Nyhedsbrev fra Alternativets Hovedbestyrelse

Kære medlem

Godt nytår og velkommen til nyt fra Alternativets Hovedbestyrelse. Vi ønsker alle en god start på det nye årti. Et årti, hvor vi hver især og sammen står over for store (forhåbentlig positive) politiske forandringer og forandringer i måden, vi lever vores fælles liv på.


Ugerne op til nytår var naturligvis præget af Uffes udmelding om, at han giver den grønne fane videre 1. februar. Det er en helt særlig begivenhed for Alternativet, at vores grundlægger skal have en anden rolle. Og det betyder, at der nu er sat en proces i gang for at vælge ny politisk leder. Tusind, tusind tak til dig Uffe for det visionære arbejde og den bevægelse, du har sat i gang hos os alle. Og tak til alle for den store opbakning og støtte til processen. Det har været fantastisk at opleve den gode grønne energi.


Den proces Hovedbestyrelsen har sat i gang for valg af ny politisk leder, lægger op til en bred demokratisk samtale om Alternativets ledelse. Den samtale er allerede godt i gang. Du kan læse mere om det her. Der er planlagt et åbent forløb og det betyder, at der skal afvikles to ekstraordinære landsmøder 13. januar og 1. februar. Det første er et kort aftenarrangement og omhandler en række forslag til vedtægtsændringer relateret til valg af politisk leder og på det andet møde vælger vi så den ny politiske leder. Se mere om landsmøderne her. Det vil være muligt at stemme elektronisk til begge ekstraordinære landsmøder.

Aspiranter til at blive ny politisk leder kan melde sig, når de selv ønsker det, dog senest den 16. januar. Du kan se, hvem der indtil nu har meldt sig her. Navnene på de kandidater, der formelt set er blevet godkendt som kandidater, annonceres sammen med deres opstillingsgrundlag 17. januar. I dagene 27.-29. januar vil der blive afholdt tre medlemsmøder med kandidaterne i Odense, Aarhus og København. Vi lægger op til, at processen bliver en stærk fælles demokratisk samtale, hvor vi taler politik og lederskab med respekt for de enkelte kandidater. Det kræver mod at stille op og alle fortjener en fair chance. Du kan være stiller for en eller flere aspiranter, læs mere om det her.


Samtidig byder vi varmt velkommen til den nye sekretariatsleder for Alternativets nye fælles sekretariat. Det er med stor glæde, at vi kan præsentere Laust Leth Gregersen, som ny sekretariatsleder. Laust kommer senest fra en stilling som politisk chefrådgiver i Folkekirkens Nødhjælp og har et brændende engagement som politisk iværksætter og i forhold til frivillige bevægelser. Sekretariatet har lokaler på den grønne gang på Christiansborg. Laust starter 1. februar og glæder sig meget til at møde jer alle og til samarbejdet.


Efter medlemsdagen i oktober har organisationsudviklingsudvalget med god hjælp fra den nedsatte sparringsgruppe arbejdet en del med den fremtidige struktur for vores lokalforeninger. Formålet er at finde en model, som giver mere fleksibilitet i den lokale organisationsform, for at frisætte den gruppe af aktive medlemmer, der er bestyrelsesmedlemmer og for at tiltrække nye aktive.

Der arbejdes med at tilrette kommunikation og vedtægter sådan, at:

  • Man ikke nødvendigvis har en kommuneforening, men potentielt et mere løst organiseret lokalnetværk, som skaber bedre rammer for aktivisme

  • Eksisterende kommuneforeninger, som er velfungerende og som ønsker at køre videre, kan gøre det. Og sådan at lokalnetværk i samråd med storkredsen kan etablere en kommuneforening.

  • Storkredsene har ansvar for økonomi og for at opstille kandidater, hvor der ikke findes en lokalforening. Og sådan at storkredsene kan prioritere tid og penge i henhold til det lokale aktivitetsniveau og vælgerpotentiale.

Organisationsudviklingsudvalget planlægger at holde et møde med storkredsene i begyndelsen af året for at drøfte et udkast til en ansvars- og arbejdsfordeling og for at planlægge eventuel omlægning af konkrete foreninger.

Hvis du gik glip af medlemsdagen 26. oktober 2019, eller gerne vil se output fra dagens udviklingsworkshops, så har vi i det store og hele samlet det på AlleOs her.


Der er også gang i Alternativets internationale arbejde. Vi ser allerede nu resultaterne af vores samarbejde og kapacitetsopbygning med grønne partier i Østafrika. Projektet løber til udgangen af 2020, og også i år vil der være en række muligheder for, at medlemmer med relevante kompetencer og interesser kan være med til at afvikle projektaktiviteter, både i Afrika og herhjemme. Hold øje med “jobopslag” på AlleOs og i nyhedsbreve.

Den seneste aktivitet var et besøg i Danmark af lederne fra vores samarbejdspartner, Eastern Africa Greens Federation (EAGF). Gæsterne besøgte bl.a. det nordjyske. Her blev der talt om erfaringer med politiske laboratorier, Aalborg som grøn kommune, erfaringer med at drive en dansk storkreds og meget andet. Vi sluttede af med en “frivillig-camp”, hvor deltagerne blev klogere på vilkårene for små grønne partier i Østafrika.


Der er kommunal- og regionsrådsvalg i 2021 (KV/RV21). Forberedelserne er allerede i fuld gang mange steder. Det er fantastisk! Der kommer et hav af forskellige lokale og regionale kampagner i hele landet på bedste alternativ vis. Noget skal vi dog også gå til valg på fælles og vi skal lade os inspirere af hinandens forskellige tilgange. Tanken er, at Politisk Forum (POFO) op til det ordinære Landsmøde i 2020 vil vedtage et overordnet valgoplæg. I de kommende uger vil Hovedbestyrelsen nedsætte et KV21/RV21-valgoplægsudvalg og et sparringsudvalg bestående af en række medlemmer med relevante erfaringer. Der vil snarest blive lagt et opslag op på Alternativets job- og opgavebørs her.


Som den sidste og (synes vi selv) rigtig gode nyhed besluttede Hovedbestyrelsen på HB-mødet d. 14.12.2019 at fortsætte støtten i 2020 til lokalerne i Åbenrå i København. Alle gode kræfter, der benytter lokalerne, har været med inde over en proces, hvor der gives bidrag fra de forskellige budgetter til at sikre dette. Tak til alle, der har været med i dialogen og dermed skabt en model for finansiering og drift.

Vi ønsker alle et forrygende 2020. Tak for året, der er gået og alle de vigtige politiske forandringer, samtaler og fællesskaber, vi har haft andel i.

Grønne hilsner,
Alternativets Hovedbestyrelse


Hvad sker? Følg med i kalenderen og under Aktuelt på AlleOs, klik her.
Hovedbestyrelsen - Råd og udvalg, klik her.
Hovedbestyrelsen - Mødekalender og referater, klik her.

MØD OS ELLER TAG KONTAKT

Alternativet
Åbenrå 33
1124 København K

+45 71 79 18 64

alternativet@alternativet.dk
medlem@alternativet.dk

Beklager, men selv hvis jeg finder den største ja-hat frem fra skabet, så formår jeg ikke at få den proces der er valgt for valg af ny politisk leder til at være en “demokratisk fest”
Det bliver, desværre, et mediecirkus hvor pressen allerede før vores vedtægter giver mulighed for det leger taburetleg og vi er blevet ufrivillige statister i eget cirkus.

Jeg vil gerne opfordre alle til d.13 at nedstemme vedtægtsændringerne, ikke nødvendigvis fordi de er forkerte men fordi den valgte proces, særligt tidsmæssigt er så presset at den på ingen måde giver rum til den nødvendige medlemsdebat.

Vi burde i langt højere grad debatere hvad skal en PL, frem for, som nu, kun at fokusere på ansigter.

Mvh
MichaelPlauborg

1 Synes om

Hej Michael.

Flere andre debatterer den politiske leders rolle her: Politisk leders rolle - #7 af Palle
Det står dig frit for at deltage.

Og til det med ‘demokratisk fest’: Der vil altid være forskellige opfattelser, men til det debatmøde jeg var til i aftes (med 80-100 mennesker i et stopfuldt Åbenrå) var der klart en stemning af god debat og en konstatering af at PL-valget har revitaliseret debatten om vores politiske projekt.

Mvh, Søren

2 Synes om
  1. “Flere” er pt max 11 forskellige medlemmer i den tråd du henviser til, hvilket ikke efter min mening kvalificere en debat om så vigtigt et emne i et parti med ca 9000 medlemmer.

  2. Fint at i. I København, kan fylde salen, med det ændre ikke på at det er en skueproces der er igangsat.

  3. Jeg har endnu tilgode at se saglige argumenter der berettiger denne forhastede proces, og jeg kommer derfor til at argumentere for at vedtægtsændringerne nedstemmes.

Mvh
Michael

1 Synes om

Ps
Jeg er ikke i tvivl om at PL debatten er vigtig, hvilket yderligt kun bekræfter mig i at tidsforløbet er alt for kort.

1 Synes om

Der er en del flere som har været inde og se tråden, så ikke sikkert at alle har haft lyst til at skrive. Det sker da også at jeg bare nøjes med at like indlæg.