Nyhedsbrev fra Alternativet København

Kære medlemmer i København.
Lidt forårslæsning fra bestyrelsen og BR gruppen i København.
God læselyst!

HOFOR
Vi kan med glæde meddele, at Kim Hjerrild er blevet valgt til posten som medlem af HOFORS bestyrelse. Efter at have modtaget omkring 25 meget kompetente ansøgninger og haft 4 til samtale, har vi valgt Kim. Vi er meget imponerede over de faglige kvalifikationer, der var blandt vores ansøgere, inden for energisektoren. Vi endte med at pege på Kim Hjerrild, da han bl.a. udmærker sig ved at have en meget stor ledelseserfaring, økonomistyring, samt bestyrelsesarbejde i det offentlige.
Vi glæder os til, at Kim skal repræsentere os i HOFORS Bestyrelse. Kim selv siger:

Jeg glæder mig meget til arbejdet. HOFOR er en stor og kompleks virksomhed, som arbejder med en bred vifte af opgaver, som har betydning for borgerne og for miljø og klima: Vandforsyning, spildevand, fjernvarme og bæredygtig energiproduktion, for at nævne de vigtigste. Jeg vil arbejde for, at HOFOR er med i forreste række, når det drejer sig om at udvikle og afprøve fremtidens løsninger, som selvsagt skal være bæredygtige på alle tre bundlinjer: Økonomisk, socialt og miljømæssigt.”

NYT FRA BR
Vores borgerrepræsentanter i fuld gang med det politiske arbejde. Her en lille hilsen fra forperson for BR Gruppen, Franciska Rosenkilde:

Kære alle Å-Københavnere, lidt forårsnyt fra Rådhuset.
Vi er ved at komme ovenpå efter de første måneder, der mest af alt har budt på indflytning, it-systemer og dagsordner. En stejl læringskurve i hvordan man laver kommunalpolitik på Rådhuset.
Vi er landet godt, alle har været på talerstolen i BR-salen, og er klar på en sommer med medlemsforslag og et efterår med budgetforhandlinger.
Derudover har Jakob Gorm bedt om orlov af personlige årsager og derfor har vi budt 1. Suppleant, Kåre Traberg Smidt velkommen. Han vil overtage Jakob’s plads i Borgerrepræsentationen og i Socialudvalget indtil videre.
Vi håber fortsat at se så mange som muligt til vores medlemsmøder i Å.

Som Franciska nævner er Kåre blevet indsupleret i Borgerrepræsentationen. Vi er sikre på, at Kåre vil varetage posten godt. Kåre selv glæder sig, og siger følgende:

Så havde jeg første dag i Borgerrepræsentationen i torsdags. Super spændende. Mange gode forslag om renere luft, måling af forurening, omlægning af busruter ifm. Metro og omegn, etc. BR-gruppen tog godt i mod mig!
Jeg er kommet i Socialudvalget og skal i den kommende tid læse op på den massive mængde stof området består af. Jeg kan allerede nu se, at der er meget om mit store interesseområde, nemlig hjemløse. Jeg glæder mig ydmygt til arbejdet, og håber mange vil komme med input og ideer i tiden fremover.

Næste medlemsmøde med BR gruppen er d. 9/5 kl 19.30, hvor det handler om Ny Politisk Kultur og medlemdsinddragelse.
https://alleos.alternativet.dk/events/view/2307

Ris/Ros
Vi bestræber os i bestyrelsen på at gøre vores absolut bedste for at følge vores værdier og tilfredsstille alle jer medlemmer. Vores fire måneder som ny bestyrelse har været spændende, hårde, lærerige og sjove. Vi vil altid gerne modtage ris/ros, gode råd og ideer. I er altid velkomne til at kontakte os på kbh@alternativet.dk eller komme til vores åbne bestyrelsesmøder. Næste gang er den 3/5 kl 16.30-17.00.

1.Maj
Husk vores event d. 1/5. Vi starter i Åbenrå 33(Landskontoret) kl 10.00, hvor der vil være morgenbrød, taler fra bl.a. nogle af vores folketingspolitikere og hyggeligt samvær. Klokken 12 tager vi videre til Fælledparken, hvor vi vil have en lille bod og nogle aktiviteter. Derudover kommer Torsten Gejl og holder debat kl. 15:00-15:45 i Fælledparken med Martin Ågerup (Cepos) og Henrik Good Hovgaard(Fremtidsforsker) om Fremtidens Arbejdsmarked: Robotisering, digitalisering, kunstig intelligens og globalisering.
Vi håber at se rigtigt mange af jer til en hyggelig dag! For mere info:
https://alleos.alternativet.dk/events/view/2315
https://www.facebook.com/events/2066977320257953/

Tak for jeres opmærksomhed

Kh
Bestyrelsen i København