Nyhedsbrev fra nyvalgt Storkredsbestyrelse

Kære medlem af Alternativet, Storkreds Sjælland

Opstillingsmøderne i lokalforeningerne er godt igang. Nogle er afholdt og andre er i gang med forberedelserne. Indtil videre kan vi se, at flere har lyst til at være med i bestyrelserne, som så småt vokser. Det varmer, at der stadig er opbakning rundt omkring. Vi har et valg der skal vindes, og det gør vi kun sammen. Har du lyst til at melde dig på banen som mere aktiv, kan du tilmelde dig her Alternativet.dk eller finde din lokalforening på https://Alleos.alternativet.dk. Du er også altid velkommen til at skrive til storkredsen, på storkreds.sjaelland@alternativet.dk

I søndags d. 31.03.19 havde vi som bekendt årsmøde og opstillingsmøde for hele storkredsen. En dag fuld af god stemning, og vi kan med stor glæde berette at storkredsbestyrelsen gik fra tre til fem, Politisk Forum fik en suppleant, og vi fik besat vores nye plads i hovedbestyrelsen. Som noget nyt har vi valgt at sikre noget kontinuitet ved at lade valgperioderne være 2 år i stedet for 1 år som tidligere. På den måde kan vi bedre planlægge frem i tiden, og lave valg skævt af folketingskandidaterne. På den måde kan vi skabe større sammenhæng, men også større fokus på de enkelte valg og opstillinger. Det er vigtigt, at vi har folk på posterne, da vi dermed bedre kan samarbejde og løfte i flok, nedefra og op og indefra og ud.

De nyvalgte poster fordeler sig således:

Storkredsbestyrelsen:

Ida Aasvang - Forperson.

Christian Würtz Christensen - Næstforperson.

Carsten Teichert - Kasserer

Bine Siefert- Bestyrelsesmedlem.

Dan Lundstedt - Bestyrelsesmedlem.

Storkredsens repræsentant i Hovedbestyrelsen:

Bine Siefert.

Repræsentanter til Politisk Forum:

Ruth Johnsen

Jakob Jespersen

Suppleant:

Ida Aasvang

Dialogråd:

Helle Celina fik forlænget sin periode frem til det ekstraordinære opstillingsmøde.

Folketingskandidat.

Charlotte Birk.

På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne sige en stor tak til alle opstillede og fremmødte. Det er en stor glæde at kunne præsentere et mangfoldigt felt af mennesker der er med til at repræsentere Storkreds Sjælland. Vi glæder os til samarbejdet.

Referater og beretninger kan læses her :

Referater

Med venlig hilsen

Storkredsbestyrelsen