Nyhedsbrev fra Alternativets Hovedbestyrelse

Kære med-alternativister

Selvom vi ser sensommeren i øjnene, og efteråret er i kalenderen, så håber vi, at sommerferien har været god ved alle og har givet fornyet energi til krop og sjæl. Ikke mindst til den kommende politiske sæson, som allerede er godt i gang, både for vores kollegaer i andre partier, men i høj grad også for alle i Alternativet.

Vi har glædet os til at komme i gang igen efter sommerferien. Vi håber, at I er glade for vores initiativ med at sende nyhedsbreve ud efter referatet fra det seneste hovedbestyrelsesmøde, og det er også derfor, vi er landet i jeres indbakker igen. I dette nyhedsbrev kan I blandt andet læse mere om de vigtigste beslutninger og drøftelser, der blev taget på det sidste hovedbestyrelsesmøde den 19. august, 2018.

Allerførst: #derforuffe
Endnu en gang vil vi gerne sende en kæmpe tak ud til alle, der er en del af Alternativet. Medlemmer, tillidsvalgte, ansatte – alle! Opbakningen til Uffes statsministerkandidatur har ikke lagt sig hen over sommeren. Tværtimod. Det vælter fortsat ind med opbakning og støtte fra alle sider. Ikke mindst eksemplificeret ved det afholdte pressemøde den 17. august på Teaterøen. Over 200 alternativister var mødt op til selve pressemødet, og ude i landet var der flere steder livestream i de forskellige partilokaler. Det var enormt stort at mærke den sammenhængskraft, der var til stede på den dag, og vi håber, I kunne mærke den energi lige så stærkt ude i landet.

Hele regeringsoplægget ligger på hjemmesiden, som kan findes her.

Hovedbestyrelsesmødet
Derfor var det også med et stort smil på læben, da hele hovedbestyrelsen samledes i Odense den 19. august, hvor vi skulle drøfte alt fra funding – og organisationsstrategi, uddannelse af kandidater, samt en masse andre punkter. I kan finde dagsorden, bilag og referat mødet her

Organisationsstrategi: Alternativet som en stærk og markant forandringskraft
På Landsmødet 2018 blev det besluttet at Alternativets hovedbestyrelse skulle arbejde på en organisationsstrategi. Denne arbejdsgruppe blev nedsat på sidste hovedbestyrelsesmøde den 26. juni og består af Jesper Callesen (tovholder), Anne-Marie Gertsen, Torben Petersen Nicolaisen, Eva Böcher Lassen, Nilas Bay-Foged og Jesper Arp.

Oplægget er en vision, der hedder: Alternativet som en stærk og markant forandringskraft . Derudover indeholder oplægget følgende strategiske sigtepunkter:

  • nærvær til medlemmer
  • handlekraftige lokalforeninger
  • stærke kandidater
  • en organisation i balance

Den enkeltes motivation og engagement er en vigtig drivkraft og en essentiel del af Alternativet. Men det ideal har også brug for en organisation, der kan skabe en vis form for overblik og sammenhængskraft, så alle har en god fornemmelse af deres eget og andres ansvar, opgaver og roller.

Det kræver en bevidst ledelsesmæssig indsats at skabe de rammer, så det vi gør skaber mest værdi for helheden. Strategien sætter en praktisk ramme og retning for det, der er fælles, sådan at vi får mest muligt ud af arbejdet for at forandre samfundet.

Ikke mindst nu hvor vi står overfor en kommende valgkamp, et europaparlamentsvalg og er en organisation, der har en statsministerkandidat. Netop her har vores organisation brug for den rygrad, som organisationsstrategien skal være. Meget af det gør vi alle sammen allerede, men at skabe overblikket og rammerne er det, som arbejdsgruppen er i gang med og glæder sig til at præsentere i denne hovedbestyrelsesperiode.

Sammenhæng mellem lokalt, regionalt og nationalt politisk arbejde for alternativets folkevalgte
Lige nu ser vi ind i øjnene på et kommende folketingsvalg. Men for ikke længe siden fik vi et kanonvalg til kommunal – og regionsrådsvalget, hvor 20 byrådsmedlemmer og tre regionsrådsmedlemmer nu er repræsenteret fra Alternativet rundt om i landet. Disse gode kræfter skal have mulighed for sparring og koordinering. Både mellem hinanden og fra vores to sekretariater.

Medarbejdere på landssekretariatet har haft møder med kollegaer fra Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten for at blive klogere på, hvordan de koordinerer netop dette. Derfor havde vi en god drøftelse om hvordan, vi sikrer en mere systematisk og koordineret sparring, samt udveksling omkring vores arbejde og politik på lokalt og regionalt plan. Der var flere muligheder i spil og det er hovedbestyrelsens opgave at arbejde videre med initiativerne, herunder ideen om to årlige konferencer omkring dette.

Men centralt står også Politisk Forum (PoFo), som skal påtage sig den ledelsesmæssige opgave at sikre vidensdeling og gensidig, faglig sparring gennem politiske udvalg.

Politisk Forums primære rolle har været at godkende Alternativets politik, udvikle fælles formater og sikre, at politikken stemmer overens med Alternativets værdier og manifest. Den opgave er stadig relevant, men i mindre grad, da vi i dag har et mere fyldigt partiprogram end de fleste andre partier.

I den kommende tid bliver Politisk Forum et sted, hvor vi kan skabe mere politisk handlekraft og sammenhængskraft på tværs af de forskellige dele af Alternativet. Det vil ske gennem de politiske udvalg og i et fælles rum, hvor vi i højere grad vil løfte aktuelle politiske drøftelser og vidensdeling mellem de politiske niveauer.

Livestream af hovedbestyrelsesmøderne
Som vi har skrevet ud før, har vi et stort ønske om at åbne vores møder i hovedbestyrelsen op ved bl.a. at livestreame dele af vores møder. Dette punkt havde vi op til drøftelse og der er bred enighed om, at vi skal forsøge dette i en prøveperiode. Det skal ske i overensstemmelse med den nye persondataforordning og det kræver en teknisk løsning, som der nu arbejdes på.

Opfordring til at deltage i det ekstraordinære landsmøde
Lørdag den 8. september afholder Alternativet ekstraordinært landsmøde, hvor vi skal opstille kandidater til europaparlamentsvalget i rækkefølge, samt have valgt spidskandidat. Det fysiske møde afholdes i København i Korsgadehallen, og billetsalget er nu lukket. Men flere steder i landet afholdes der møder, hvor livestream af selve landsmødet tilbydes, samt mulighed for at stemme. Tag derfor endelig fat i din storkreds, som kan give mere information om, hvad der sker hos dem. Find kontaktinformationer på alle storkredse på AlleOs.

Du kan finde meget mere information her på hjemmesiden her.

Landssekretariatet og ansættelse af ny leder
Alternativet er en organisation i forandring. Det skal vi være, når vi vil præge samfundet i nye retninger. Vi har under forløbet i ansættelsen af en leder i landssekretariatet erkendt, at der er brug for en samtænkning af christiansborgsekretariatet og landssekretariatet. Der arbejdes på at bevare de to sekretariater, men at skabe en fælles ledelse for bedre anvendelse af ressourcer, bedre kommunikation og en stærk ledelse. Derfor fortsætter vi med den nuværende model, hvor Esben Sloth er konstitueret leder indtil en ny struktur er færdigtænkt i tæt samarbejde med sekretariatschef på Christiansborg, Lykke Jensen.

I den periode er der fokus på kampagnearbejde og kerneopgaver og ledelsen har af ovennævnte grunde valgt at afvente de strukturelle ændringer, som har været nævnt tidligere.

Årshjul
Der sker meget i Alternativet og for at skabe et overblik over, hvilke events og arrangementer, der er udgangspunkt for organisationens ledelse, har vi udarbejdet et årshjul. Vi har valgt at medtage landssekretariatet, Politisk Forum og de dele af vores sekretariat på Christiansborg, som har relevans for hele organisationen. Endvidere har vi sat nogle nationale og internationale mærkedage ind, som måske kan inspirere til at mødes, samles eller lave aktivisme ude i landet. Vi vil løbende opdatere årshjulet, så hold øje med hjemmesiden her.

Følg med i hovedbestyrelsens arbejde
Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes den 26. september fra kl. 16.00-20.00, og I kan finde dagsorden og bilag til mødet en uge inden mødet afholdes. Dette gælder for øvrigt også alle tidligere hovedbestyrelsesmøder, ligesom referat af møderne vil ligge på vores hjemmeside, når dette offentliggøres.

Husk, at I altid er velkommen til at skrive eller ringe til os. Den fælles mail til hovedbestyrelsen er: hb@alternativet.dk, og I kan finde vores kontaktoplysninger på AlleOs, eller på hjemmesiden.

Kærlig hilsen
på vegne af hovedbestyrelsen
Michael (forperson), Eva og Jesper (næstforpersoner)


MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet
Åbenrå 33
1124 København K

+45 71 79 18 64

www.alternativet.dk

alternativet@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk