Nyhedsbrev fra Alternativet København

nyhedsbrev

(Kommuneforening København) #1

Kære alle.

Her lidt nyt fra os i København.
God læselyst.

Rokade i BR-gruppen
På baggrund af, at Franciska Rosenkilde er blevet ny Kultur- og Fritidsborgmester, er der lavet en rokade i BR-gruppen. Rokaden har resulteret i, at BR-medlemmerne sidder i følgende udvalg:

Franciska Rosenkilde: Kultur- og Fritidsborgmester

Fanny Broholm: Teknik- og Miljøudvalget og ny Gruppeforperson

Badar Shah: Beskæftigelse- og Integrationsudvalget og politisk ordfører

Niko Grünfeld: Børne- og Ungeudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget

Kåre Traberg Smidth: Socialudvalget

Kim Hjerrild, suppleant for Jakob Gorm: Kultur- og Fritidsudvalget

I vores næste nyhedsbrev vil der komme en oversigt over, hvilke bestyrelsesposter de forskellige medlemmer varetager, samt en liste over andre tillidsvalgte i Alternativet København.

Hilsen fra Franciska Rosenkilde
Vores nye Kultur- og Fritidsborgmester har en lille hilsen til alle jer medlemmer.

Kære alle medlemmer af Alternativet København.

1000 tak for jeres opbakning til mig, som ny Kultur- og Fritidsborgmester. Efter der opstod en uventet og ret akut situation i BR-gruppen, tog jeg et politisk ansvar om at stille mig til rådighed til posten såfremt der var opbakning blandt medlemmerne. Jeg forholder mig yderst ydmyg overfor opgaven og anerkender det store ansvar der er forbundet med netop denne opgave.

Jeg vil gøre mit absolut bedste for at leve op til jeres tillid og bidrage til Alternativets politiske vision.

Den bæredygtige omstilling i København er en opgave for hele Alternativet.

Jeg oplever ofte at mange af de gode intentioner og arbejde går tabt fordi vi ikke spiller sammen. Jeg vil som Kultur- og fritids Borgmester arbejde for at styrke relationerne mellem BR-gruppen, lokaludvalgsrepræsentanterne og andre medlemmer.

Jeg vil arbejde for at vi bruger alle de gode kræfter, visioner og initiativer som Å indeholder, især i inddragelsesprocesserne og politikudviklingen.

Jeg ved, at der er en del der arbejder seriøst med det her i Å. Og med mange andre vigtige ting.

Lad os få gang i samspillet og bruge hinanden. Vi har en fælles mission, og vi har ingen tid at spilde.

Fra bestyrelsen i Alternativet København vil vi endnu engang ønske Franciska tillykke med den nye post, og der skal lyde en stor tak til alle jer medlemmer, som deltog i processen om valget af en ny Kultur- og Fritidsborgmester. Den demokratiske proces var ikke gået uden jeres engagement, gode spørgsmål til borgmesterkandidaterne, praktiske hjælp etc. Så tak for det!

Tirsdagsmøde
På tirsdag kl. 19-21 i Åbenrå 33 afholder vi “tirsdagsmøde” med deltagelse af politikkere fra Borgerrepræsentationen og nogle af Alternativets lokaludvalgsmedlemmer. Formålet med tirsdagsmøderne er, at politikerne får mulighed for at møde jer medlemmer for at komme i dialog om aktuelle og/eller principielle spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med deres arbejde.
Vi håber at se mange jer.
I kan tilmelde jer og læse meget mere her:
https://alleos.alternativet.dk/events/view/2578

Tak for at læse med.
God søndag aften.

Grønne hilsener
Bestyrelsen i Alternativet København.