Nyhedsbrev fra Alternativet Syddjurs

Kære medlem af Alternativet her i Syddjurs.

Allerførst ønskes I alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Og nu til en hilsen om, at der altså stadigvæk er liv i Alternativet Syddjurs.

Vi er her og er klar til at arbejde - og arbejde hårdt - på at få seriøs grøn politik på dagsordenen i den forestående kommunalvalgkamp.
Alternativets grønne og frisættende politik er mere aktuel og vigtig end nogensinde.

Vi ønsker at gøre det helt tydeligt, at vi er kede af den megen virak, der har været omkring Alternativet og enkeltpersoners handlinger det sidste halve år.

Vi mener, at vi i Alternativet har en meget vigtig politisk rolle at spille i den omstilling af vores samfund, der er nødt til at ske, og vi glæder os til at arbejde for, at Alternativets ideer om fx en grøn grundlov for naturen, skat på co2, borgerløn eller fx forslaget om 30-timers arbejdsuge igen kan blive det centrale, vi kendes for bredt.

Vi ved, at vi er mange, der bekymres over biodiversitets- og klimakriserne på vores klode. Derfor er det også et paradoks, at der sker så lidt politisk handling på det. Her i Syddjurs ønsker vi i Alternativet at arbejde for en langt mere grøn og medmenneskelig kommune fra næste valg.

Vi har en vigtig rolle at spille lokalpolitisk ved at bidrage kritisk og konstruktivt til at fremme den grønne omstilling gennem et skarpt fokus på at få skabt langt flere bæredygtige løsninger inden for erhvervsliv, byudvikling, bosætning og se på nye former for regenerativt landbrug.

Vi har i vores nu tre år i byrådet og i vores lokalpolitiske arbejde forsøgt at have fokus på alle bundlinjer og søgt indflydelse, hvor det har været muligt. I kraft af at have plads i udvalget for Natur, teknik og miljø har hovedvægten dog været på den grønne bundlinje. Som et-person parti er samarbejde altafgørende for at få indflydelse og derfor har der været og er stadig et tæt samarbejde med de andre rød-grønne partier: S, SF og Ø.

Alternativet har været med til alle budgetforlig i de sidste tre år. Det er ikke fordi vi har været enige i eller glade for alle forslag men man får størst indflydelse ved at med omkring bordet, og politik er kompromisernes spil.

Det sidste stykke tid har fokus været på den klimahandlingsplan der skal udarbejdes for Syddjurs, på kommuneplanen 2020-32, udarbejdelsen af en træpolitik som spiller ind i en overordnet naturkvalitetsplan men også på forslag som f.eks. at være med til at sætte pres på vores regering i forhold til at modtage børn fra flygtningelejren Moria.

Så kære Alternativister: Hold ud, fat mod og vær med til at udvikle gode ideer og tanker til politikområder, I mener skal bringes i fokus i den kommende tid.

Vi holder åbent medlemsmøde d. 11. Januar kl. 19-21 i Ravnen på Friland (Ravnen 1, 8410 Rønde). Her evaluerer vi på, hvad Alternativet har opnået siden sidste kommunalvalg, og kigger fremad på, hvad vi ønsker at gå til valg på her i Syddjurs i 2021, og hvilke andre muligheder for at skabe en kommune i mere balance, vi kan se foran os.
Hvis landet fortsat er lukket ned pga. Covid-19, og vi derfor ikke kan mødes fysisk, bliver mødet afholdt over nettet. I så tilfælde skriver vi ud om det.

Ønsker du at komme i kontakt med os i bestyrelsen for Alternativet Syddjurs, kan du kontakte os på s_roued@hotmail.com eller syddjurs@alternativet.dk

På vegne af bestyrelsen for Alternativet Syddjurs.