Nyhedsbrev fra Storkreds Østjylland 3. juni 2020

Kære medlemmer i storkreds Østjylland
Coronatiden er stadig over os, og i Alternativet skal vi finde vores ben i, hvordan man bedriver politisk arbejde, når alt er anderledes, og det er svært at se særlig langt frem i tiden. I storkreds Østjyllands bestyrelse og kandidatudvalg har vi en tid afventet situationen, men vi skønner, at det nu så småt er tid til at sætte i gang igen. Derfor har vi lagt nogle arrangementer i kalenderen, som vi håber, I medlemmer har lyst og tid til at deltage i. Vi ser i hvert fald frem til at se jer.

Opstillingsmøde
Først og fremmest ligger vores opstillingsmøde nu fast lørdag d. 12. sep. Så sæt kryds i kalenderen. På denne dag vil I som vanligt kunne vælge, hvem I ønsker som folketingskandidater. Samme dag skal vi også have valgt, om vi ønsker en spidskandidat og i så fald hvem. Kandidaterne får mulighed for at præsentere sig selv på mødet, men vi vil også i passende tid udsende kandidatgrundlag, så I får mulighed for at læse om hver enkelt, der opstiller.

Til kandidater og aspiranter kan vi fortælle, at kandidatgrundlaget skal være udvalget i hænde senest d. 15. aug. Og man kan kontakte Trine Aslaug Hansen, hvis der er yderligere spørgsmål. (trineaslaug@gmail.com/ 30138008)

Da vi mangler en suppleant i Hovedbestyrelsen, skal vi også have valgt en sådan på mødet. Så har du interesse i organisatorisk arbejde på landsniveau, er det måske noget for dig, og du kan kontakte vores repræsentant i HB, Mads Mortensen (61115799), og høre nærmere. Ønsker du at opstille, skal du indsende et lille skriv om dig selv, og hvad du mener, du kan bidrage med i HB senest d. 15. aug. (trineaslaug@gmail.com/ 30138008).

Digitale medlemsmøder
Som bestyrelse ønsker vi også at komme i lidt bedre kontakt med jer medlemmer igen. Og det vil vi gøre ved at invitere til en række inspirations- og diskussionsarrangementer over det digitale medie zoom. Det første møde under titlen: Hvad har vi lært af coronakrisen – et idékatalog til forandring afholdes allerede d. 16. juni, med Jon Skjerning-Rasmussen som facilitator. Det præcise program kommer senere, så hold øje i kalenderen på AlleOs. På samme møde vil vi også orientere om, hvad der aktuelt sker i storkredsen og på Christiansborg. Tilmelding sker på AlleOs (https://alleos.alternativet.dk/events/view/4292), hvor arrangementet er opslået.

Øvrige datoer for denne række af arrangementer er:

D. 20. aug. med titlen: Work-life-balance
D. 17. sep. med titlen: Grøn omstilling i Danmark

I vil høre nærmere om arrangementernes præcise indhold, når vi nærmer os.
Det var alt fra os i denne omgang

De bedste hilsner

fra Kandidatudvalget og bestyrelsen i storkreds Østjylland

Spørgeskema fra specialistarbejdsgruppen
Og så lige sidst, men ikke mindst vil vi opfordre jer til at besvare spørgeskemaet udsendt af specialistarbejdsgruppen nedsat af HB og Josephine Fock. Her er informationsteksten om undersøgelsen, som gruppen har udsendt:

Kære med-alternativist,

Alternativet har udviklet sig på smukkeste organiske vis igennem de sidste år, og det er blevet tid til at holde spejlet op foran os selv og vores organisation – måske kunne vi have gavn af en reorganisering af dele af Å?

Hovedbestyrelsen og Josephine (politisk leder) har derfor nedsat en lille specialistarbejdsgruppe bestående af Mark Desholm og Kathrine Lauritzen (begge mangeårige medlemmer) med det formål for øje at indsamle viden og herefter udrede og analysere sig frem til mulige scenarier for 1) fremtidig organisering og 2) principper for beslutningsprocesser i Alternativet. Processen skal være inddragende i forhold til Å’s tillidsvalgte og øvrige medlemmer - men samtidig effektiv og hurtigarbejdende. Vi håber du vil deltage med dine input – for ”flere ved mere” som vi plejer at sige I den anledning har vi udarbejdet et spørgeskema, så vi håber du vil finde tid til at besvare: Spørgeskema

Deadline for besvarelse er den 5. juni 2020, kl. 18:00

Hvis du vil have yderligere info om projektet, så kan du læse projektplanen her - den ridser også konditionerne for projektets udførelse op: Projektplan

De bedste hilsner Josephine og Hovedbestyrelsen

Ups vi tabte lige linket til spørgeskemaet, det kommer her: