Nyhedsbrev fra bestyrelsen

Kære alle

Så kom vi ud på den anden side af sommerferien og her kommer det første nyhedsbrev fra den nye bestyrelse for Alternativet Syddjurs.
Bestyrelsen mødtes sidst i juni og konstituerede sig og fordelte opgaver på følgende vis:

Mette Foged: Forperson
Lars Erik Sørensen: Kasserer.
Thomas Quist Mortensen: Næstforperson,
Sarah Roued Thomsen: Kommunikation, Net, Facebook.
Kim Sørensen: menig medlem.

Derudover blev der sat følgende datoer for møder i kalenderen:

8.8. Møde 19-21 angående Vision- og udviklingsstrategi for Syddjurs. Rønde Bibliotek. Se mere om mødet nedenfor
29. 8. Bestyrelsesmøde 19 – 21. Hos Thomas. Blandt andet om budget.
5. 9. Bestyrelsesmøde 19 – 21. Blandt andet om budget; evt. høringssvar
3. 10. Bestyrelsesmøde 19 – 21. Medlemsdiskussion om hvilke fokuspunkter Alternativet Syddjurs skal have i den kommende tid.
7. 11. Bestyrelsesmøde 19 – 21.

Alle bestyrelsesmøder er åbne for medlemmer så sæt gerne datoerne i kalenderen. Dagsorden og adresse sendes ud som nyhedsbrev inden mødet.

Møde ang Visions- og udviklingstrategien for Syddjurs.
Det nye byråd har udarbejdet en ny visions- og udviklingsstrategi for Syddjurs kommune og denne er sendt i høring frem til d.10.august. Forslaget kan ses her https://www.syddjurs.dk/da/nyheder/byraad-klar-med-vision-for-syddjurs-fremtid-128605191663942/
I bestyrelsen er vi overbevist om at vi som Alternativet har gode forslag til denne strategi og derfor så mødes vi d.8.august for at samle input til et høringssvar. I er meget velkomne til at deltage! Hvis I ikke kan deltage på dagen så kan jeres input sendes til Mette på mette@mettefoged.dk. Vi efterlyser både input der forholder sig til forslaget men også jeres ønsker til hvordan Syddjurs kommune skal udvikle sig under overskriften: “Sammen om det gode liv”.
Vi håber at høre fra jer! Ønsker I at deltage på mødet må I gerne tilmelde jer på mette@mettefoged.dk.

På vegne af bestyrelsen.

Mette Foged.