Nyhedsbrev fra Lokalforening Helsingør | Invitation til åbent digitalt bestyrelsesmøde

Kære alternativister i Helsingør

Det har været et par turbulente måneder for Å. Først blev vores nye politiske leder udsat for nogle voldsomme peronangreb og senere valgte fire MF’ere at melde sig ud af partiet og blive løsgængere. Her i bestyrelsen i Helsingør bakker vi 100% op om Josephine Fock og vores seje, dygtige, tilbageværende MF’er Torsten Gejl. Men mest af alt bakker vi 100% op om vores fantastiske partiprogram og alternativets vision - og vi har mere kampgejst end nogen sinde før til at sprede det alternative budskab og partiets politik her i Helsingør og Nordsjælland. Vi har et Kommunalvalg og Regionsvalg foran os i 2021, og forberedelserne er i gang.

Hvad arbejder bestyrelsen med for tiden?

I de forgangne måneder har vi været involveret i to konkrete lokale sager. Den ene omhandler problematikken omkring Nøjsomhed, hvor 96 lejemål er opsagte som en konsekvens af Ghettoplanen. Bina har involveret sig i sagen, og havde i onsdags dette debatindlæg i Fredensborg Amtsavis under overskriften ”Ghettoplanen er i strid med videnskaben, Grundloven og internationale konventioner.” Artiklen er vedhæftet nederst i mailen, hvis du er interesseret i at læse den. Der vil også komme en klumme i Helsingør Dagblad den 24. april. Hvis du er interesseret i at gå med ind i sagen og være med til at støtte folkene i Nøjsomhed og beboerdemokratiet generelt kan du skrive til Bina på seffmark@gmail.com.

En anden gruppe af medlemmer i og uden for bestyrelsen arbejder med at lave en kampagne og et politisk udkast til, hvordan vi skaber langt mere borgerinddragelse i Helsingør. Kommunen har haft et udvalg, der arbejdede med dette, men Alternativet ønsker (som flere af medlemmerne i udvalget), at borgerne skal inddrages i et langt større omfang. Vi er stadig i de indledende faser, så hvis du synes at emnet er spændende og kunne tænke dig at være med i arbejdsgruppen, skal du tage kontakt til Helene på liliendahl9@hotmail.com.

Til sidst er vi selvfølgelig meget optaget af at følge med i alt hvad der rører sig omkring klima- og miljø- og naturpolitikken i kommunen og regionen. Senest har Bina sammen med Christian Poll (tidligere medlem af Folketinget fra Nordsjælland) indsendt høringssvar vedrørende Kongernes Nordsjælland (se vedhæftede pdf). Derudover følger vi tæt op på de netop nedsatte §17, stk. 4 udvalg Klimaudvalget og Øresundsudvalget.

Kom med til næste (digitale) bestyrelsesmøde

Bestyrelsen holder møde tirsdag d. 14. april. Pga. corona-situationen vil mødet blive afholdt digitalt via Zoom, men du er selvfølgelig velkommen til at være med som altid. Vi rykker mødet til kl. 19-21. Hvis du vil deltage, skal du tilmelde dig på helsingoer@alternativet.dk

Du vil så få et link tilsendt en time før mødet ca. Dagsordenen slås op på eventet på AlleOs inden mødet.

Vi håber, at I alle har det godt derude.

De bedste hilsner fra

Morten, Ditte, Bina og Helene

ALT-NS-KN-plan-høringssvar2019-02_v01 - Google Docs.pdf (37.0 KB)