Nyhedsbrev fra Storkreds Kbh

Kære alle i Storkreds København

Her kommer et lille nyhedsbrev med vigtigt nyt fra din Storkreds.

Landssekretariatets medarbejdere er flyttet til Christiansborg for dermed at køre National kampagne derfra frem til valgets afslutning.

Hermed har alle fri leg i huset - selvfølgelig stadig med fuld respekt for booking af lokaler, husregler og lukketider.

Fælles brug af Alternativets Hus, Åbenrå 33

• Den daglige brug skal være præget af Alternativets værdier – herunder gennemsigtighed og generøsitet.

• Det er et fælles mål, at huset skal anvendes mest muligt og at flest mulige alternative medlemmer og aktivister skal have glæde af huset.

• Bookning og brug af lokaler - Leave no Trace

• Du booker dit lokale på alternativet.dk- Om os/Organisationen/Landssekretariatet. Link findes her

• Alle lokale reservationer SKAL angives med navn og telefonnummer. Ellers gælder reservationen ikke.

• Det forventes, at man efterlader lokalerne i samme stand, som man fandt dem - eller i en bedre.

• Musik, der er højere end normalt, skal være i kælderen. Vinduerne holdes lukket.

• ALLE HJÆLPES AD MED OPRYDNING - LANDSSEKRETARIATET GØR DET IKKE.

Huset disponeres således:

Alle lokaler kan benyttes af medlemmer og frivillige - fra hele landet. Københavns foreninger er ansvarlige for, at deres medlemmer kender reglerne for brug af Åbenrå.

De, der har booket lokaler, har forrang til brug af dem. Alle, også de, der ikke er medlemmer, kan booke lokaler - men ikke-medlemmer skal dog henvende sig på forhånd til Landssekretariatet for at sikre, at de kender reglerne for brug.

• Huset skal alle dage (undtagen ved fester) være lukket og slukket kl 22:00

• Fester slutter kl 24. Fredagsbar skal slutte kl 21.

• Huset lukket, rengjort og slukket kl 22.00

• Ingen spontane fester andet end specielle ekstraordinære fejringer, som omfatter Alternativets fødselsdag d. 27. november, Kulturnatten, sekretariatets julefrokost, nytårsaften samt ved én særlig politisk begivenhed om året.

Alle fester skal varsles 14 dage før til alle beboere i huset.

• Et brev lægges i postkasserne af arrangørerne.

• Mail med varsel om fest og angivelse af den ansvarlige for festen skal sendes til maiken.meedom@alternativet.dk.

Eksempler på oprydning

• Sorte stabelstole skal alle tilbage under trappen.

• Borde og stole skal placeres pænt rundt om bordene.

• Kopper, kaffekander tømmes og service generelt skal ryddes op.

• Opvaskemaskine tømmes eller fyldes.

• Tømme askebæger og fjerne skodder på fortov.

• Vinduer og døre tjekkes og låses.

• Se tjekliste der hænger i kælder på opslagstavle med alle instruktioner.

• Toiletterne tjekkes igennem. Vask og toilet tørres af og renses, hvis behov.

• Undlader man at rydde op efter sig, vil oprydningen ske af Landssekretariatet, og man får en regning for arbejdet, som man hæfter for. Det koster 500 eller 1.000 kroner afhængigt af oprydnings mængden.

• DER VIL FORTSAT VÆRE RENGØRRING I HUSET 2 GANGE PR UGE - MANDAG OG TORSDAG MORGEN.

Brug af gården

• Gården kan bruges med stille samtale på hverdage 8-17. Gården må ikke bruges efter 17. Der skal dog stadig tages hensyn, da der ofte er børn, der sover i gården

• Gården må ikke benyttes i weekenderne.

• Når solen skinner og ved større politiske møder skal Kongens Have bruges for at tage hensyn til vores overboere.

Booking af Podcast studie

• I husets Ydre rum (rummet ud mod bagtrappe og gård) finder du vores podcast studie.

• Du booker studiet samme sted, som du booker lokaler i Åbenrå.

• Husk navn og telefonnummer

• Podcast studiet er til rådighed frem til efter næste FT valg.

Nyt fra Hovedbestyrelsen:

Michael har af personlige årsager valgt at fratræde sin post som forperson for Hovedbestyrelsen, og han er dermed også udtrådt af HB. Samtidig har Jesper Callesen også valgt at trække sig som næstforperson.

Jesper Callesen har som næstforperson ydet en helt særlig indsats i to arbejdsintensive perioder og har derfor valgt at benytte lejligheden til at tage en pause for at give plads til nye kræfter. Tusind tak til Jesper, der heldigvis fortsætter i HB.

Hovedbestyrelsen har rekonstitueret sig på et ekstraordinært HB-møde d.9.1.19

Ny forperson for HB er Poul Brandrup, nye næstforpersoner er Anne-Marie Gertsen og Vilhelm Stamp Nordahl Møller, kasserer er Torben Petersen Nicolaisen.

Vi skylder Michael stor tak for hans kæmpe indsats som forperson, og for de positive forandringer han har stået i spidsen for. Samtidig forstår vi selvfølgelig fuldt ud hans prioritering.

Godt nytår til alle

fra Storkreds København