Nyhedsbrev fra Hovedbestyrelsen

Åer

Kære alle I gæve folk i Alternativet

Så er vi vel på den anden side af valget, og mange begynder så småt at efterspørge aktiviteter af forskellig slags. Jeg vil derfor fortælle lidt om nogle tiltag og forsøge at give jer nogle datoer til kalenderen i dette nyhedsbrev.

Check-in-møder

Som flere har foreslået kommer Check-in-møderne til at køre videre én gang om måneden - og det bliver den sidste mandag i hver måned (som ikke er en feriedag). Disse møder vil være møder om løst og fast på Christiansborg, i sekretariatet og i organisationen. Man kan forstå det som et mundtligt nyhedsbrev for alle medlemmer, med mulighed for at stille spørgsmål og komme med indspark. Jeg (Trine) vil stå for disse møder i stedet for Mark, da der nu er rigeligt at se til på sekretariatet.

Politisk samtalesalon

Noget andet, mange har efterspurgt, er, at vi begynder at snakke om politik. Vi har derfor opfundet et nyt koncept, vi kalder Politisk samtalesalon. Hver måned vil POFO (Nilas) i samarbejde med én eller flere af de folkevalgte udpege et aktuelt politisk emne og formulere dialogspørgsmål til det, som udsendes til storkredsene. De lokale bestyrelser har således en lille måned til at afholde et lokalt møde, hvor medlemmerne kan diskutere emnet, og i slutningen af måneden indkalder vi så landsdækkende til Politisk samtalesalon på zoom, hvor vi samler op på, hvad I lokalt er kommet frem til. På disse møder vil der være en af ordførerne/de folkevalgte til stede til at lytte og gå i dialog med. Opdager vi i processen, at et emne ikke har været tilbundsgående nok behandlet, kan vi udvide med Politiske Laboratorier (men mere om det til den tid). De politiske samtalesaloner kommer til at være placeret den sidste torsdag hver måned (som ikke er en feriedag), og de vil være åbne for alle med interesse for at snakke om og udvikle politik.

Nytårskur

Som tidligere annonceret inviterer vi til nytårskur d. 8. jan. kl. 14 - 18 . Konceptet for dette arrangement er, at alle storkredse inviterer de lokale medlemmer til fysisk at mødes et sted (med zoomadgang). Kl. 14 byder HB´s forperson velkommen på zoom og fortæller om dagens program. Herefter har man tid sammen med de lokale medlemmer frem til kl. 16.30. I dette tidsrum skal man digte et vers om året der gik på melodien, Vær velkommen herrens år og diskutere et nytårsfortsæt for storkredsen. Man kan til denne diskussion invitere en af de folkevalgte eller en kandidat til at hjælpe med at kvalificere snakken. Kl. 16.30 fremfører storkredsene deres vers på zoom, hvorefter Franciska Rosenkilde holder en lille nytårstale. Efterfølgende runder storkredsbestyrelsen af lokalt, og man har også mulighed for at udvide programmet, så der kl. 18 er fællesspisning. Ansvaret for arrangementet ligger hos storkredsbestyrelserne i samarbejde med Hovedbestyrelsen.

Franciskas Samtalesalon

Der vil også komme andre arrangementer, fx vil vi fortsætte med Franciskas samtalesaloner, men disse er ikke lagt i kalenderen endnu, da Franciska selvsagt har meget travlt lige nu.

Forum for kandidater

Vi arbejder også pt. på at oprette et forum for kandidater, så vi kan videreudvikle på talentmassen og holde kandidaterne varme. Mere om det, når vi har fundet en passende mødeform.

LOS-stormøder

Som tidligere vil vi også afholde LOS-stormøder løbende, men fremover bliver det kun for bestyrelsesmedlemmer, så vi her kan koordinere indsatser og dele med hinanden, hvordan vi griber tingene an i storkredse og lokalforeninger. Dette vil I også høre mere om, når vi er klar med noget.

Vinterhøjskole

På den anden side af nytår forventer vi også, at vinterhøjskolegruppen kommer til at udbyde inspirationsarrangementer, og det bliver helt sikker fedt, men også dette må I vente på at høre mere om til senere.

Velkomst til nye medlemmer

Da vi i øjeblikket vokser som organisation, er behovet for at finde måder at byde de nye medlemmer velkommen på også vokset. Vi er klar over, at I tripper for at gøre noget, og det er I også velkomne til at begynde på, men samtidig tænker vi, at det smarteste ville være, at vi fra centralt hold kommer med en model til, hvordan man kan gøre det lokalt og måske i samarbejde med sekretariatet eller et udvalg nedsat af hovedbestyrelsen. Så afvent besked. Vi vil komme med et forslag hurtigst muligt.

Med andre ord venter der os en spændende tid med masser af bolde i luften. Meld jer ind i kampen - flere ved som sagt mere, og når vi er mange har vi det også meget sjovere.

Men som sagt kan I foreløbig notere følgende datoer:

November:

28/11 kl. 20-21: Check-in-møde

December:

19/12 kl. 20-21: Check-in-møde

Januar:

8/1 kl. 14-18: Nytårskur

27/1 kl. 19-20.30: Politisk samtalesalon

30/1 kl. 20-21: Check-in-møde

Februar:

23/2 kl. 19-20.30: Politisk samtalesalon

27/2 kl. 20-21: Check-in-møde

Marts:

27/3 kl. 20-21: Check-in-møde

30/3 kl. 19-20.30: Politisk samtalesalon

April:

24/4 kl. 20-21: Check-in-møde

27/4 kl. 19-20.30: Politisk samtalesalon

Maj:

20/5 - 21/5: Landsmøde

25/5 kl. 19-20.30: Politisk samtalesalon

29/5 kl. 20-21: Check-in-møde

Juni:

26/6 kl. 20-21: Check-in-møde

29/6 kl. 19-20.30: Politisk samtalesalon

Med grønne hilsner

Trine Aslaug Hansen
Forperson for hovedbestyrelsen

2 Likes

Tak for et godt indholdsrigt nyhedsbrev

Og for at HB i den grad er i arbejdstøjet og igang med rigtig mange gode initiativer :green_heart:

1 Like

Skønt nyhedsbrev - tak for det.

Men… årsmøde i Kr. Himmelfartsweekenden? er det meningen eller en smutter?