Nyhedsbrev fra Alternativet Samsø, juni 2017

Kære medlem af Alternativet Samsø

Så er det tid til et nyhedsbrev, hvor vi fortæller lidt om, hvordan det går i din lokalforening. I bestyrelsen er vi i fuld gang med at sætte os ind i de politiske emner og forberede os på det kommende kommunalvalg, som finder sted den 21. november:

Åbne bestyrelsesmøder og politikudvikling
I maj måned har vi afholdt 2 åbne bestyrelsesmøder, hvor vi har haft fokus på 2 af vore overordnede mærkesager, Bæredygtighed og Natur og Miljø. Vi er nu i gang med at nedfælde vores opfattelse af, hvordan det står til på Samsø i forhold til begge temaer - og hvad vi kan tænke os at tage fat på fremover. Det vil sige, hvilke ”håndgribelige” mærkesager skal vi have på områderne. Begge områder har været drøftet flere gange på vores medlemsmøder det sidste års tid – og vi har taget udgangspunkt i de forslag, der er kommet frem på møderne.

På det næste åbne bestyrelsesmøde – det vil sige, at vi meget gerne vil have dig med – tager vi fat på det 3. store hovedemne: Den Sociale Bæredygtighed - eller det gode liv på Samsø: Alt fra børnepasning, skoler, fritidsliv, arbejdsliv, familieliv, sundhed, ældreomsorg. Også her skal vi drøfte, hvordan det ser ud lige nu – og hvilke mærkesager vi gerne vil have på dette store emne. Det er ikke sikkert, at vi kan nå at forholde os til det hele lige nu, men startskuddet er affyret.

Bestyrelsen har i øvrigt tænkt sig at tilføje (mindst) én overordnet mærkesag: Åbenhed og gennemsigtighed i de politiske beslutningsprocesser. Vi prioriterer nemlig, at borgerne på Samsø får langt bedre muligheder for at følge det politiske arbejde og således får bedre muligheder for at tage stilling til de enkelte sager. Vi har adskillige forslag til, hvordan dette kan ske.

Andre overordnede mærkesager kan komme til, når vi kommer længere ind i processen.

KV 17 og opstillingsmøde den 21. juni 2017
Da deadline for at kandidere til kommunalvalget for Alternativet udløb den 31. maj, var der indkommet to opstillingsgrundlag: fra Torben Smith Sørensen og fra Nanna Salicath. I kan læse begge opstillingsgrundlag, som er vedhæftet dette nyhedsbrev.

Den 21. juni afholder vi så det første opstillingsmøde i Medborgerhuset i Tranebjerg. Her vil I få lejlighed til at stille spørgsmål til Torben og Nanna - og have mulighed for at vælge dem som kandidater.

Som vi har skrevet før, kan andre interesserede stadig nå at melde sig som kandidater til valget. Sker dette, vil vi afholde endnu et opstillingsmøde efter sommerferien.
Der skal ikke herske tvivl om, at vi meget gerne ser flere kandidater.

Valgforbund
Den 31. maj var vi inviteret til møde med Socialdemokraterne, SF og Fælleslisten med henblik på at danne et såkaldt teknisk valgforbund. Det primære formål med et valgforbund er at undgå stemmespild. Det foregår således, at de ”overskydende stemmer” fordeles efter en matematisk formel, således at det parti, der er tættest på at have vundet et mandat (men ikke helt har det) modtager de ”overskydende” stemmer fra de partier, der har fået flere stemmer end nødvendigt til et mandat (men ikke nok til et ekstra mandat). Det lyder måske lidt indviklet, men der er klare retningslinjen for fordelingen.

Vi synes klart det er en fordel at indgå teknisk valgforbund med de 3 partier, således at vi ikke spilder nogle stemmer. Der vil blive udformet en skriftlig aftale om valgforbundet. Den sender vi til jer, når vi har fået den.

Fortsat god sommer!
Vi håber at se jer eller høre fra jer, hvis I har kommentarer, ideer eller gode indfald!
Og hjertelig velkommen til de åbne bestyrelsesmøder – det næste er altså den 7. juni - og til opstillingsmødet den 21. juni.

Opstillingsgrundlag for TSS[4105].doc (44 KB)
Opstillingsgrundlag for Nanna Salicath.docx (19.0 KB)