mærkesager, hvilket vi er i gang med

  • Vi skal udpege og vælge nogle kompetente og engagerede alternativister, der vil lade sig opstille til kommunalvalget i november 2017.

Hvad kommer først, kan man spørge? I virkeligheder ville vi gerne løse begge opgaver samtidigt – og hurtigt! Men vi ved godt, at det ikke kan lade sig gøre. Derfor starter vi med politikudviklingen.


Politikudvikling: I Alternativet siger vi altid – og vi mener det faktisk: flere ved mere! Vi vil derfor hjertens gerne have dig – jer med til at udforme vores politiske program og vælge vores mærkesager! Vi startede i efteråret/vinteren 2016 med et debatmøde efter filmen” I Morgen” - og vores første PoLa (politiske laboratorium). Vi skal nu samle op på alle de inputs, vi fik på de to møder – og så skal vi finde mange flere vigtige mærkesager.

Fra vores PoLa den 9. dec.

Visionsspil: Sæt derfor et stort kryds i kalenderen ved den 7. februar. Kl. 16.00. Der indkalder vi til et såkaldt Visionsspil, hvor vi – i samarbejde med jer – vil vælge vores vigtigste politiske emner. Det foregår hos Nanna Salicath, Østergade 18 i Pillemark.

Visionsspillet, som er udviklet af Alternativet Odsherred, består af en spilleplade inddelt i ”oste” eller ”lagkagestykker”, om man vil. De blå oste viser kommunen, som den er - med organisering, mennesker, fysiske forhold og erhverv. De gule oste relaterer til de blå områder, og på hvert område vurderer vi, om der kommer fornyelse udefra. De grønne oste er dem, vi vil prioritere på Samsø. Her vil vi lægge vores mærkesager, vore prioriteringer, vores engagement. Det er dem, vi skal finde – sammen med jer!

Når vi har givet de tomme, grønne oste de overordnede overskrifter og inddelt disse i underområder, skal vi drøfte, hvordan alle områderne på spillepladen vægtes på Samsø i dag – og derefter blive enige om, hvordan de grønne områder skal vægtes fremover – ifølge Alternativet Samsø.

Bestyrelsen har prøvet at spille Visionsspillet en enkelt gang. Det var spændende og morsomt – og vi fik snakket politik på en helt ny og interessant måde! Så vi håber, at I vil være med på ”legen” den 7. februar.
Efter Visionsspillet vil vi arrangere en del PoLa´er, hvor vi bliver mere konkrete på de enkelte temaer og mærkesager – og udformer en vision for Samsø.

Vores Visionsspil og vore kommende PoLa´er er åbne for alle på Samsø. Så du må meget gerne invitere venner og familie med til møderne!


Aspiranter til kommunalbestyrelsen: Den anden store hovedopgave i år bliver som sagt at udpege og vælge nogle kompetente og engagerede alternativister, der vil lade sig opstille til kommunalvalget i november 2017. Fortæl os, hvad kan vi gøre for at vække jeres interesse. Har du bare en lille smule lyst til at høre mere, lære mere – eller kender du en, der måske kunne være interesseret, må du meget gerne skrive til os på samsoe@alternativet.dk


Årsmøde: Vi har planlagt dette års Årsmøde til den 18. marts. Tid og sted kommer senere – men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for et år i Alternativet, så vi er alle på valg. Du må derfor meget gerne overveje, om du kunne tænke dig at stille op til bestyrelsen.

I forbindelse med Årsmødet vil vi invitere en garvet politiker til at fortælle om arbejdet som kommunalpolitiker og derefter vil vi vælge vores aspiranter til kommunalbestyrelsen.


Bestyrelsesmøder: Bestyrelsen har besluttet, at alle vore bestyrelsesmøder skal være åbne fremover. For medlemmer og alle andre, der måtte være interesserede. Vi afholder møder hver 3. tirsdag kl. 16.15 – 18.30 i det åbne cafeområde ved Sambiosen. Undtagen, når der er Kommunalbestyrelsesmøde samme dag. Næste gang bliver den 31. januar (da der er Kommunalbestyrelsesmøde den 24. jan.). Dagsorden sendes ud til medlemmerne. Ligesom referaterne efterfølgende sendes ud. Åbenhed og gennemsigtighed – og ny politisk kultur, som I ved!

Mange hilsner fra Bestyrelsen

Vi håber at se jer her, der – og alle vegne!

1 Like

Kære Alternativet Odsherred.
Jeg forsøgte at uploade den halvtomme spilleplade til Visionsspillet - men den var for stor. Er der nogen måde, jeg kan linke til jeres fortræffelige spil - så man kan se både spilleplade og instruktioner?

Mange hilsner fra Samsø

:slight_smile: Glæder mig til at deltage i visionsspillet d. 7/2 - det lyder super sjovt og relevant <3

Dejligt at høre, at du vil deltage i visionsspillet, Dorte! Vi ses på tirsdag - i første omgang.