Nyhedsbrev fra Alternativet Københavns omegns storkreds

Så er der udskrevet valg, og valgkampen er i fuld gang! Vi står med et virkelig stærkt kandidatfelt, og der er masser af energi og optimisme i og omkring Alternativet. De fleste grønne kræfter er igen samlet i parti og bevægelse, det bærer meningsmålingerne også præg af.

D. 8.10. afholdt vi supplerende opstillingsmøde. Johnny Westh og Hekla Hekla blev valgt til politisk forum, Jesper Callesen til Hovedbestyrelsen, og kandidatudvalgets indstilling til opstillingsliste blev vedtaget.
Den ser således ud:

     • Thomas Holbech Anker
     • Sofie Groth
     • Qasam Nazir Ahmad
     • Irina Bjørnø
     • Jesper Callesen
     • Ulla Sandbæk
     • Thomas Lindqvist
     • Bitten Vivi Jensen

De seks, af 8 stærke kandidater, som var fysisk til stede på mødet.

billede

Materiale om kandidaterne finder du her: https://alternativet.dk/personer/folketingskandidater . Du er meget velkommen til at kontakte de enkelte kandidater for spørgsmål, eller hvis du har lyst til at hjælpe i valgkampen, hvor der f.eks. skal deles foldere ud og hænges supplerende plakater op. Følg med her vedr. arrangementer og debatter i storkredsen: Redirecting....

De tre hovedmærkesager er:

Tid til konkret klimahandling. Alternativet sætter bæredygtighed øverst på dagsordenen. Vi tror ikke på, at miljø- og klimaproblemerne kan løses med teknologi alene. Hvis vi skal undgå at undergrave naturens evne til at understøtte vores liv og samfund og den rigdom af liv, der findes på jorden, er vi nødt til at omstille vores levevis med respekt for naturen.

Sundhed i fokus. Alternativet ønsker et samfund med en helhedsorienteret helbredsforståelse. Et samfund hvor det hele menneske er i fokus, hvor færre bliver syge, fordi forebyggelsesindsatsen prioriteres. Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes helbred og trivsel. Mennesker er ikke skabt til vedvarende stress, til at adskille håndens og åndens arbejde, eller til at sidde isolerede i egne hjem. Mennesker er skabt til at indgå i fællesskaber.

Væk med mistrivslen blandt børn og unge. Vores konkurrencesamfund har skabt en generation af børn og unge med rekordhøj mistrivsel. Vi har brug for at skabe et trygt fællesskab for de kommende generationer. Vi vil væk fra en præstationskultur med tests og lange skoledage. Vi vil have plads til at lege og lave lige, hvad man har lyst til – og forældre, der har tid til at være til stede

DINE 8 FOLKETINGSKANDIDATER FOR ALTERNATIVET I KØBENHAVNS OMEGN ARBEJDER FOR:

Grøn omstilling, gratis psykologhjælp til unge mellem 16-24, et fleksibelt arbejds- og familieliv, bedre offentlige arbejdspladser, mindre trafik og støjforurening, lighed i sundhed, forureneren betaler, en flygtningepolitik, hvor alle er lige for loven, mere plantebaseret mad, borgerting og flere folkeafstemninger.

De grønneste hilsner

Bestyrelsen KOS – storkreds.kbh.omegn@alternativet.dk

Anders Kyst – Forperson
Jesper Callesen – Næstforperson – talsperson
Johnny Westh – Kasserer
Irina Bjørnø – Medlem
Thomas Holbech Anker – Medlem