Nyhedsbrev + indkaldelse til ekstraordinært Årsmøde i Alternativet København

Kære medlemmer i Alternativet København.

Så har vi forskelligt nyt til jer og vigtigst af alt: Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde.

God læselyst!

Ekstraordinært årsmøde - kommunalvalgsprocesser til KV21

Den 30/11 kl. 10-15 afholder vi ekstraordinært årsmøde i Alternativet København, hvor alle jer medlemmer i København skal beslutt retningslinjerne for det kommende kommunalvalg i 2021. Bestyrelsen kommer med forslag til processen, som skal til afstemning. Forslagene er bl.a. lavet på baggrund af medlemsmøder og KV17 evalueringen. Om et par uger kommer der en seperat mail med endnu mere info , samt forslagene som skal til afstemning.
Dagsorden på mødet er, udover minimumskravene til et ekstraordinært årsmøde, fastlæggelse af retningslinjer for processer op til kommunalvalget 2021.

TIlmeld dig her:

https://alleos.alternativet.dk/events/view/3937

HJEMMEVÆRNETS DISTRIKSTUDVALG

Vi har en ledig post i hjemmeværnets distrikstudvalg. Udvalget mødes hver måned og behandler ansøgninger til hjemmeværnet. Møderne tager typisk 2 timer. Møderne ligger lige pt. på torsdage fra 16.30. Skriv til kbh@alternativet.dk for mere info eller hvis du er interesseret.

NYT MEDLEM TIL HOFORS BESTYRELSE

Eftersom det tidligere Å medlem i HOFORS bestyrelse, Kim Hjerrild, er blevet indsuppleret til Borgerrepræsentationen har vi valgt et nyt bestyrelsesmedlem: Anita Mac. Anita Mac er lektor ph.d. på Institut for globalisering og samfund på RUC. Anita er uddannet cand.tech.soc. og blev udvalgt blandt en række meget kvalificerede ansøgere pga. sine stærke organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer samt det, at hun har naturvidenskabelig indsigt og erfaring med bestyrelsesarbejde på højt niveau.
Vi glæder os meget til samarbejdet.

Undrer du dig over, hvad arbejdet i HOFOR egentligt betyder, hvordan det hænger sammen og hvordan Å kan gøre en forskel der? Så forklarer Kim Hjerrild det herunder:

Alternativet har en - vigtig - post i bestyrelsen for hovedstadens forsyningskoncern, HOFOR. Koncernen, som sikrer københavnerne rent vand i hanerne, effektiv afledning af spildvand, energieffektiv fjernvarme, bygas og produktion af vedvarende energi, er i virkeligheden flere selskaber i ét: Et vandforsyningsselskab for 8 kommuner omkring hovedstaden, et spildevandsselskab for de samme 8 kommuner og hovedejer af BIOFOS, som varetager spildevandsrensning for 15 kommuner SAMT et fjernvarme-, gas- og energiproduktionsselskab. Sidstnævnte er 100 % ejet af Københavns kommune og er et væsentligt element i kommunens arbejde med at opnå CO2-neutralitet indenfor den kommunale forsyning og infrastruktur senest i 2025. Fjernvarmedelen er tæt på at have udfaset det allersidste kul i produktionen (det sker indenfor få måneder), mens energiselskabet investerer i vindmølleprojekter og solcelleanlæg, som kan fortrænge fossilt fremstillet el.
>
Med Alternativets sæde i koncernens bestyrelse medvirker vi til at sikre, at HOFOR forfølger de strategiske mål, som Borgerrepræsentationen har besluttet skal gælde for koncernens forretningsområder. Overordnet set kan strategien sammenfattes i HOFOR’s motto: Vi skaber bæredygtige byer - ved at sikre GRØN, BILLIG og SIKKER forsyning. Ved at stille spørgsmål til balancen mellem grøn, billig og sikker og kræve et højt ambitionsniveau for omstilling til mere grønne løsninger ved at HOFOR bruger sine store ressourcer og sine indkøbskræfter bedst muligt, kan vi via bestyrelsesposten med små, konkrete grønne skridt komme til at præge hverdagen for københavnerne. I tilgift får vi som parti indsigt i forsyningsområderne og dermed en værdifuld viden, som vi kan anvende i udviklingen af vores egen politik vedr. vand, fjernvarme og vedvarende energi i og omkring København

ROKADE I BESTYRELSEN

Oliver Wulff Jørgensen har valgt at trække sig fra bestyrelsen i Alternativet København pga. studietravlhed og stort bachelorprojekt. Vi vil gerne takke Oliver for det meget store arbejde han har gjort for Alternativet København og hele Alternativet i en lang stykke tid. Hans kræfter vil blive savnet i bestyrelsen. Det betyder, at Annika Martins nu er bestyrelsesmedlem.

Oliver Wulff Jørgensen siger selv:

“Kære medlemmer i Alternativet København,
Som meldt ud på sidste årsmøde - hvor jeg blev genvalgt som bestyrelsesmedlem - ville jeg bidrage aktivt i Kommuneforeningen så længe jeg kunne før mine studier krævede min fulde energi. Det gør de nu hvor jeg er påbegyndt min bachelor skriveproces. Derfor er det vemodigt at jeg nu trækker mig som bestyrelsesmedlem for jer.
Det har været en fornøjelse at arbejde for og med jer gennem det sidste halvandet år. Jeg vil naturligvis stadig være at finde i Åbenrå 33 ind i mellem til forskellige events og glæder mig til at komme tilbage med mere energi efter min bachelor er afleveret”

Som tidligere nævnt er Karl Emil Mathiasen fra bestyrelsen heller ikke aktiv i bestyrelsen mere grundet studie. Bestyrelsen arbejder derfor resten af året med de kræfter, som der nu engang er i bestyrelsen. Som altid opfordrer vi til at skrive til os, hvis du vil give en hånd med i vores arbejde. Det kan være alt fra at lave events til at understøtte borgerrepræsentanterne i deres baggrundsgrupper.

Her kan du læse referat fra det seneste bestyrelsesmøde:
referat_bestyrelsesmøde_7.pdf (193.6 KB)

Rigitig god søndag.
Hilsen
Bestyrelsen i Alternativet København