Nyhedsbrev fra Alternativet København

Kære medlemmer i København.
Lidt nyt fra bestyrelsen i København.
God læselyst.

Grundlovsdag
Den 5.Juni kl. 9-11 vil vi gerne invitere jer til en Alternativ Grundlovsdag på Borgmesterkontoret. Vi håber at se mange af jer til en dag i demokratiets tegn.
Vi byder på let morgenmad, og derefter skal vi i fællesskab skrive en grundlovstale - i Alternativets ånd. Og selvfølgelig får du også muligheden for at se Borgmesterkontoret og høre Niko Grünfeld fortælle om demokratiet på Rådhuset.
For at deltage kræver det, at du tilmelder dig på dette link.
https://alleos.alternativet.dk/events/view/2371

NYT FRA BR
Kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld giver her en status fra BR gruppen.

Kære alle alternativister i København

Tempoet på Rådhuset er, som sædvanligt, tårnhøjt. Vi skal dagligt tage stilling til et hav af nye politiske sager. Men der er også de sager, som bliver ved med at vende tilbage. Sådan en er Amager Fælled.

Sidste år havde alle vi alternativister i København - sammen med andre gode folk - held med at lægge nok pres på Frank Jensen til, at han lovede ikke at bygge på den unik strandeng på Amager Fælled. Det var en stor sejr, som vi hev hjem sammen.

I stedet besluttede man at undersøge alternative byggegrunde. Undersøgelsen lå færdig i forrige uge og foreslog at gå videre med tre andre grunde: 1) Sydhavnstippen 2) Den nordlige del af Amager Fælled og 3) Campinggrunden på den sydlige del af Amager Fælled.

På Økonomiudvalgsmødet d. 8. maj skulle vi så tage stilling til disse forslag. I Alternativet stemte vi IMOD at gå videre med nogen af disse planer.

Vi vil ikke være med til at bygge på nogen af de få naturområder, vi har tilbage i København. Det vil ikke være fair over for plante- og dyreliv i området. Og det vil ikke fair over for københavnerne at forringe deres mulighed for at stresse af fra en dagligdag præget af larm, forurening og højt tempo.

Sammen med os stemte også Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Alle partier var heldigvis enige om ikke at bygge på Sydhavnstippen.

Det store spørgsmål er nu SF og Radikale. De har endnu ikke meldt klart ud, om de vil være med til at bygge på Amager Fælled eller ej. Svaret får vi på næste udvalgsmøde d. 22. maj og på BR-mødet d. 31. maj. Hvis de vælger at stå sammen med os, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, vil vi have et flertal for at droppe videre undersøgelser af Amager Fælled.

Sammen har vi i grøn blok bedt Økonomiforvaltningen om at få undersøgt en række andre alternativer – fx at dele det planlagte byggeri op i mindre dele. Svarene på de spørgsmål kommer til at udgøre udgangspunktet for vores videre videre arbejde.

Ét er sikkert: Vi vil ikke være med til at ofre naturen, som det sker så ofte. Hele Amager Fælled skal bevares. Og ligesom i kampen om Strandengen kræver det en bred mobilisering. Derfor håber jeg, I de næste par uger vil være med til at bakke op om Amager Fælled på alle de måder, I har mulighed for.

Vi har gjort det før og kan gøre det igen!


(Billede lavet af Sidsel Carlsen)

Referater fra bestyrelsesmøder
Referater fra de seneste to bestyrelsesmøder er vedhæftet dette nyhedsbrev. Her kan I bl.a. læse om ansættelsen af vores nye studentermedhjælper, Kevin og læse om BR baggrundsgrupperne.

Tak for jeres opmærksomhed

Kh
Bestyrelsen i København

7. bestyrelsesmøde - 3. Maj.pdf (179.1 KB)
8.bestyrelsesmøde - 17.maj.pdf (219.6 KB)