Nyhedsbrev fra Dialogrådet

Kære alternativister

Lige nu er vi i Alternativet og i Dialogrådet maksimalt udfordret på vores ”forståelse af konflikter og uenigheder som en konstruktiv kraft til udvikling.”

”§ 16 Dialog-rådet
Stk. 1 Dialogrådets opgave er at arbejde for en god dialogkvalitet blandt aktive i Alternativet og dermed arbejde for inklusion og forebygge destruktiv konflikteskalering. Dialogrådet skal også arbejde for en forståelse af uenigheder og konflikter som en konstruktiv kraft til udvikling. Dialogrådet skal endvidere kunne mægle i konflikter.”

Vi har i Dialogrådet været involveret i Hovedbestyrelsens forsøg på at få håndteret en svær konflikt efter netop disse principper. For os er det naturligt og nødvendigt, at den slags konfliktløsning bedst foregår under tavshedspligt for og i absolut fortrolighed imellem de direkte involverede. Også selvom det kan siges at gå imod vores værdi om gennemsigtighed.

Det er helt naturligt, at man som et aktivt partimedlem har stor nysgerrighed og interesse for, hvad der foregår i partiets ledelse og har brug for forklaringer, når der dukker uforståelige rapporter og udspil op i pressen. På grund af vigtigheden af førnævnte fortrolighed er det bare ikke altid muligt eller hensigtsmæssigt at tilfredsstille disse behov helt.

I den aktuelle sag er det alligevel pinefuldt for os ikke at kunne imødegå eller forklare de lækkede dramatiske informationer og halve og hele sandheder, som pressen jo elsker at svælge i. Men fuld information om alle detaljer til alle er hverken hensynsfuldt, kærligt eller ønskeligt i forhold til den måde, vores medieverden arbejder på. Derfor er en vis tillid nødvendig. Og hvis man som tillidsvalgt i partiet bruger mange kræfter på parti-arbejdet, men mest møder mistillid fra dem, der har valgt én, så bliver det for surt, og så mister partiet gode kræfter. Og vores vigtige fælles sag mister fremdrift.

Vi skal ikke skåne hinanden i vores politiske dialoger. Vi skal have og give lov til at sige vores mening skarpt og umisforståeligt. Men vi skal ikke basere vores stillingtagen til komplicerede interne personlige parti-spørgsmål på gisninger, rygter og halve lækkede sandheder.

Det er en ærgerlig og svært belastende situation, vi er havnet i, på trods af mange gode viljer. Den vækker naturligt nok følelser, men lad os forsøge at styre vores følelser i stedet for at lade følelserne styre os. Lad os bestræbe os på noget, som er vigtigt, men forbavsende vanskeligt: At behandle hinanden med værdighed og respekt. Lad os sammen få fokus på og holde liv i vores ambitioner for godt samspil i partiet, så de også kan slå til, - også når der er krise. Lad os sammen få nyttiggjort den aktuelle konflikt til ”en konstruktiv kraft til udvikling”. Lad os få komposteret vores shit til en god og nærende vækst-base.

Det vil vi fortsat gerne bidrage til i Dialogrådet.

  1. Vi bidrager som hidtil gerne til forbedret kommunikation mellem dialogpartnere i tilfælde, hvor man føler et behov for dette.
  2. Vi står til rådighed med råd og vejledning for enkeltpersoner, som føler sig klemt i kommunikationen i partiet.
  3. Vi arbejder med at udvikle og udbyde kurser konfliktforståelse og konflikthåndtering.

Med grønne hilsner
Dialogrådet
Thor Clasen Jonasen
Hans Fonsbøl
Lene Kaltwasser Henriksen
Maria Rasmussen

4 Synes om

“Selvom det har været pinefuldt ikke at kunne imødegå eller forklare de lækkede dramatiske informationer og halve og hele sandheder, som pressen jo elsker at svælge i” - så må I vel kunne sige lidt om hvordan I har håndteret den aktuelle sag med konflikten med Therese?

Tak for jeres mail, som var godt at modtage. Kun for at give udtryk for at jeg er helt enige med jer i jeres beslutning om at løse denne her konflikt i fuld fortrolighed og at jeg har fuld tillid til jeres arbejde i Dialogrådet.
God dag til jer/Ane Jette Thomsen

2 Synes om

TILLID JA - støtter også 100% op. Der skal være plads til privatliv.

1 Synes om

Kære alle fire i Dialogrådet!
Tusind tak for Jeres skriv.

Nu har jeg fulgt debatten i folketinget frem til 21.21 på Dr og jeg så, at Rosenkildes øjnene blev større og større, mens hendes såkaldte kolleger i Folketinget var ude af personlig kontrol og stillede spørgsmål - uden fokus… Jeg tror, at vi er godt stillet med Franciska…

Danmark er godt stillet med Franciska, hvis nu en anden får et andet job…

Og F. er stadig “klar på pladsen” i salen kl. 23,09

jeg faldt over denne, som jeg ikke har set før - hvad mon han ville skrive i en artikel 3?

"Men hvori består så muligheden for Alternativet?

Muligheden består i at bygge Alternativet op fra bunden igen, med afsæt i den smertefulde erkendelse, som Uffes exit har nødvendiggjort. For det handler ikke først og fremmest om Uffe. Det handler om at forstå de psykologiske dynamikker, som igen og igen producerer det modsatte af det, vi ønsker. Det handler om at føde en bevidsthed om, at opgøret med vores egne skygger ofte er mere betydningsfuldt end kampen mod vore politiske modstandere.
Hvis vi taler fra et sted af ægte visdom, skal folk nok lytte. Hvis vi demonstrerer en kultur af sand integritet, skal folk nok stemme på os. Hvis vi viser, hvordan man forener magt og kærlighed gennem visdom, så vil ledere af stort og småt blive inspireret af eksemplet, og vi vil have skabt en sand revolution. Men afsættet for en sådan udvikling er en sand erkendelse af, hvor vi er i dag. Og der har Uffe gjort os alle en stor tjeneste. Alternativet har stræbt højt og er faldet dybt. Men det betyder ikke, at det var forgæves eller unyttigt. Det betyder blot, at vi må gøre det, vi satte os for til at begynde med: Lære af vores fejltagelser."