Nyhedsbrev fra hovedbestyrelsen

nyhedsbrev

Kære medlem

Hermed det første nyhedsbrev fra Alternativets hovedbestyrelse, der kort efter landsmødet konstituerede sig og herefter, for de flestes vedkommende, deltog lokalt og regionalt i valgkampen og for fleres vedkommende i Folkemødet på Bornholm.

Hovedbestyrelsen mødtes på et to-dages seminar i weekenden den 22-23. juni. Her blev vi enige om at gøre ledelsen af hovedbestyrelsen større end det vedtægtsbestemte forpersonskab. Under forkortelsen DOL (Daglig Organisatorisk Ledelse) har vi udvidet den daglige ledelse således at den består af Poul Brandrup - forperson, Bine Siefert - næstforperson, Torben Petersen Nicolaisen - kasserer, og her udover 3 HB-medlemmer Malene Grindsted, Leila Stockmarr og Jesper Callesen (3 storkredsvalgte og 3 landsmødevalgte). For at sikre at alle HB-medlemmer trives og kommer positivt i spil, har vi ligeledes valgt at forsøge med en tillidsrepræsentant, og her er valget faldet på Marianne Karlberg. Tillidsrepræsentanten har desuden til opgave at sikre et godt samspil i den samlede hovedbestyrelse, at alle trives og har meningsfulde roller og opgaver. Vi har også udpeget en talsperson, og valget faldt på Leila Stockmarr. Det er vores håb, at den nye måde at organisere os på vil give en mere agil hovedbestyrelse med stort fokus på et godt samarbejde og stringent og klar intern og ekstern kommunikation.

Valget - Ja, der er ingen tvivl om at en halvering af mandater gør ondt på mange måder. Det påvirker naturligvis hele organisationen. Det kalder på både nøgtern analyse, evaluering, selvrefleksion og et fremtidsblik, men i hovedbestyrelsen er vi også særligt opmærksomme på at vores folketingsgruppe på 5 heraf 2 helt nye har brug for en rigtig god opbakning fra os alle, hvis de skal have mulighed for at løfte det mandat de har fået. I Hovedbestyrelsen glæder vi os til samarbejdet med vores folkevalgte, og vi gør hvad vi kan for at bakke dem op. Det betyder også, at vi opfordrer alle de medlemmer der måtte ønske at gøre deres mening gældende til at bidrage til en positiv udviklingsproces ved at deltage konstruktivt i debatter. Vi håber I vil benytte de muligheder, vi nedenfor forsøger at skabe for en demokratisk samtale baseret på vores værdier.

For vi skal naturligvis evaluere valgkampen, og det gør vi i forskellige rum i organisationen. Nogle steder afholder storkredse og lokalforeninger deres egne evalueringer. Hovedbestyrelsen har gennem Landssekretariatet iværksat en evaluering på forskellige niveauer. Der er udsendt spørgeskema til alle de frivillige der har deltaget i valgkampen. Yderligere er kandidater, tovholdere og andre der har haft nøglepositioner under valgkampen inviteret til en evalueringsproces sammen lørdag d. 29/6. Vi har valgt at få en ekstern facilitator på til denne evaluering, og der vil også komme en opfølgende rapport fra evalueringen som vi i hovedbestyrelsens evalueringsgruppe kan arbejde videre med.

Vi er dog klar over, at der også blandt medlemmer der ikke direkte har været en del af valgkampen, er brug for at kunne deltage i samtalen om, hvor vi som parti, organisation og bevægelsen skal hen. Vi har derfor valgt at invitere de af jer der ønsker at bidrage til en udvikling af, hvad vi kalder Alternativet version 2 til et medlemsmøde i efteråret. Mødet vil indeholde både plenumdebatter og workshops. Information om dato, sted og indhold meldes ud i august.

Yderligere kan det nævnes at Politisk Forum afholder et strategiseminar 10.-11. august, hvor en revideret politisk strategi gældende for hele Alternativet skal udvikles og besluttes. Inden dette seminar mødes alle POFOs medlemmer i deres respektive grupper til indledende møder. Her drøftes, hvordan en revideret politisk strategi ses fra deres perspektiv. Alle Alternativets medlemmer har således mulighed for at komme med input til strategien, som Politisk Forum har det endelige mandat til at beslutte. Kontakt din storkreds eller storkredsvalgte POFO-repræsentant, for nærmere information.

Referatet fra Hovedbestyrelsens møde #2 klar. Som altid kan dagsordener og referater ses her.

I referatet vil det fremgå, hvem der indgår som tovholdere og kontaktpersoner i diverse udvalg og arbejdsgrupper.

Medarbejderne på Landssekretariatet holder en velfortjent sommerferie og sekretariatet vil derfor være lukket i juli måned. Sekretariatet åbner igen den 1. august.

Vi ønsker jer alle en god sommer og glæder os til den proces der skal i gang på den anden side af ferien. Efter lørdag går vi også på vågeblus i juli måned oven på et hektisk halvår.

De grønneste hilsner fra Alternativets Hovedbestyrelse

Poul Brandrup , Bine Feldbæk Siefert, Torben Petersen Nicolaisen, Anne-Marie Gertsen, Christian Hansen, Erkan Yildiz, Helena Udsen, Jesper Callesen, Kåre Wangel, Leila Stockmarr, Louisa Bisgaard, Mads Damgaard Mortensen, Malene Grindsted , Marianne Karlberg, Michael Macdonald Arnskov, Søren Have, Oliver Milan Meinike Nielsen (ÅU)

2 Synes om

Strategiseminar, pas på med det. Strategier fører aldrig noget godt med sig.

STRATEGISK
SÅDAN RENT

Strategiske udfordringer nødvendiggør rigtige og nødvendige beslutninger

nødvendiggjort af strategisk situation

og strategisk situation

med strategiske dagsordener

og strategiske dagsordener

for strategiske udviklinger

og strategiske udviklinger

med strategiske tiltag

og strategiske udviklinger

og strategier implementeret

til strategisk udviklingskraft

og strategisk handling

på den korte og lange bane

Ordforklaring:
Strategisk: vedrørende planlægning og ledelse af militære operationer
Digtet er et loyalt koncentrat af en større avisartikel forfattet af fire samfundsstøtter

2 Synes om

Mange tak for dette nyhedsbrev!
Dejligt med en ny organisering og en klar kommunikation.

Grønne hilsner
Phillip Tømmerholt, forperson Alternativet Holbæk

Måske vi helt overordnet skulle se på, hvor der er behov for et bedre alternativ end det bestående - og hvor der ikke er.
For hvis alt bare skal være anderledes, tror jeg ikke, vi bliver taget alvorligt.
Så ender vi som hofnarren i gamle dage :wink:

2 Synes om

Jeg kan ikke finde referatet?

1 Synes om